REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zateplení soklu - opomíjená, leč nepostradatelná součást každého domu

Sokl je nedílnou částí každé stavby a přeci mu často není věnována dostatečná pozornost.

Montážní návod krok za krokem:

1 - Příprava podkladu

Stejně jako pro ETICS musí být podklad pro soklové izolace vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, nicméně například výrazně snižuje množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci. Podklad se následně pro zvýšení soudržnosti penetruje k tomu určeným přípravkem.


2 - Lepení desek

V případě lepení na silikátové podklady (cihly, beton apod.) se používají běžná lepidla pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Podobně jako u zateplení stěn se lepidlo nanáší nejčastěji ve formě obvodového věnce a několika bodů uprostřed desky. Přípustné je i celoplošné lepení. V případě lepení na asfaltové hydroizolace se používají PUR pěny určené k lepení tepelných izolací, nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla.


3 - Kotvení hmoždinkami

Po nalepení a přiměřeném zatvrdnutí lepidla se provádí kotvení hmoždinkami. Soklová část se kotví pouze v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit hydroizolaci. Kotví se v počtu cca 6 ks/m×2;. Při provádění soklu s keramickým obkladem se často používají výkonné šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem aplikované až přes výztužnou síťovinu dle konkrétního technologického postupu.


4 - Základní (výztužná) vrstva

Základní vrstva se v podstatě neliší od zateplovacího systému stěn. V místech s vysokým provozem (okolo chodníků, hřišť apod.) s rizikem proražení systému je vhodné výztužnou vrstvu zdvojit, nebo použit zesílenou tzv. pancéřovou perlinku. Základní vrstva se zatahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby byly izolační desky dostatečně chráněny proti mechanickému poškození a např. hlodavcům.


5 - Provádění konečné povrchové vrstvy

Před prováděním povrchových vrstev se provede penetrace za účelem snížení a sjednocení savosti podkladu. Jako 5 povrchová úprava soklu se používají ušlechtilé soklové omítky z přírodního popř. umělého kameniva. Častým případem je provedení soklu z keramického obkladu, popř. kamene. V tomto případě je nezbytné provedení tepelně-technického výpočtu, protože keramický i kamenný obklad je difuzně uzavřený a v zateplovacím systému by tak mohlo kondenzovat vysoké množství vlhkosti vedoucí k poruchám. Zároveň je třeba pro tyto těžké povrchové úpravy řešit stabilitu zateplení při statickém posouzení (typ a počet hmoždinek, zabudování přes výztužnou síť, apod.) Při návrhu je nutno zhodnotit také formát obkladu, velikost spár a materiál spárovací hmoty a dle potřeby navrhnout dilatační spáry.

Více informací o materiálech najdete na www.isover.cz

Přečtěte si také článek Nejčastější vady a jejich řešení při zateplení soklu na portálu TZB-info. 
Nejčastější vady a jejich řešení při zateplení soklu

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/13156-nejcastejsi-vady-a-jejich-reseni-pri-zatepleni-soklu

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

logo
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8 - Libeň

telefon: +420 226 292 221
zelená linka: 800 ISOVER (476 837)
e-mail: info@isover.cz

web: www.isover.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Pracovní návody a postupy

Srubová stavba

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, jak se staví srub, pokud byste si jej chtěli postavit sami svépomocí. Nutno říci, že stavba takového rodinného domu…

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Stará kamenná zeď vždy k zahradě a sídlu patřila. Byť ji předci postavili velice dobře, zub času, voda a mrazy společně s vegetací jsou neúnavnými dříči. A když se přidá i neodborný zásah člověka, vše se jen urychlí. Noví vlastníci tak museli přistoupit k opravám. Stavebníci postupovali s citem pro věc, pečlivě. Po…

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.

REKLAMA