Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak ušetřit za vodu? Zavlažujte recyklovanou vodou

Jednou z možností jak uspořit pitnou vodu a zároveň i náklady na čištění vody je závlaha recyklovanou vodou. Novinkou jsou závlahové systémy umožňující využití odpadních, biologicky nepředčištěných odpadních vod pro podzemní závlahu. Více používané jsou nadzemní kapkovací závlahy a nejvíce pak ještě závlaha postřikem.
Jak ušetřit za vodu? Zavlažujte recyklovanou vodou

Tam, kde se tímto způsobem řeší nejen likvidace, ale i nedostatek vody vstupuje do úvah i optimalizace závlah, a tak se stále častěji využívá např. podzemní kapkovou závlahu (viz AS-GEOFLOW) a to proto, aby se minimalizoval odpar. Na stupni předčištění vody pak závisí volba konstrukce závlahy. Novinkou jsou závlahové systémy umožňující využití odpadních, biologicky nepředčištěných odpadních vod pro podzemní závlahu.

Více používané jsou nadzemní kapkovací závlahy a nejvíce pak ještě závlaha postřikem, ta však vyžaduje nejvyšší stupeň předčištění – biologické (kvůli minimalizaci zápachu) a hygienické (např. UV lampou) … to pro zabránění šíření choroboplodných zárodků a virů. Je pravdou, že v praxi, např. v Egyptě apod. se můžeme setkat s tím, že se zavlažuje nevyčištěnou a nehygienizovanou vodou – pak ale musíme počítat s tím, že je po takové zavlažovací noci cítit zápach a také se taková noc projeví zvýšenou návštěvností hygienických zařízení a lékáren.

Legislativní pohled

Z hlediska legislativního je situace nepřehledná - úřady a dokonce i ministerstva mají různý názor. Ačkoli nejlogičtější by byl postup, kdy po hygienickém zabezpečení zamezujícím šíření bakterií a virů pocházejícím z lidského zažívacího traktu a zabezpečení správné aplikace co do množství, by nemělo být k dalším parametrům přihlíženo (viz hnojivá závlaha, výklad MZE a některých mezinárodních institucí), tak nejčastějším výkladem v Česku (i když nelogickým a přesto v praxi používaným) je výklad MŽP – voda použitá na závlahu by měla splňovat parametry pro vypouštění do vod podzemních.

Přitom voda vypouštěná, i soustředěně, na povrch má mít podle výkladu téhož ministerstva parametry vody pro vypouštění do vod povrchových… No, úplně se přitom zapomíná na hlavní problém těchto vod – přítomnost virů a požadavek na hygienizaci, který by měl být prioritní. A už úplným nesmyslem, vyplývajícím z požadavku na kvalitu, je požadovat např. odstranění fosforu z těchto vod, který se obvykle odstraňuje srážením. Když už se mají nějaké požadavky uplatnit, např. v případech, kdy není možné zabezpečit správné dávkování závlahy, pak by podle našeho názoru úplně stačilo požadovat dosažení parametrů na vypouštění do vod povrchových; ale hlavně, a to zejména v případech použití postřiku, vyžadovat hygienizaci těchto vod. Hygienizace by pak mohla být zabezpečena pomocí UV záření nebo membránami – tj. nechemickými způsoby.

Z hlediska legislativního jsou tedy nakonec prakticky nejčastější dva přístupy:

  • pokud vodu nevypouštím do vod povrchových a ani podzemních, pak vodoprávní řízení neprobíhá (někdo to riskne a některé úřady tento právní názor respektují);
  • závlaha je jeden ze způsobů vypouštění do vod podzemních, proto je třeba vodoprávní řízení a postupuje se v něm jako při vypouštění do vod podzemních (výklad MŽP a častější případ v praxi).

Použitelné sestavy výrobků z řady firmy ASIO, spol. s r.o.

Níže jsou uvedeny nejčastěji používané kombinace s použitím výrobků ASIO, spol s r.o., které splňují požadavky z hlediska věcného i cenového. Varianty A, B, C splňují podmínky obvykle vyžadované vodoprávními úřady, varianta D vychází spíše z pohledu MZe.

Varianta A - doporučovaná z hlediska univerzálnosti

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + hygienické zabezpečení pomocí UV + nádrž na akumulaci vyčištěné vody (případně čerpadlo)

Sestava, která zajistí to, aby voda nezapáchala (biologicky aerobně vyčištěná voda) a byla hygienicky zabezpečená – což pak umožňuje využití vody na povrchovou závlahu, případně i na postřik.

Varianta B

Domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K + nádrž na akumulaci vyčištěné vody

Sestava, která zabezpečí to, aby voda nezapáchala (biologicky aerobně vyčištěná voda); s částečným snížením obsahu mikrobů biologickým čištěním, což znamená, že by voda neměla být používána tam, kde dochází k tvorbě aerosolů – tj. je možná závlaha podmokem nebo zalévání bez postřiku, přičemž je nutné dodržovat ochranné lhůty mezi aplikací a použitím zemědělských produktů (zpravidla kolem 20 dnů).

Varianta C

Sestava AS-ANASEP + vertikální filtr AS-ZEON + (UV zářič) + nádrž na vyčištěnou vodu

Sestava má stejné podmínky pro použití jako varianty A a B, ale je vhodná pro nerovnoměrnou produkci vod nebo sezónně užívané objekty. Navíc je pro její použití nutno zvážit výškové poměry v území.

Varianta D

Sestava AS-ANASEP a podpovrchová kapkovací závlaha AS-GEOFLOW

Sestava, která díky systému podzemní kapkové závlahy umožňuje zavlažování bez biologického čištění. Z logického pohledu je to nejlepší řešení z několika důvodů: šetří se náklady na čištění, živiny se vrací okamžitě do koloběhu, nedochází k dalšímu zatížení okolí nutrienty (s následky jako je trofizace toků), nedochází k hygienickým problémům. Zejména pro sezónně obývané objekty je to bezkonkurenční řešení. Nutno ale přiznat, že po stránce dnešní legislativy je to řešení diskutabilní, i když např. s využitím výkladu ministerstva zemědělství ne úplně neobhajitelné.

Poznámka – kombinace navíc i s využitím srážkových vod

Systémy, ve kterých se voda hygienizuje, je možné kombinovat i s využitím srážkových vod - pokud je návrh proveden tak, že čistící proces splňuje podmínky pro vypouštění do vod podzemních, pak je možný i společný zasakovací objekt pro vyčištěné a srážkové vody.

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Nečekejte na dotace a začněte využívat srážkové vody už nyní

Nečekejte na dotace a začněte využívat srážkové vody už nyní

Zvýšený zájem o využívání srážkových vod je učebnicovým příkladem reakce na loňskou a letošní mediální kampaň o suchu. Paradoxní proto je, že slibný vývoj ze začátku roku narušili politici (s podporou novinářů), kteří vyhlásili, že tato řešení budou podporována dotacemi; logicky tak potencionální investoři začali…