REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Pružnost, dynamika

Zpět k nadřazené kategorii „Stavební fyzika“

Zařazené firmy (12)

EC & McNEELY, spol. s r.o. Praha

Projektová kancelář - pozemní, inženýrské a dopravní stavby; konzultační činnost; statické a dynamické výpočty; betonové, ocelové a dřevěné konstrukce a mosty; speciální zakládání

Kloknerův ústav ČVUT Praha

Zkušebnictví - stavební hmoty a konstrukce, diagnostika konstrukcí a staveb, zatěžovací zkoušky, výpočty stavebních konstrukcí, návrhy sanací a rekonstrukcí, vývoj měřicích metod, registrovaná výroba měřidel, zkušební akreditované laboratoře: machanická zkušebna, dynamická zkušebna, technologie betonu

Kurdík, Ing. Adam Kurdík Břeclav

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb; projekce a statika staveb

Makovička, Daniel Makovička Praha

Statika a dynamika stavebních konstrukcí; inženýrská, výzkumná, konzultační, expertní a projekční činnost

MECHANICS Praha

Statika a dynamika stavebních konstrukcí, prostředí a technologií - výpočty, studie, expertizy, posudky, konzultace, tvorba programů

Project International, a.s. Praha

Realizace investičních záměrů na klíč a komplexní řízení stavebních či průmyslových projektů středního měřítka; dílčí služby: inženýring, povolování a kolaudace; stavební inženýrství; projekce ocelových konstrukcí, statické výpočty, dynamické výpočty, konstrukce strojů a zařízení; 3D vizualizace a simulace; elektro projekty; provádění staveb; výroba a montáž ocelových konstrukcí; elektrické instalace vn/nn; projekce a komplexní dodávky telekomunikačních a informačních technologií; údržba

První statická s.r.o. Praha

Statika a dynamika staveb, komplexní projekční práce v oboru statika, statický průzkum stávajících objektů, statické výpočty stavebních projektů, statické posudky

SHK & FEA - Vlastislav Salajka Brno-město

Výpočty a posuzování konstrukcí v oblasti stavebnictví (ocelové, betonové, dřevěné); statika, dynamika

SICON, spol. s r.o. Praha

Projektování a realizace staveb; statika a dynamika staveb; univerzální konstrukční systém SICON S21; konzultační a poradenská činnost; posudky statiky staveb s.p. Armabeton

Viesner, Ing. Jiří Viesner Rychnov nad Kněžnou

Projektová činnost ve výstavbě, statika a dynamika staveb, statické výpočky

Voldán, Ing. Jan Voldán Praha

Projektová činnost ve výstavbě; autorizace: pozemní stavby, statika a a dynamika staveb

Zemánek, Ing. Viktor Zemánek Praha

Studie a projekty stavebních konstrukcí betonových a dřevěných vč. zakládání; statické a dynamické výpočty; prováděcí výkresy

REKLAMA