REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Jak správně kotvit drážkovanou krytinu

Správné ukotvení střešní krytiny je alfou a omegou řádné funkčnosti celého střešního pláště. Je třeba mu věnovat stejné procento pozornosti jako střešní skladbě, sněhovým zábranám nebo správnému odvodnění.

Drážkovaná hliníková střešní krytina PREFALZ se upevňuje k podkladu pomocí pevných nerezových příponek, nebo pevných a posuvných nerezových příponek. Je vyloučeno použití ocelových příponek. Pevné příponky přímo upevňují svitkový plech k podkladu bez možnosti vyrovnávání délkového pnutí způsobené teplotní roztažností. Proto lze krytinové pásy takto připevňovat do maximální délky 3 metrů (menší střechy, zastřešení teras, pergol, zahradních domků, římsy, apod.). Při použití nerezových posuvných (dilatačních) příponek lze realizovat krytinové pásy až do délky 12 m. Koeficient teplotní roztažnosti hliníku na střeše je cca 0,024 mm/m/°C (= 2,4 cm/10 m/∆100°C).

U větších délek je nutné tudíž pásy přerušit, a poté znovu dilatačně napojit. Při tomto aktu se střešní rovina o délce např. 20 m rozděluje na tzv. „obrazce“ (např. na spodní a horní obdélníky). Horní pásy horního obrazce (např. délky 10 m) se pak napojují dilatačně na již zafalcovanou první polovinu plochy (také o délce 10 m). Dle příslušného střešního sklonu se zvolí optimálně bezpečný typ příčného napojení. Jako hraniční střešní spád, který dělí provedení na jednodušší, tím pádem finančně méně náročné, a na podstatně složitější, a zároveň i výrazně promlouvající do tvaru střešní roviny, je sklon 10° (18 %). U vyššího spádu klempíř pouze horní pásy pomocí jednoduché ležaté drážky zavlékne za přídavnou lištu připevněnou ke spodním pásům. U nižšího sklonu existuje bezpečné příčné napojení pouze provedené pomocí tzv. dilatačního schodu o výšce min 60 mm. Schod se vytvoří další dřevěnou konstrukcí z latí a prken od místa plánovaného napojení horního obdélníku (např. 10 m od okapní hrany).

Při rozmístění oblastí pevných a posuvných příponek je nutno zohlednit doporučení výrobce střešní krytiny a platné ČSN. Rozhodující v tomto ohledu je vždy sklon střešní roviny a umístění střešních prostupů. Při sklonu nad 30° se oblast pevných příponek realizuje na horním konci krytinového pásu. Na zbývající část se musí použít posuvné příponky, které umožní vyrovnání pnutí materiálu směrem dolů, k okapní hraně. Při sklonu menším (>30°) se oblast pevných příponek posouvá ke středu střešní roviny a její horní pozici nahradí posuvné (dilatační) příponky. Poměr délek jednotlivých oblastí pevných a posuvných příponek k celkové délce pásů je v celkovém součtu 25 % a 75 %.

Nerezové příponky jsou určeny pro použití na rovných a pevných podkladech vytvořených z prkenného bednění o tloušťce min. 24 mm. Příponky se s ohledem na způsob provádění krytiny dělí na dva typy: úhlové a kalhotkové. Kalhotkové příponky (lidově kalhotky) v minulosti využívali staří řemeslníci při ručním zfalcovávání naohýbaných sousedních okrajů plechů o výšce 4, resp. 5 cm. Falc uprostřed s „kalhotkou“ pak zabalili pomocí šolajzny a paličky. Naštěstí 21. století nabízí podstatně rychlejší a zábavnější způsob falcování. Ve všech oborech vládnou moderní stroje a zařízení. A je tomu tak i u klempířů. Dnes dvoumetrové tabule nahradily „nekonečné“ svitky plechů, jež profilovací stroj ohýbá na tzv. šáry. Jejich délka je přizpůsobena délce střechy. Pro zafalcování těchto pásů plechu jsou určené úhlové příponky. Šáry mají totiž po obou stranách úhlové ohyby – kratší a delší. Na kratší stranu se posadí příponka (pevná či posuvná) a poté delší stranou sousední šáry dojde k překrytí s následným zavřením nahýbaných krajů. Tím pak vznikne úhledná stojatá drážka, lidově falc. Jeho výška je 25 mm. Tu korespondují i úhlové příponky.

