REKLAMA
Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak nejlépe vybrat krbová kamna

Správný výběr krbových kamen nemusí být rozhodnutím jedné osoby, ba naopak je lepší, když panuje shoda a člověk si nechá dobře poradit od odborníků z oboru. Pokud tedy budeme kalkulovat s tím, že v naší ukázkové rodině, pro kterou budeme vybírat krbová kamna, nebo pro pestrost, krb s výměníkem panuje stoprocentní shoda, zbývají nám v uvozovkách lidé, na které bychom se mohli při výběru mohli/měli obrátit.
Zdroj: GIVE Group s.r.o.

Prodejci: Je normální, že pokud si naše ukázková rodina chce pořídit krbová kamna, zamíří rovnou do vybrané specializované prodejny, na které se společně shodli. V takové specializované prodejně si může kamna prohlédnout, osahat a probrat své požadavky s proškoleným personálem. Pokud rodina alespoň rámcově ví, jaké jsou pro ni důležité parametry, konzultace s prodejcem může probíhat velice rychle, záleží ovšem na charakteru kamen, zdali se jedná o klasická krbová kamna, kamna s teplovodním výměníkem, nebo dokonce krb s výměníkem, zde mohou vyvstat otázky, které bohužel nelze zodpovědět přímo na prodejně a je potřeba osobní návštěvy u rodiny doma.

Kominík: Zdali rodina nemá žádné informace o stavu svého komínu, nebo ho jejich dům vůbec nemá, není lepšího člověka nežli kominíka. Kominíci pravidelně objíždí své regiony a nemělo by se stát komplikací najít nějakého ve své blízkosti. Kominík je pro naši rodinu schopen posoudit stav komínu, navrhnout případnou úpravu, či komín přímo postavit a v případě potřeby udělat výpočet spalinové cesty pro platnou revizní zprávu.

Zdroj: GIVE Group s.r.o.

Topenář: Pokud se rodina rozhodne pro spotřebič s možností distribuce tepla po domě v rámci topné soustavy, teplovodní výměník se přímo nabízí, je zabudovaný v těle kamen, krbu a ohřívá nám vodu, kterou můžeme poté právě snadno můžeme rozvést do radiátoru umístěných ve všech pokojích. Správný výběr se ovšem individuální a těžko se dá rozhodnout od stolu v prodejně, proto je nejlepší oslovit topenáře, topenářskou firmu, aby naši rodinu navštívila přímo u nich doma a stanovili nejdůležitější parametr – výkon teplovodního výměníku, tam, kde se má provozovat. S tímto údajem je výběr na prodejně mnohonásobně snadnější.

Krbař: Není větší potěchy pro naši rodinu než mít vyhotovený krb, který naplní jasnou designovou představu jakožto součást domácnosti, integrovaný a splňující nejvyšší nároky. Postavit správně krb, natož krb s teplovodním výměníkem není pro osobu mimo obor snadná práce a pro mezi námi jsou lidé, kteří se přímo krbovými obestavbami zabývají – krbaři. Krbař může stejně jako kominík navštívit naši rodinu přímo doma a prohlédnout místo, kde má krb stát. Společně poté mohou probrat specifikace, aby se opět usnadnil výběr v prodejně.

Obecně se dá říci, že se nejlépe dají vybrat spotřebiče ve specializované prodejně, ale pokud by naše ukázková rodina měla požadavek, u kterého si není jistá, určitě se vyplatí konzultovat celou věc předem telefonicky, aby s prodejci mohli poradit na koho se mají obrátit, tak aby se například předešlo zbytečným cestám a ušetření tak času, který by jinak mohl ukázková rodina trávit společně v teple domova.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Stavba kamen a krbů

Zdroj: Jiří Horák

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné,…

Zdroj: Jiří Horák

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při…

REKLAMA