Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Rychle klesá podíl stavebních firem, které přijmou i ztrátovou zakázku

Soukromí i veřejní investoři si vybírají stavební firmu především podle nabízené ceny. Ale ne všechny stavební firmy jsou již ochotny vzít jakoukoliv zakázku kvůli svým předchozím špatným zkušenostem. Oproti minulému roku výrazně poklesl podíl firem, které jsou ochotny přijmout neziskovou nebo dokonce ztrátovou zakázku.
Rychle klesá podíl stavebních firem, které přijmou i ztrátovou zakázku

Podíl takovýchto zakázek, které už mají firmy nasmlouvané ve svých zásobnících práce, se znatelně snížil. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se SGCP, divize Weber.

Hlavním kritériem, podle kterého se dosud investoři rozhodují při výběru stavební firmy, je nabízená cena. Reference od jiného zákazníka nebo vlastní zkušenost o provedené práci z minulého období jsou hodnoceny jako faktory se znatelně menším vlivem na rozhodování investora. Nejmenší vliv na konečné rozhodnutí má v současnosti reklama nebo velikost společnosti. V Kvartální analýze českého stavebnictví hodnotili ředitelé více než stovky stavebních společností vliv jednotlivých kritérií na konečné rozhodnutí zadavatele čísly od nuly do desítky, kdy desítka označuje největší vliv na následný výběr vítěze. Kritérium cena zakázky získalo nejvyšší hodnocení (až 8,8 bodu).

Předchozí vlastní zkušenosti investora s danou firmou ohodnotili ředitelé 7,0 body a předchozí realizace od stavební firmy u jiného zákazníka 6,3 body. „Pro veřejné investory zůstává cena ve většině případů stále jediným kritériem při výběru dodavatele, neboť se často obávají nařčení z korupce. A proto raději vyberou nejlevnější firmu, i když o kvalitě její práce nejsou zcela přesvědčeni, nebo s ní dokonce mají špatnou zkušenost z minulosti. Pro privátní investory je sice cena důležitým kritériem při výběru, nicméně používají při svém rozhodování i další kritéria,“ popisuje aktuální praxi na trhu Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Cena zakázky je pro investora nejdůležitější jak podle zkušeností velkých (9,6 bodu), tak podle středních/malých společností (8,4 bodu). Obdobný přístup potvrzují i firmy napříč obory – pozemní (8,7 bodu), inženýrské stavitelství (9,0 bodu). Velice intenzivní tlak investora na cenu při výběru dodavatele uvádějí zejména ředitelé velkých, nebo z pohledu stavebního zaměření, inženýrských společností, a to především kvůli jejich častějšímu zaměření na realizaci veřejných zakázek.

„U veřejných investorů je situace bez změn ‒ jde především o cenu. Soukromý sektor se naštěstí zajímá o více parametrů. Např.: aktuální celkový stav stavební firmy, zda firma vykazuje ekonomické výsledky, podobné realizace v minulosti či současnosti, realizační tým a jeho zkušenosti, a také samozřejmě cena. Nezřídka se stává, že chce vidět hotové realizace i chod běžící stavby. U takových investorů vidíme svoji příležitost,“ říká Karel Branda, statutární ředitel, Trigema Building a.s.

„Obecným a stále základním měřítkem pro výběr stavební firmy je výše nabízené ceny. V soukromém sektoru mají dále velmi vysoký vliv na výběr zhotovitele také navrhovaná variantní řešení, která cenu dále snižují, reference z minulých realizací a dobré fungování záručního servisu. Ve veřejném sektoru je, bohužel, finální výběr dán a určen pouze zadávacími podmínkami,“ konstatuje Milan Valenta, obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s.

Obdobně to vidí i zástupci dalších stavebních společností. „Veřejní investoři bohužel stále preferují jednokriteriální výběr zhotovitele pouze podle nejnižší ceny. Výjimečně jsou ve výběrových řízeních zohledněna i jiná kritéria, například délka výstavby, reference či garantovaná záruka. Privátní investoři čím dál častěji posuzují ekonomickou výhodnost nabízené zakázky z pohledu životnosti a budoucích provozních nákladů. Soukromí investoři ale také posuzují technologickou vybavenost firmy a zkušenosti realizačních týmů s podobnými typy projektů,“ vysvětluje Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.

