REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

ŽPSV a.s.

Základní informace

název:ŽPSV a.s.
adresa:Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
region:Uherské Hradiště
internet:www.zpsv.cz
IČO: 46346741
DIČ: CZ46346741
založení/historie: od r. 1952
počet zaměstnanců: 415
certifikát jakosti: ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005
roční obrat: 1,1 mld. Kč za rok 2011
zahraniční kapitál: 89%
dříve/fúze: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.

Činnost firmy

Hlavní výrobní program: příčné a výhybkové železobetonové pražce, drobná betonářská výroba, prefabrikace; výroba betonových, železobetonových a předpjatých výrobků pro stavební účely; výroba betonových směsí a kameniva; výroba stavebních dílů a prvků pro stavby železniční, dopravní, inženýrské, silniční, dálniční, ekologické a stavby mostů; výrobky pro individuální bytovou výstavbu, regeneraci panelových domů vč. montáže a výstavbu obchodních a průmyslových center

Stavební cechy, svazy, komory, sdružení, asociace
 • HK ČR   Hospodářská komora ČR
Výrobní činnost - výrobky, prefabrikáty

Výrobky

 • Bokovnice zádlažbová YBX 200-19, YBX 201-19, YBX 202-19, YBX 203-19
 • Deska krycí, ABD 12-23, ABD 13-30
 • Deska obkladová meliorační TZX 40-60, TZX 41-150, TBM 12-30
 • Deska pod pupinové skříně AZZ 15-75
 • Deska přídlažbová silniční TBX 04-19
 • Deska zákrytová IZX 400/19 až IZX 404/19, IZX 411/19 až IZX 415/19
 • Díl krabicový opěrných zdí IZT 55/10, IZT 56/10, IZT 57/10, IZT 58/10, IZT 60/19
 • Energokanál montovaný IZE 70/19, IZE 71/19
 • Hektometrovník železobetonový ABZ 1-100
 • Hranol betonový pro olemování kolejnic IZX 11/19, IZX 12/19
 • Mezník ABZ 17-60
 • Námezník betonový AZZ 1-100
 • Nástavec revizní k cisternám ø 80 AZX 1-80
 • Nástupiště montované SUDOP ABZ 20-100, AZZ 29-145, AZZ 30-145, AZZ 40-19, AZZ 28-230, ...
 • Nosník stropní železobetonový HAT TRICK PPT 4/10 až PPT 18/10
 • Objekt stavebnicový prefabrikovaný
 • Obrubník dálniční ABO 1-19
 • Obrubník chodníkový ABO 2-19
 • Obrubník železničních přejezdů STRAIL IZX 200/19
 • Označník čtyřhranný kabelový ABZ 1-13
 • Panel plotový KZD 32-300, KZD 33-300
 • Panel pro provizorní vozovky IZD 134/10, IZD 98/10, IZD 201/19, IZD 200/19
 • Panel přejezdový železobetonový IZD 42/10
 • Panel silniční železobetonový IZD 110/100, IZD 02/19, IZD 3/10, IZD 120/100, IZD 12/19, ...
 • Panel tramvajový IZX 246/10, IZX 120/19, IZX 122/19, IZX 121/19
 • Panel tramvajový IZX 27/10, IZX 28/10, IZX 244/10, IZX 245/10
 • Panel zádlažbový vnitřní, vnější, zúžený IZX 512/10, IZX 513/10, IZX 73/19
 • Patice drátovodných kladek AZD 35-35
 • Patník značkovací DK AZZ 18-20
 • Podklad kolejový pro čisticí jámy železobetonový AZX 6-70, AZX 1-19
 • Pražec pro městskou dráhu APP 37-242
 • Pražec pro městskou dráhu APP 38-120, APP 8-19, APP 20-19, APP 21-19
 • Pražec výhybkový pro městskou dráhu TB-92 VA, TB-92 VB, TB-92 VB dělený
 • Pražec z předpjatého betonu APP 13-19, APP 14-19, APP 22-19
 • Pražec z předpjatého betonu APP 34-21, APP 7-20, APP 31-20
 • Prefabrikát pro zádlažbu kolejí a vleček IZX 241/10, IZX 242/10
 • Prefabrikát zpevňovací IZT 222/10, IZT 223/10, IZT 225/10
 • Propust rámová DZR 2 až 4 IZM 20/10, IZM 21/10, IZM 22/10
 • Přejezd železniční BRENS IZM 14/19, IZM 18/19
 • Rám železobetonový AZD 13-40, AZD 14-50, AZD 19-80, AZD 15-50, AZD 23-50, ...
 • Rám železobetonový DZR 200/110 nespojovaný IZM 1/19
 • Sloupek "Pískejte" AZZ 2-12
 • Sloupek pro měřicí objekt AZZ 12-20
 • Sloupek pro zajištění směru a výšky kolejí AZZ 19-15
 • Stěna protihluková
 • Stěna vodicí mobilní ABH 51-19, ABH 52-19, ABH 53-19
 • Studna bateriová pro akumulátory AZZ 11-148
 • Tvárnice betonová pro ztracené bednění BTB 270/02, BTB 271/02
 • Tvárnice polovegetační TBX 29-60
 • Tvárnice příkopová, odvodňovací, meliorační žlábek TBM 51-30, TBM 53-30, TBM 54-30
 • Vana kolejová VK-1, VK-2, VK-3
 • Vpust prahová IZM 217/10
 • Základ betonový pro řídicí stojan EBX 24-60
 • Základ betonový pro světelná návěstidla AZZ 5-75, AZZ 6-100, ABZ 27-100, ABZ 28-100
 • Základ betonový PSK 1 ABZ 26-80
 • Základ pod pomocné stavědlo AZZ 13-65
 • Základ pod reléovou skříň AZZ 9-96
 • Základ trakčního vedení PZ 1 až 4 EZX 5-90
 • Závaží pro napínání trolejí EBZ 1-35
 • Žlab kabelový AZD 25-100, AZD 27-100, AZD 29-100, AZD 30-100, AZD 13-19
 • Žlab kabelový skládaný AZD 34-100, AZD 32-50
 • Žlab příkopový J TZM 201-19, TZM 203-19, TZM 202-19, TZM 204-19
 • Žlab příkopový U TZM 211-19, TZM 212-19

