REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vkusná novostavba s respektem k původní zástavbě Karlína

Dvojí barevnost hmot, dvojí výška objektů, moderní vzhled, nekonfrontační řešení, to vše dělá z projektu ICONIK velmi zajímavé řešení, esteticky zdařilé. Máme zde příklad, jak lze zdárně vyřešit vcelku složitou parcelu v původní historické zástavbě, omezenou spoustou uzancí.
Foto: BoysPlayNice
Praha je okouzlující město, do kterého se hned zamilujete. Ale vždycky se musíte podívat skrze tu krásu na to, díky čemu je to město živé. A to jsou lidé, kteří se v něm rozhodli žít.
Alexandros Washburn

Rezidenční dům, jež reflektuje hmoty původní zástavby a svoji moderní funkci

Velmi zajímavá stavba, která je opticky rozdělená na dva objekty a respektuje limity dané parcelou, původní industriální výstavbou a současnou legislativu. To vše jak po stránce materiálové, tak po stránce hmot původní zástavby. Ocitáme se v jedné z nejvyhledávanějších lokalit, tedy v Karlíně, který prošel v předešlých desetiletích velkými změnami. Devíti a osmipodlažní objekt ICONIK vlastně dotvořuje všechny ty letité změny a přechod z původně industriální čtvrti na moderní Karlín. Současný moderní rukopis provedení průčelí je odrazem původních fasád a kontur zástavby, která zde byla dříve. Předsazený systém hliníkových lamel kopíruje ráz předlohy v novém „hávu“ a dopomáhá k rozmanitosti a nápaditosti takto řešeného průčelí. Hmota horních pater má předobraz ve střešní části předloh a směrem k nároží se snižuje o jedno podlaží a tím respektuje výškové rozdíly krajních domů bývalé proluky. Ustupující hmota horních podlaží respektuje sousední sklony střech, pouze výsledné vyjádření není střecha, ale nápaditý plášť, který ukrývá bytové jednotky s předsunutými lodžiemi nebo terasami. Řešení je tím nápadité, ale nekonfliktní, a do uliční fasády vnáší otevřený prostor před fasády samotných bytů. Ten respekt k okolí a zachování roviny fasád na úrovni uliční čáry, řešený tímto netradičním způsobem, je skvělým nápadem s následným ziskem bonusů v podobě venkovních ploch za hravou „kulisou“ fasády. Prostor parteru slouží ke komerčním účelům dvou samostatných jednotek s možností restaurace nebo bistra s vnitřní zahrádkou. Bytové jednotky s rozdílnou strukturou ploch jsou přístupné ze samostatné vstupní haly parteru. Horní dvě podlaží jsou vyhrazena pro dvoupodlažní penthouse se střešní terasou a bazénem. Jednotky 2+kk a větší mají vlastní lodžii, popřípadě terasu. Ty zajímavější a větší jednotky se nacházejí pochopitelně ve vyšších patrech s výhledem na Vítkov, případně na střechy Prahy, potažmo Karlína. Dvojí barevnost hmot, dvojí výška objektů, moderní vzhled, nekonfrontační řešení, to vše dělá z projektu ICONIK velmi zajímavé řešení, esteticky zdařilé. Máme zde příklad, jak lze zdárně vyřešit vcelku složitou parcelu v původní historické zástavbě, omezenou spoustou uzancí. Výsledek je na světě a dlužno konstatovat, že vypadá skvěle. Je reálný předpoklad, že bude i skvělým bydlením prakticky v centru Prahy, a to se počítá jako další bonus.

Pohled uliční – jihovýchodní. Foto: BoysPlayNice

Základní popis

Bytový dům v pražském Karlíně

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Iconik, devítipodlažní bytový dům, jehož autorem je architektonické studio edit!, je umístěn v Karlíně na jedné z posledních proluk vzniklých následkem tisícileté povodně. Parcela je situována na hlavní třídě, která stejně jako celá čtvrť, jež patří mezi jednu z nejžádanějších pražských lokalit, prošla v posledních dvou dekádách zásadní architektonickou i sociální proměnou. Bohatou historii dříve industriální čtvrti navrhovaný objekt reflektuje svým výrazem, a hmotovým pojetím se opírá jak o historickou parcelaci zastavované proluky, tak o pro Karlín typické nepravidelné výškové uspořádání korunních říms.

Ilustrace bytové jednotky. Foto: BoysPlayNice

Kontext čtvrti

Úkolem bylo navrhnout rezidenční dům, který efektivně využije dostupný prostor ve shodě s místními regulacemi a okolním kontextem. Budova měla být dle zadání koncipována tak, aby nabízela malé byty k dlouhodobému nebo krátkodobému pronájmu a zároveň přirozeně respektovala historii čtvrti, u jejíhož přerodu iniciátoři projektu, skupina Karlín Group a její zakladatel Serge Borenstein, před více než dvaceti lety stáli.