Při pokládce pásů PREFALZ je nutné dbát na to, aby příponky přiléhaly vždy čistě na falc, a zejména delší tělo posuvné příponky bylo umístěno rovnoběžně s falcem. Nejenom přesnost, ale i připevňování příponek klempířskými hřebíky je důležité. Hlavička hřebíku zatlučeného šikmo ohrožuje při pravidelných mnohonásobných posunech vlastní pás krytiny. Taktéž u šikmo připevněných nerezových příponek nelze vyloučit poškození pásů vlivem teplotně-dilatačních pohybů.

Technici společnosti PREFA doporučují u falcovaných krytin připevňovat příponky pomocí žárově zinkovanými (nebo nerezovými) hřebíky s vroubkovaným dříkem. Tento jeho hrubý reliéf ztěžuje při vibracích způsobené silným větrem, či vichřicí vytažení z prkenného podkladu. Délky hřebíků se volí dle tloušťky podkladu. Minimální délka je 25 mm určená pro minimální tloušťku prken 24 mm. V případě silnějšího podkladu je možné zvolit z nabídky PREFA střešních prvků delší hřebíky, 30 resp. 40 mm. Delší hřebík v silnějším prkně falcovanou krytinu lépe ochrání proti větrným smrštím.

Další podrobnější informace o problematice kotvení a spojování drážkované krytiny PREFALZ pomocí pevných a pohyblivých příponek můžete nalézt v technických příručkách nebo také konzultovat s technickými poradci společnosti PREFA.

Sortiment použitých výrobků PREFA

PREFALZ – svitkový plech

Stručný popis Barevný hliníkový svitkový plech je díky vynikající falcovací kvalitě a povrchové úpravě předurčen pro individuální a kreativní řešení střech a fasád.
Výhody produktu Široký výběr PREFA příslušenství (odvodňovací systémy, upevňovací materiál, protisněhové zábrany,…); univerzální použití (od obloukových střech po složité půdní vestavby, klenuté střechy nebo velké střechy); stálá kvalita; nízká hmotnost (cca 1,89 kg/m2 při šířce pásu od 650 mm); dlouhá životnost; recyklovatelnost; rezuvzdornost; na přání k dodání i s ochrannou fólií.
Barvy 13 standardních barev skladem, povrchová úprava hladká nebo stucco, záruka na barevnou stálost a kvalitu 40 let
Teplotní odolnost od -50 °C do +80 °C
Čištění tlakovou vodou, houbou nebo kartáčem
Zpracování jednoduše a lehce zpracovatelný i při nízkých venkovních teplotách pod 0 stupňů

Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.

logo
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

telefon: +420 234 496 501
e-mail: office.cz@prefa.com

web: cz.prefa.com

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Články

Byt Krausových Zdroj: Rako

Loos v Plzni. Pohnutý osud špičkových interiérů odráží příběhy jejich majitelů

Rok 2020 byl v mnohém výjimečný. Jednou z těch příjemných výjimečností bylo vyhlášení rokem Adolfa Loose institucemi NPŮ a Muzeem hl. města Prahy. Pojďme se ještě jednou ohlédnout za dílem tohoto významného architekta. Reportérka a architektka Martina Dokoupilová nás podrobně provede několika plzeňskými byty, které…

Zdroj: Fotolia.com - vojtech-herout

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po 1. lednu 2021 je možný ale jen někde

Do 31. 12. 2020 měli členové družstev, na jejichž výstavbu byla poskytována finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů a družstev vzniklých do 31. 12. 1991, zákonný nárok na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, a to za podmínky, že družstvo k převodu včas vyzvali a splnili své závazky vůči…

Zdroj: Adobe Stock -  visualpower

Chcete pokácet sousedův strom v blízkosti hranice pozemku? Bude záležet, kdy byl vysazen

Se vstupem do období vegetačního klidu se množí dotazy, kdy a kdo může požadovat po sousedovi pokácení dřevin, které jsou zasazeny v těsné blízkosti společné hranice v případě, že stromy omezují nebo narušují výkon vlastnického práva nad míru přiměřenou místním poměrům. Jak je to s možností pokácet sousedův strom?

REKLAMA