Prodej, montáž, výroba

 • Bloček LIAPOR B
 • Granulát keramický z expandovaného jílu LIAFLOR
 • Kamenivo keramické drcené do živných substrátů LIADRAIN
 • Kamenivo keramické z expandovaného jílu LIAPOR
 • Příčkovka LIAPOR
 • Tvárnice dutinová LIAPOR S
 • Tvárnice thermoakustická LIAPOR SL
 • Tvárnice z LIAPORU pro ztracené bedněmí
 • Tvárnice zdicí LIATHERM
 • Tvárnice zdicí zvukověizolační LIAPOR M (KM)
 • Věncovka LIAPOR U

Nejnovější články

Zdroj: Adobestock – Natalia

Zákaz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy se blíží již mnoho let. Definitivně nastane v září. Jak budou probíhat kontroly?

Zákaz využívání kotlů první a druhé emisní třídy začne platit od 1. září 2024. Mnoho občanů již využilo podporu z kotlíkových dotací i z programu Nová zelená úsporám. Ty, kteří nevyhovující kotle ještě nevyměnili, Ministerstvo životního prostředí nabádá, aby tak učinili a využili do konce srpna jedinečné příležitosti čerpat aktuální výši dotací. Od 1. září sice bude podpora pokračovat, ale bude výrazně nižší. Pokud si navíc domácnosti stihnou o dotaci požádat do konce srpna, i když nestihnou kotel vyměnit, budou k tomu úředníci při kontrolách přihlížet. A nově bude možné od září zažádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů.

Ilustrační fotografie modulu Wevolt X-Tile. Zdroj: Wienerberger s.r.o.

Fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile: Nejmodernější řešení na střeše a úspora energií o polovinu

Společnost Wienerberger nabízí již nějakou dobu fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile, které se instalují přímo mezi střešní tašky. Jakmile jsem se o tomto inovativním řešení dozvěděl, zrušil jsem objednávku invazivních fotovoltaických panelů a nechal si vypočítat Wevolt X-Tile na svou střechu. A to i přes to, že jsem měl již položenou novou krytinu od Tondachu, která je však kompatibilní s moduly X-Tile.