Iconik je vizuálně rozdělen na dvě hmoty vycházející z původního dělení pozemku a ze struktury městského bloku se střídajícími se výškami střech a říms – v tomto případě jde o užší hmotu o devíti nadzemních podlažích a nižší a širší osmipodlažní. Velikost, výšku a vzhled objektu ovlivňují mimo jiné striktní požadavky na památkovou ochranu městské kvality čtvrti Karlín. Návrh respektuje tyto limity jak v objemu, tak materiálovém řešení.

Prosklení bytu se stíněním a lodžií. Foto: BoysPlayNice

Fasáda

Budova má dvě hlavní fasády. První je orientovaná do ulice a druhá do vnitrobloku. Uliční fasáda tvoří identitu budovy samotné, kdy keramický obklad s dekorem ve dvou odstínech odkazuje na tradiční materialitu nejen fasád bytových domů z 30. let minulého století, ale také místních industriálních objektů, které vlivem mohutného rozvoje z lokality již téměř vymizely.

Objemy dále odlišuje rastr oken a lodžií. Systém fasádních otvorů umožňuje řádně prosvětlit každý byt – všechna okna jsou navržena s nízkým parapetem ve výšce 450 mm nad podlahou, rozdělena na pevnou a otevíravou část, a každý otvor ve vyšších patrech je opatřen venkovním zábradlím. Shodný princip je aplikován také na okna v navazující šikmé střeše. V případě potřeby je především na jižní fasádě možné doplnit okna o textilní zastínění.

Předsazený systém hliníkových lamel v levé části fasády naznačuje kontury historické budovy, která na parcele kdysi stávala, a připomíná tak původní měřítko i ducha místa. Keramický obklad přechází plynule ze svislé fasády do střešní roviny, přičemž si objekt zachovává současný projev.

Bytová jednotka se stínícími lamelami. Foto: BoysPlayNice

Dispoziční řešení

Vnitřní uspořádání je klasický trojtrakt s jedním vertikálním jádrem, tedy standardní řešení dnešních městských bytových domů. Ve třech podzemních podlažích se nachází parking, technické zázemí celé budovy a bytové sklepy. V parteru se nachází dvě komerční jednotky připravené na provoz restaurace nebo bistra s možností využití zahrádky ve vnitrobloku a samotná vstupní hala s přístupem ke všem 48 bytům o dispozicích 1+kk až 4+kk, situovaným ve druhém až devátém nadzemním podlaží – poslední dvě patra jsou dispozičně řešena jako dvoupodlažní penthouse se střešní terasou a bazénem.

Soukromé terasy

Většina bytů 2+kk a větších má vlastní lodžii nebo terasu přístupnou z obývacího pokoje i z ložnice. Tyto venkovní prostory, orientované na jih do ulice Sokolovská, jsou z většiny umístěny před ložnice, čímž dochází k vytvoření předprostoru, který odcloní nejprivátnější část domova a uživatelům tak nabídne kromě venkovního posezení také vyšší míru soukromí uvnitř bytu. Prémiové jednotky větších dispozic s celoprosklenými obytnými místnostmi se nacházejí v horních podlažích domu. Z jejich prostorných teras se naskýtá pohled na zelený Vítkov i střešní krajinu Karlína.

Podzemní garáže. Foto: BoysPlayNice

Doplňující informace

Studio edit!
Autor Ing. arch. Ivan Boroš
Ing. arch. Juraj Calaj
Ing. arch. Vítězslav Danda
Adresa studia Bořivojova 38, 130 00 Praha, Česká republika
Spoluautor Ing. arch. Vojtěch Novotný
Ing. arch. Tomáš Voborský
Umístění projektu Sokolovská 48, Praha 8 – Karlín
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2018
Rok dokončení 2023
Zastavěná plocha 609 m2 včetně suterénu
Hrubá podlahová plocha 5 433 m2 včetně suterénu
Užitná plocha 2 723 m2 nadzemní část
Plocha pozemku 609 m2
Náklady 157 mil. CZK
Klient Karlín Group (IconiK jako Karlín)
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Generální zhotovitel stavby: Metrostav a. s.
Developer: Karlín Group
Koordinace: DOMYNINAK inženýři, s.r.o.
Statika: Statický servis s.r.o.
PBŘS: A1 systems s.r.o.
Elektro: PMR elektro s.r.o.
PHZ: SHZ projekt s.r.o.
Dopravní řešení: PRO-FIK s.r.o.
ZTI: TEPROS s.r.o.
ÚT, VZT: MATOUŠEK TZB s.r.o.
IGHG: K+K průzkum s.r.o.
Navigační systém: Markéta Steinert
Materiály Seznam použitých materiálů
nosná konstrukce – železobetonový stěnový systém doplněný keramickými tvárnicemi; šikmé střechy dřevěné
fasády – keramický obklad ve 2 odstínech použitý dle umístění horizontálně či vertikálně, obklad byl vyvinut na míru v české cihelně v Kadani; tmavé panely tvoří metalická tmavošedá omítka STO
okna – dřevěná s trojskly
Značky Seznam použitých značek
akustické vápenopískové tvárnice (v kombinaci se železobetonem) Silka – Xella
zakázkový keramický pásek na fasádě – Cihelna Kadaň
dřevěná eurookna – PKS okna
vnitřní interiérové dveře – Lignis
dřevěné třívrstvé podlahy – KPP
Další informace Bližší informace o nosné konstrukci, vytápění, vodě/kanalizaci a regulaci vycházející z územního plánu

