Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Za komunistů chátralo. Předkové by dnes byli spokojeni. Současní majitelé se o panství starají

České kulturní památky se vracejí do soukromých rukou a majitelé se podílejí na jejich obnově. Asociace majitelů hradů a zámků (AMHZ) nám nabídla zprostředkování návštěv některých historických objektů, které je třeba po dlouhé devastaci rychle opravovat, aby byly nejenom svědectvím minulosti, ale i poselstvím do budoucnosti. Vítejte na zámku Bludov.
Foto: autor a Petr Vinš

Již více než dvacet let obývají bludovický zámek s přilehlým anglickým parkem a panskou zahradou opět potomci slavného rodu Žerotínů. Rozsáhlé panství v centru obce v podhůří Hrubého Jeseníku prošlo za tu dobu mnoha proměnami. Pozdně renesanční trojkřídlá budova ve tvaru písmene U, počátkem 18. století barokizovaná, obklopená rozsáhlým anglickým parkem s navazující panskou zahradou byla již několikrát rekonstruována, nejvýrazněji na přelomu 70. a 80. let minulého století – a to bez ohledu na vysoce hodnotné architektonické prvky.

Zámecká paní Karla Mornstein–Zierotin, která sama sebe popisuje jako kastelánku, lesního hospodáře, uklízečku, kulturní referentku a tiskovou mluvčí v jedné osobě, hodnotí toto období jako velmi problematické a ukazuje vzniklé škody, které se prozatím nepodařilo napravit. „Postupujeme, zdá se, poměrně pomalu, ale nechceme se nikomu zavazovat žádnými půjčkami,“ vysvětluje zámecká paní a dodává: „Naši předkové opustili zámek v roce 1945 pouze s osobními věcmi. Po celou dobu se babička s dědečkem snažili o to, aby zde bylo žerotínské muzeum. Chtěli zámek zachovat. Bohužel se jim to nepovedlo. Sbírky byly částečně odvezeny jinam a částečně rozkradeny. Zámek sloužil potřebám obce, byla tady pošta, knihovna a nejrůznější socialistické provozovny…“ 

Foto: autor a Petr Vinš

Neblahé rekonstrukce let sedmdesátých

Současným aktivitám Žerotínů, jejímž potomkům byl bludovský zámek koncem devadesátých let vrácen, přeje i místní radnice. Část panství a zámecký park jsou otevřeny veřejnosti, konají se zde koncerty a divadelní představení. Karla Mornstein–Zierotin říká, že rekonstrukce zámku a obnovu parku byla provedena nejenom z důvodu špatného technického stavu, ale také kvůli zohlednění nových funkcí v budově zámku a v přilehlém parku. To vše samozřejmě při současném zachování historických hodnot parku a principů, jež do něj vnesli jeho tvůrci v 19. století.

Snahou nové koncepce bylo napravit neblahé rekonstrukce v 70. letech minulého století, které znamenaly hlavně nevhodný zásah do kompozice parku. Bylo odstraněno mnoho hodnotných dřevin a park byl obehnán asfaltovou komunikací. Nová architektonická koncepce se drží původního využití lokality a maximálně podporuje stávající prostorotvorné uspořádání. Přednostně jsou navrhovány domácí druhy dřevin, doplňkově druhy tradiční. Exotické dřeviny jsou zde použity pouze výjimečně. Stávající keřové skupiny včetně buxusových stříhaných plotů byly v celém rozsahu zachovány, často doplněny trvalkovými záhony nebo stínomilnými parkovými druhy rododendronů a hortenzií. Buxusové ploty jsou podsázeny řadou nízkých záhonových růží, jež jsou oblíbenými květinami naší průvodkyně.

