Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

KOMENTÁŘ: Pro stavební povolení na dům potřebujete hlukovou studii

Hlukovou studii a vybudování opatření proti hluku po vás nyní může stavební úřad vyžadovat, i když si budete chtít postavit rodinný dům. Novela zákona od nového roku klade na stavebníky nové požadavky. Náklady za měření hluku se mohou vyšplhat na desítky tisíc korun.
KOMENTÁŘ: Pro stavební povolení na dům potřebujete hlukovou studii

Zákonem, který začal platit od začátku roku 2016, jsme se na ESTAV.cz zabývali již v lednu. V článku JUDr. Petra Adámková, PhD. mimo jiné uvádí: "Je třeba se připravit a obrnit proti nejednotnému postupu v aplikaci povinnosti. Dle zjištěných informací se bude postupovat v každém případě individuálně, to znamená, že rozsah potřebných podkladů žádosti pro účely posouzení hygienickou službou bude vyplývat z konkrétní situace v území a tedy bude vše odvislé od konkrétního požadavku konkrétního úředníka"

Pro portál TZB-info poskytl komentář Libor Larmič z kanceláře Frank Bold Advokáti:

Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví přenáší stát náklady na měření hluku a protihluková opatření na občany. Pozice občana, který si postaví dům, domáhat ochrany před nadměrným hlukem se tak oslabuje. Stát se tak zbavuje povinnosti snižovat hluk v případě nových staveb rodinných domů a dalších nemovitostí sloužících k bydlení, ale také v případě nových nemocnic, školek, ústavů, atd., které jsou umísťovány do hlukem zatíženého území, což není šťastné řešení. Jedná se sice o jakousi prevenci vzniku budoucích sporů, nicméně oslabuje se prevence a aktivní přístup ke snižování hlukové zátěže, což by mělo být naopak prioritou. Tento krok je důkazem neúspěchu boje proti hluku.

Zároveň je třeba upozornit, že náklady na měření hluku se pohybují v hodnotě desítek tisíc korun. Lidé nakonec mohou být skutečně motivováni hledat si místo pro novostavbu v klidném místě, tj. daleko od hlavních pozemních komunikací. Uvedené dává jistý smysl v případech již existujících dopravních staveb. Problém však je možno vidět u plánovaných dopravních staveb, které mohou být zaneseny do územních plánů, ale jejich realizace je v nedohlednu, popř. nakonec nemusí být realizovány vůbec. V těchto případech je nelogické, aby občan platil za měření hluku a protihluková opatření na své vlastní nemovitosti, pokud to není skutečně nutné.

Kontrolu provedených měření a navržených protihlukových opatření bude mít na starosti krajská hygienická stanice, která bude moci požadovat úpravy projektu a teprve následně vydá svůj souhlas (kladné stanovisko), který je podmínkou k umístění či provedení stavby.

V případě neshod s krajským hygienikem mají občané možnost obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovisko krajského hygienika přezkoumalo, zda jsou požadavky v něm uvedené skutečně oprávněné. Aby se předešlo případným neshodám a průtahům, lze jen doporučit konzultovat plánovanou stavbu s krajským hygienikem s dostatečným časovým předstihem.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

V praxi jsou velice běžně používány oba pojmy, a to jak stavba neoprávněná, tak i stavba nepovolená. I když se jedná o naprosto různé pojmy, jsou tyto často zaměňovány a užívány nesprávně. Rovněž jejich posuzování a rozhodování o nich se děje dle různých právních předpisů a u různých institucí. Pojďme si v tom udělat…

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Stavební povolení má omezenou platnost. Nelze si nechat stavbu povolit, pak desítky let na dílo nešáhnout a následně vyžadovat respektování stavby na základě starého stavebního povolení. Jaké jsou lhůty pro vydání povolení? Kdy musím se stavbou začít a kdy bych ji měl dokončit? Jaké kroky po mě vyžaduje stavební zákon?

REKLAMA