Nosná konstrukce
Nosný systém budovy tvoří železobeton, svislé prvky se střídají mezi zdmi a sloupy. Zdi jsou navrženy v tloušťce 220 mm. Budova je rozdělena do čtyř osových polí, tři mají rozpon 8,1 m, čtvrtá 3,8 m. V užším poli je umístěna hlavní vertikální komunikace, schodiště a výtah. Stropní desky mají tloušťku 250 mm v podzemní části a 220 mm v nadzemní části.

Vytápění
Vytápění budovy je možné dvěma způsoby – plynem nebo využitím centrálního zdroje tepla. Obě možnosti mají stejné požadavky na velikost technických místností v suterénu. Všechny místnosti v bytových jednotkách a komerčních prostorech budou vytápěny standardními radiátory a dodatečným podlahovým vytápěním umístěným v koupelnách. Trasa centrálního tepla z Pražské teplárenské, kterou lze využít pro vytápění navrhované budovy namísto plynového připojení, vede ulicí Pobřežní.

Voda/kanalizace
Vodovodní řád je veden přímo před pozemkem v rámci chodníku, kanalizační řád vede vedle vodovodního. Dešťová voda bude uchována v retenčních nádržích v suterénu a na střeše budovy.

Regulace vycházející z územního plánu
Současný územní plán definuje území jako stabilní s všeobecně smíšeným využitím, což umožňuje vytvoření rezidenčních i kancelářských budov. V rámci území je požadováno, aby 60 % podlažní plochy bylo věnováno bydlení. Žádné další regulace nejsou definované.

Iconik je navrhován podle platných Pražských stavebních předpisů (PSP) a respektuje jak tyto předpisy, tak územní plán. Hlavní omezení vycházející z PSP jsou: specifikace požadovaného množství parkovacích stání na základě HPP hlavních funkcí budovy, definice maximální výšky budovy a nutnost respektovat uliční čáry.

O studiu Bližší informace

edit! architect s.r.o. – undo, redo, cut, copy, paste…

Žižkovský edit! vzniknul v roce 2010. Studio se věnuje projektům různých měřítek od architektury a urbanismu až po interiéry a dočasné instalace a nabízí komplexní uchopení všech projekčních činností, které souvisí s realizací – včetně povolení, autorského dozoru a managementu stavby. Ve formě generálního projektanta spolupracuje firma se stálým okruhem specializovaných projektantů, nabízí odborné posouzení stavebních a investičních záměrů a zpracování přípravy výběrového řízení. Podle majitelů je edit! především proces hledání rovnováhy mezi zadáním, regulacemi a rozpočtem s důrazem na kvalitu. Tým má zkušenosti s přednáškovou činností a vedením workshopů.

Partneři:
Ing. arch. Ivan Boroš
Ing. arch. Juraj Calaj
Ing. arch. Vítězslav Danda

Juraj Calaj a Vítězslav Danda jsou autorizovanými architekty ČKA

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO edit! a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Akce a slevy

Zdroj: Heluz

Přihlaste se na webinář „Jednovrstvé konstrukce HELUZ“

Společnost HELUZ vás zve na další online webinář , který se uskuteční 6. září od 10 hodin. Během hodinové prezentace vám techničtí poradci společnosti HELUZ představí jednovrstvou konstrukci z tepelněizolačních cihel HELUZ.

Seminář TZB-info: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Seminář TZB-info: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Neváhejte s přihlášením - na březnový termín zbývá už jen 5 volných míst - začínáme v pondělí 23. března. Intenzivní pětidenní vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí. Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info.

Vezměte své děti v sobotu na akci Řemeslo dětem na veletrh FOR ARCH

Vezměte své děti v sobotu na akci Řemeslo dětem na veletrh FOR ARCH

Celou sobotu si děti vyzkouší práci řemeslníků na vlastní kůži. Připraveno je 13 stanovišť - tradiční řemesla jako je truhlář, instalatér, klempíř, malíř/natěrač, elektrikář a sklenář, ale i moderní technologie, třeba vakuování plastu, odlévání, řezání polystyrenu.

REKLAMA