Foto: autor a Petr Vinš

Park jako neoddělitelná součást panství

Nepopsatelnou atmosféru zámeckého parku tvoří letité stromy, které doprovázejí po staletí rod Žerotínů. Vyžadují ovšem poměrně komplikovaný pěstební zásah a řadu z nich bylo nutné pokácet. Aby byl zajištěn harmonický rozvoj a zachován unikátní genius loci bylo ovšem nutné respektovat zásadní kompoziční principy a vyjít z původních myšlenek inspirovaných přírodně-krajinářskou anglickou školou. Hlavní nosnou kostrou a samou podstatou parku musejí i nadále zůstat zdravé dlouhověké stromy, které se doplní domácími druhy dřevin, zejména duby, buky, lípy a javory, jež dokážou vytvořit požadovanou prostorovou kulisu, důstojnou a vznešenou atmosféru. V kompozici nesmějí chybět nejrůznější stálezelené i opadavé keře v kombinaci s rododendrony. Důkladnou obnovou procházel také pobytový trávník, kde tráví svůj čas zejména mladí lidé. 

Na park dále navazuje panská zahrada, která je rovněž přístupná veřejnosti. Jedná se o samostatnou část oddělenou ohradní zdí usazenou na okraji anglického parku. Nachází se zde několik specifických dřevěných staveb a zbytky původního koupaliště z 30. let minulého století. Stín nabízejí statné borovice a v okolí staveb mladé břízy. Najdeme tady i ovocné stromy a keře, voní tady levandule a další bylinky.

Foto: autor a Petr Vinš

Nová koncepce respektuje původní dispozice pozemku, přidává pouze moderní relaxační plochu s altánem a nabídkou nejrůznějších sportovních aktivit. Při vjezdu do zahrady ponechal architekt část pozemku jako plochu pro skladování dřeva. Centrální osu panské zahrady tvoří v současné době ovocný sad s levandulovým záhonem. Je zde ponechán také dostatečně velký prostor pro hřiště s pečlivě udržovaným trávníkem a plocha pro zeleninovou zahradu. Tato volná kompozice je bohatě doplněna podrostem kvetoucích keřů.

Celková rekonstrukce panství, přestože probíhá pomaleji, než by si majitelé přáli, je prováděna s respektem k původnímu dílu a v duchu tradic slavného rodu. Karla Mornstein–Zierotin říká, že každé své rozhodnutí konzultuje nejenom se svými žijícími rodiči, ale také se svými již dávno zemřelými předky. Věřím, že jsou s novou správou zámku nadmíru spokojeni.

Foto: autor a Petr Vinš

Žerotínové (též Zierotinové) byli jedním z významných českých a moravských šlechtických rodů. Původem stará moravská vladycká rodina byla roku 1478 povýšena do panského stavu a v roce 1706 císařem Josefem I. do říšského hraběcího stavu. Jejich původ se odvozuje od Bluda z Bludova, který byl makraběcím purkrabím v Přerově. Ves a zdejší panství Zierotinové několikrát ztratili, ale vždy ji znovu získali do svého vlastnictví.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Výstavba a rozvoj měst a obcí

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, sergeyeva

Česká komora architektů: Novela stavebního zákona je promarněnou příležitostí

Novela stavebního zákona spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku podle České komory architektů (ČKA) v řadě případů nijak významně neurychlí ani nezjednoduší stavební řízení a je krokem zpět. ČKA v tiskové zprávě uvádí, že novela je velmi smutný výsledek mnohaleté práce a promarněná…

Foto: Brise Vienna, Wiener Linien, Wien Energie, PID-VOTAVA, Zahraniční kancelář města Vídně Eurocomm PR Praha

Stavební povolení on-line, všude na kole, vzdělání na prvním místě. Vídeň se mění na ekologické a inteligentní město

Hlavní město Rakouska si vytklo za cíl být světovým experimentálním a inovačním centrem, jenž se postaví do čela při přechodu ke klimatické neutralitě v rámci Evropské zelené dohody. Současně s tím chce přispět ke zlepšení kvality života podporou udržitelného a integrovaného městského rozvoje prostřednictvím…