To potvrzuje také Roman Wieczorek, statutární ředitel, Skanska a. s.: „Především u veřejných zakázek je stále hlavním kritériem cena. Privátní klienti často využívají i dalších možností výběru. Uvědomují si, že největší užitek mají z kombinace kritérií, jakými jsou cena, kvalita, doba výstavby a, například, i ohled na životní prostředí či bezpečnost. Důležitý je pro ně partner, s nímž je spolupráce založena na důvěře a sdílených hodnotách.“

Ředitelé stavebních společností v Kvartální analýze českého stavebnictví potvrzují, že vzhledem ke špatným předchozím zkušenostem v současné době někdy i investora se špatnou pověstí raději odmítnou, aby se vyhnuli hrozícím rizikům a hlavně ztrátám. Aktuálně mají společnosti ve svých zásobnících práce 13 % ztrátových nebo neziskových zakázek. Oproti minulému roku však v této oblasti došlo ke zlepšení, právě díky poklesu ochoty stavebních firem vzít jakoukoliv práci (v minulém roce byl podíl ztrátových nebo neziskových zakázek 17,3 %). Větší aktuální podíl zakázek, které skončí předpokládanou ztrátou, nebo v lepším případě na nule, vykazují velké stavební společnosti (17 %, v minulém roce 22 %).

„Bohužel tomu tak donedávna bylo. Vedla nás k tomu zejména snaha o udržení kvalitních spolupracovníků, jako základ úspěšného působení naší firmy v pokrizových létech,“ vysvětluje Petr Čížek, jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. Podíl společností, které jsou nyní ochotné vzít zakázku s nulovou nebo zápornou marží, v současné době výrazně poklesl, a to až o 14 procentních bodů (z 38 % na aktuálních 24 procent). „V současné době to již není potřeba,“ konstatuje Jiří Pohloudek, obchodní ředitel, RD Rýmařov s.r.o.

Obdobně to vidí i Patrik Choleva, finanční ředitel, Skanska a. s.: „Máme jasnou firemní strategii, založenou na odpovědnosti vůči našim akcionářům. Proto je naším záměrem u každého jednotlivého projektu přinést přidanou hodnotu jak zákazníkovi, tak společnosti.“ Stejnou zkušenost má i Radim Martinek, finanční ředitel, VCES a. s.: „Podnikat se zápornou marží nelze dlouhodobě a získávání zakázek touto cestou nikdy nepatřilo k naší hlavní strategii. I naše tolerance vůči nulové marži se s koncem krize významně snížila.“

Vzhledem k předchozím špatným zkušenostem nechce téměř každá druhá (47 procent) firma spolupracovat s některými problematickými soukromými investory, a to především kvůli nedostatečně zajištěnému financování, nereálným požadavkům na cenu, nebo kvůli špatným referencím na platební morálku potencionálního klienta. Třetina společností odmítá některé problematické veřejné investory, a to zejména kvůli složitým a zdlouhavým výběrovým řízení, ale také kvůli možnému vlivu politických a lobbystických skupin na výsledky rozhodnutí.

O připravovaných klíčových veřejných i soukromých investicích budou 14. května na největším setkání generálních ředitelů stavebních, developerských a projektových firem - SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015 – diskutovat s více než 600 představiteli firem předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec a další významné osobnosti.

Více na www.ceec.eu.

CEEC Research

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavebnictví v číslech

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Počet zahájených staveb bytů do konce dubna klesl o 8,7 procenta

Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce dubna stavbu 4043 bytů v bytových domech, meziročně o 8,7 procenta méně. Nejvíce jich bylo v Praze, kde jejich počet stoupl o 24,7 procenta na 1845. Počet zahájených staveb rodinných domů v ČR meziročně ale vzrostl o necelou desetinu. Vyplývá to z údajů Českého…

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Kvůli koronaviru byla zrušena alespoň jedna zakázka u 59 % stavebních firem

Se zrušením zakázky se kvůli opatřením proti koronaviru setkalo 59 procent stavebních firem. V průměru jim bylo zrušeno 16 procent zakázek. Nejčastějším důvodem byla nejistota ohledně budoucího vývoje. Vyplývá to z výsledků květnového průzkumu společnosti CEEC Research mezi 103 stavebními firmami.

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

České stavebnictví si loni mezi zeměmi EU pohoršilo o deset míst

České stavebnictví bylo loni s meziročním růstem o 2,6 procenta mezi 28 zeměmi Evropské unie na 19. místě. Meziročně si Česko pohoršilo o deset míst, v porovnání s koncem září na tom bylo stejně. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. V zemích EU stavebnictví loni vzrostlo v průměru o 2,8 procenta.

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Nové pavilony se postaví u nemocnic v Ústí, Děčíně a Chomutově

Krajská zdravotní postaví nové pavilony u nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Na investiční akce za téměř tři miliardy korun jsou hotové projekty, zpracovaná dokumentace i připraveny finance. Novinářům to dnes řekl předseda představenstva Jiří Novák. Na financování se podílí Ústecký kraj, vlastník Krajské…

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Prodej starších domů v USA klesl nejvíce za deset let

Prodej starších domů v USA zaznamenal v dubnu nejvyšší propad za téměř deset let. Pandemie nemoci covid-19 měla negativní dopad na trh práce i širší ekonomiku, což podkopalo i poptávku po bydlení.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA