REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Chata ve tvaru krychle ze dřeva a z papíru

Rekreační obydlí, chata či chalupa: mnozí z nás si asi představí romantickou roubenku na kraji lesa. Víkendový domek ale může vypadat i zcela originálně, zvláště když se do stavby pustí mladý nebojácný architekt s chutí experimentovat. Při stavbě prvního domu dostal od investora Ing. arch. Ondřej Pleštil zcela volnou ruku a plnou důvěru. Výsledkem byl domek ve tvaru krychle s využitím masivní dřevěné konstrukce s výplní stěn ze směsi pilin a papíru.

Architektonické řešení stavby

Jedná se o jednoduchou dvoupatrovou dřevostavbu o rozměrech 6 x 6 x 6 m s mírnou pultovou střechou. Do domu se vstupuje z betonové terasy po železobetonovém vyrovnávacím schodišti. V přízemí jsou zádveří, obytný prostor s wc a koupelnou, v patře pak dva půdní prostory se spojovací chodbou. Přízemí a podkroví spojuje dřevěné mlynářské schodiště.

Rozměry chaty a její proporční členění vychází z teorie zlatého řezu a z proporčního systému Modulor Le Corbusiera. Architekt Ondřej Pleštil pojal domek jako experiment, takže modulární systém je zde použit doslova dogmaticky. Z výsledku a spokojenosti obyvatel však lze usoudit, že experiment to byl vcelku zdařilý. Vyprávění o důvodech tohoto netradičního architektonického ztvárnění si můžete poslechnout od samotného autora v přiloženém videu. Architekt o něm vydal i knihu První dům.

Technické řešení stavby – dřevo a papír v symbióze

Založení stavby

Základy jsou kamenné či železobetonové pasy, v nezámrzné hloubce. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, zakládání bylo třeba přizpůsobit aktuálním podmínkám. Po obnažení základové spáry byl přizván statik, aby stanovil její únosnost.

Nosná konstrukce

Základový práh nosné trámové konstrukce je modřínový, ostatní dřevěné konstrukce jsou smrkové. Podlaha přízemí je dřevěná, z dřevěných fošen, s tepelnou izolací z minerální vaty o tloušťce 200 mm. Strop přízemí je dřevěný, s prkenným podbitím. Střecha je zateplená 260 mm silnou tepelnou izolací z minerální vlny. Historický dřevěný skelet je spojovaný tesařskými spoji, s masivními profily. Stabilita celé konstrukce je zajištěna diagonálním zavětrováním v rozích budovy.

Výplň stěn je tvořena směsí pilin a papíru, která byla tlačena do bednění mezi tesařské konstrukce. Venkovní i vnitřní povrchy jsou pak omítnuté. Dřevo je masivní, pohledové, natřené olejem od firmy Osmo.

Povrchy stěn

Podlahy obytných místností jsou dřevěné, ze smrkových fošen o tloušťce 40 mm. Tam, kde byl požadavek na položení dlažby (například v koupelně) je zhotoven podklad pro dláždění z OSB desek. Obvodové stěny jsou omítnuté, vymalované.

Příčky mají povrch ze smrkových palubek skládaných na pero a drážku, stropy rovněž. Vnitřní omítky jsou vápenné, s podkladem ze stavebního flexibilního lepidla s perlinkou. Vnější omítky jsou silikonsilikátové, probarvené, s podkladem ze stavebního flexibilního lepidla s perlinkou.

Ing. arch. Ondřej Pleštil

Autor je architekt samostatně působící v Liberci od roku 2011. Kromě své vlastní architektonické praxe se věnuje teoretické tvorbě na poli proporcionality staveb a působí rovněž ve spolku "Zachraňme kino Varšava", který se snaží zachránit nejstarší liberecké kamenné kino.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak postavili rodinný dům ze slaměných panelů

Jak postavili rodinný dům ze slaměných panelů

Stavby ze slámy a dalších obnovitelných zdrojů si postupem času získávají větší oblibu a dostávají se do povědomí odborné veřejnosti i stavebníků. Mimo experimentálních svépomocných staveb ze slaměných balíků slámu a dřevo jako základní materiál začínají využívat i některé průmyslově vyráběné stavební prvky

Sláma jako stavební materiál – tepelná izolace

Sláma jako stavební materiál – tepelná izolace

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí, šetření přírodními zdroji energií. Respektuje přitom…

Není balík jako balík. Ten pro slaměný dům musí mít vhodné vlastnosti, vlhkost, rozměry a míru stlačení.

Sláma jako stavební materiál – objemová hmotnost a vlhkost

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí, šetření přírodními zdroji energií. Respektuje přitom…

Pasivní slaměný dům s lesní školkou v Praze – Kunraticích

Pasivní slaměný dům s lesní školkou v Praze – Kunraticích

Slaměný dům - ekologicky pojaté bydlení na okraji Prahy je lákavou představou pro mnoho stavebníků. Postavit na úzkém pozemku u Kunratického lesa stavbu ze dřeva a slámy a ještě v pasivním standardu nebylo nic jednoduchého. Jak si s tím poradili architekti z Nature Systems?

REKLAMA