Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Štětové stěny

Zpět k nadřazené kategorii „Stavební stroje, zařízení a pomůcky“

Zařazené firmy (1)

Zakládání Group a.s. Praha

Zakládání staveb a podzemní stavby: podzemní stěny, štětové stěny, piloty všech druhů, CFA piloty, mikropiloty, mikrozápory, záporové pažení, kotvení, trysková injektáž, podchycování staveb, stabilizace svahů a sesuv, tunely, zmrazování; ochrana půd a vod: těsnicí a podzemní stěny a clony, dekontace znečištěných zemin; investorská činnost, projektové práce, generální dodávky staveb, čerpání vody