REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Diagnostika podkladu - pokládka obkladů a dlažeb

Nezbytnou podmínkou správně provedených povrchů z obkladů a dlažeb je nejen vysoká kvalita keramických obkladů a dlažeb, vhodně zvolené lepidlo, dokonale provedené spárování, ale i celý tento proces ovlivňuje kvalita a stav podkladu, a hlavně jeho správné posouzení. Druh a parametry podkladní konstrukce rozhodují o vhodnosti použitého materiálu z hlediska užitkovosti a vzhledu.

Než se rozhodneme položit novou dlažbu či obklad, je nutné napřed diagnostikovat podklad. Zda je podklad pevný, stabilní, savý, nebo nesavý, je důležitou informací před volbou druhu lepidla, přednátěru a vlastní aplikace.

UPOZORNĚNÍ

Projektování vychází z druhu uvažovaného objektu, účelu využití daného prostoru, velikosti zatížení a údržby.

Doporučení uvedená v katalogu popisují pouze několik základních možností kombinací jednotlivých materiálů začleněných v systémových skladbách.

Vlastní začlenění je ovlivněno specifi ckými podmínkami, které se mohou lišit a jejich rozhodnutí závisí na projektantovi nebo stavebníkovi. Výrobce zaručuje kvalitu výrobků a vhodnost jejich kombinací z hlediska vzájemné snášenlivosti.

Při zpracování jednotlivých materiálů doporučujeme důsledně dodržovat zásady zpracování uvedené na obalu, případně v technickém listu produktu.

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše poradenství jako nezávazné doporučení.

V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Pracovní návody a postupy

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává ...

Jak se staví srub svépomocí

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, ...

REKLAMA
REKLAMA