Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Novostavba vestavěná do vnitřního dvora památkově chráněného měšťanského domu

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2021 profesorce Evě Jiřičné. Oceněním za celoživotní dílo vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu ve Valdštejnské zahradě ve čtvrtek 23. června 2022.
Pohled na nároží objektu Foto: Filip Šlapal
„Dům bez lidí, jako zvon bez srdce.“
Carmen Sylva

Kdo by neznal Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě je krásné historické město kraje Vysočina nedaleko Žďáru nad Sázavou ve stejném okrese. Město bylo založeno 1250 a k největšímu rozkvětu došlo v renesanční době pod pány z Pernštejna. Pokud vám nestačí, že se ocitáte v samém centru Vysočiny, pak možná doceníte i to, že se zde letitě konal Světový pohár v běžeckém lyžování Zlatá lyže, která následně změnila disciplínu na Světový pohár v biatlonu. Je zde nádherně, a to po celý rok, město samotné má velice zachovalé historické jádro, které je současně památkovou zónou. Tohle je taky ten důvod, proč s architekturou v jádru města bylo třeba nakládat velmi obezřetně, hlavně s ohledem na památkově chráněné objekty. Novostavba rodinného domu, která je vestavěna do vnitřního traktu historického měšťanského domu, jenž je památkově chráněný, je přesně ten případ. Ovšem není malých úkolů a i tento měl své řešení. To řešení je podařené, vkusné a zcela koresponduje se zadáním i kritérii, která zde vznikla. Velmi jednoduchými prostředky se studio IGLOO ARCHITEKTI zhostilo tohoto zadání a našli tu křehkou hranici pro zdařilý výsledek. Ostatně posuďte sami.

Centrální místnost s kuchyní Foto: Filip Šlapal

Základní popis

Novostavba rodinného domu, vestavěná do vnitřního dvora památkově chráněného měšťanského domu v centru Nového Města na Moravě.

Studio IGLOO ARCHITEKTI
Autor Ing. arch. Jan Pačka Ing. arch. Igor Šimon
Spoluautor Ing. arch. Radek Fila
Umístění projektu Nové Město na Moravě
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2016–2017
Rok dokončení 2021
Zastavěná plocha 80 m2
Hrubá podlahová plocha 149 m2
Užitná plocha 122 m2
Spolupráce Realizace stavby: Solstav, www.solstav.cz
Realizace stěrkovaných povrchů: Qualibau, www.qualibau.cz
Materiály vápenopískové tvárnice – zdivo
KVH hranoly – stropní konstrukce
ocelové HEB profily – sloup, stropní konstrukce
cementová stěrka – podlahy/stěny
modřínové dřevo – podlahy/okna
nerezové sítě – zábradlí
titanzinek – střešní krytina

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Zadáním byl návrh přístavby rodinného domu ve vnitřním dvoře historického měšťanského domu v centru Nového Města na Moravě s využitím pro občasné bydlení čtyřčlenné rodiny s předpokladem budoucího využití pro trvalé bydlení. Důležitým aspektem zadání bylo zachovat a posílit ducha místa historické stavby, struktury zástavby města, a současně poskytnout dostupné bydlení v současném moderním standardu. Neméně důležitým požadavkem investora bylo propojení interiéru s venkovním prostorem dvora se zahradou, vytvoření chráněného venkovního pobytového prostoru, který bude orientován do osluněné části zahrady.

Boční pohled Foto: Filip Šlapal

Jedná se o lokalitu s nejlépe dochovanou historickou zástavbou ve městě, s užší a do hloubky protáhlou parcelací. Orientace parcely v podélném směru je SZ – JV. Parcela je směrem k jihovýchodu výrazně svažitá. Směrem do náměstí je situován původní obytný dům se dvěma nadzemními podlažími, mansardovou střechou a se zasklenou pavlačí směrem do vnitřního dvora. Ve dvoře kolmo navazují původní hospodářské objekty umístěné podél vysokých zdí, oddělujících sousední pozemky. Kvalitou místa je zachovalá historická struktura zástavby s původními stavbami a architektonickými detaily. Hodnotné jsou taktéž průhledy na okolní domy, kostelní věž, vrstvení střech a zdí. Velmi příjemný je vnitřní dvůr také z hlediska klidu a soukromí, možností propojení s interiérem stavby, přitom v samém centru města.

Návrh vychází z geometrie pozemku, jeho orientace vůči světovým stranám a také kontextu zástavby vnitřních dvorů v dané lokalitě. Proto byla pro stavbu zvolena poloha podél severovýchodní hraniční zdi v „proluce“ mezi stávajícím objektem původních chlévů a stodolou na jihovýchodní straně parcely v místě, které již v minulosti bylo zastavěno hospodářskými objekty. Toto osazení domu je výhodné také z hlediska oslunění obytných místností a teras. Stavba respektuje stávající trasy pohybu ve dvorové části, průjezdy a vstupy do stávajících objektů, resp. do dvora.

Pohledy ze zahrady Foto: Filip Šlapal

Hlavním architektonickým konceptem návrhu je symbióza a pocitové splynutí nové přístavby se stávající strukturou staveb, avšak současným, moderním přístupem a architektonickými detaily, nikoliv kopírováním historických forem.

Základní materiálové řešení návrhu vychází z tradičních a místně používaných materiálů – dřevo, ocel, hlazená, režně bílá omítka, kámen, sklo. Přístavba je zastřešena pultovou střechou, spádovanou do dvora a je omítnuta bílou hlazenou omítkou. Vzhledem k výraznějšímu spádování terénu ve dvoře je přístavba rozdělena do několika výškových úrovní, což umožňuje zmenšovat a členit hmotu domu, která se tak přirozeně přizpůsobuje morfologii terénu, a snižuje ve směru spádu.

Foto: Filip Šlapal

Tímto principem je dům v prostoru vnitřního dvoru vnímán objemově menší. Vstupní část je řešena jako prosklený přízemní „krček“ spojující stávající objekt chlévů a novou přístavbu. Okenní otvory jsou s rozvahou navrženy pouze v polohách, kde jsou důležité a opodstatněné. Jedná se o kompozici především čtvercových oken s různou pozicí v ostění tak, aby různorodost podpořila dojem vrstevnatosti a tvarové i konstrukční rozmanitosti místních dvorových staveb a stavbiček. Prosklené plochy v interiéru působí jako živé obrazy, měnící se dle ročních období a světelných podmínek. Současně přinášejí do interiéru důležitý světelný standard a hodnotné průhledy do exteriéru.

Dům je navržen jako zděná stěnová konstrukce s nosným obvodovým zdivem, založená na základových pasech. Zdivo je provedeno z vápenopískových tvárnic s vnějším zateplením. Stropy nad přízemím jsou dřevěné trámové se záklopem, doplněné pomocnou ocelovou konstrukcí. Konstrukce střechy je dřevěná. Střešní krytina je falcovaný titanzinkový plech.

Použité podklady:
Citáty – http://www.citaty.net

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Nekonečno Jana Kaplického ukazuje výstava v Tančícím domě

Nekonečno Jana Kaplického ukazuje výstava v Tančícím domě

Výstava s názvem „JKOK Nekonečno Jana Kaplického“ se koná k příležitosti 80. výročí narození tohoto významného českého architekta a vizionáře. Od listopadu do března představí expozice to nejlepší z Kaplického celoživotní tvorby i některé dosud nevystavené předměty a projekty z depozitáře jeho pozůstalosti. Zobrazuje…