Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Voda

také pitná voda, užitková voda

Zpět k nadřazené kategorii „Média, produktové sítě“

Zařazené firmy (31)

Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. Ostrava-město

Centrální laboratoř - zkušební laboratoř č. 1259 - provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů

CRYSTALIS s.r.o. Praha

Prodej stolní balené vody po celé ČR

CULLIGAN Czech s.r.o. Praha

Úpravy pitných a průmyslových vod, speciální vícevrstvá filtrační technika, výbava bazénů, dávkovací čerpadla, úpravy a změkčování vody, ozonizace

ČEVAK a.s. České Budějovice

Provoz úpraven vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod

Energetika Třinec, a.s. Frýdek-Místek

Výroba, rozvod a prodej elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody; distribuce médií; úprava topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu; výkopové práce; zámečnictví; podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady; mechanické čištění kanálů; technické testování a analýzy spalin; poradenství v energetice; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení pro regeneraci a rekondici

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. České Budějovice

Likvidace odpadu; obchod na trhu s pitnou vodou a teplem; oblast veřejného osvětlení

ENERGO KD s.r.o. Beroun

Výroba, distribuce a prodej - elektrická energie, teplo, zemní plyn, průmyslová a pitná voda, stlačený vzduch; čištění průmyslových odpadních vod; provoz a údržba kanalizační sítě; oprava energetických zařízení, MaR

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Praha

Prodej výdejníků na temperaci horké a studené vody; závoz vody - Fontana, Ondrášovka, ekologické a ekonomické balení 18,9 l = servis závozu zdarma

H2O s.r.o. Praha

Přístroje na vodu bez barelů pro firmy i do domácnosti - sada kvalitních filtrů a UV lampy 11 W; v nádrži studené vody voda kojenecké kvality s přirozeným obsahem minerálů: horká 90 - 92°C, extra horká 97 - 99°C, studená 5 - 15°C, pokojová teplota; výrobce: Tana Water Ltd., Izrael; pouze evropské komponenty

IRMANN CS, spol. s r.o. Znojmo

Úprava vody, vzduchu a povrchu těles pomocí UV záření; dezinfekce vody pitné, bazénové, užitkové, odpadní; UV reaktory zn. DESUVA

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. Jeseník

Odvádění a čištění odpadních vod, provoz vodohospoodářských zařízení, stavebně-montážní činnost; výroba a dodávka pitné vody; silniční motorová doprava; nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Káňa - KP TECHNIK Ostrava-město

Instalace - voda, plyn, vytápění; drobné stavební práce - obklady, nátěry, podlahy

MAWI 3000, spol. s r.o. Plzeň-město

Obchodní společnost působící v oblasti západních Čech; velkoobchod - voda, topení - instalace; prodej dřeva; stavební činnost

Moravská vodárenská, a.s. Olomouc

Provozování vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací; úprava a dodávky vody

M.O.S.T. plus s.r.o. - Aqua Oasa Praha

Prodej a rozvoz přírodní pramenité stolní vody o obsahu 18,9 l do podnikových organizací a domácností; prodej a pronájem výdejních stojanů pro tepelnou úpravu této vody vč. dodávek až domů s kompletním servisem; možnost vyzkoušení stojanu na 14 dní zdarma

REVOS Rokycany, s.r.o. Rokycany

Výstavba vodovodů a kanalizací; provoz vodovodů a kanalizací: dodávky pitné vody; čištění odpadních vod

ROSANA s.r.o. Praha

ROSANA - přírodní pramenitá voda, horká i chlazená, rozvoz zdarma do 24 hod. od objednání

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

Provozování vodárenských a kanalizačních zařízení Ústeckého a Libereckého kraje; úprava vod a čištění odpadních vod; poradenství ve vodohospodářské činnosti; investorsko-inženýrská činnost; projektová činnost

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Ostrava-město

Dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště

Provozování vodovodů a kanalizací; nákladní doprava; inženýrská činnost ve stavebnictví

Somati system s.r.o. Brno-venkov

Výroba a prodej požárních vrat na průmyslové aplikace: posuvné, rolovací, výsuvné, teleskopické a sekční s požární odolností EW/EI 30-120; zařízení pro velkokapacitní dopravu vody

STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s. Kladno

Výroba a dodávka vody; odvádění a čištění odpadních vod

Teplárna Kyjov, a.s. Hodonín

Výroba a rozvod elektřiny, páry a teplé vody

TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Výroba, rozvod a dodávka tepelné energie (tepla a teplé vody), pitné vody; likvidace a čištění odpadních vod; komunální služby (čištění komunikací, péče o městskou zeleň)

VAK Beroun a.s. Beroun

Dodávky pitné vody (Beroun, Hořovice, Praha - západ)

VEOLIA VODA Česká republika, a.s. Praha

Výroba a dodávka vody; provozování vodohospodářských zařízení; provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno-město

Výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, speciální vodárenské činnosti: rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři, odběr vzorků pitných a odpadních vod, průzkum vrtů a kanalizačních stok televizní kamerou, měření průtoků, úřední měření, dodávka systémů měření, průtoků; prodej zařízení pro odběr vzorků, příslušenství do laboratoří; projekční a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Vodohospodářská společnost Dobříš, s.r.o. Příbram

Provoz kanalizací a ČOV; zásobování pitnou vodou vč. její úpravy

VODOS Kolín s.r.o. Kolín

Dodávky pitné vody (okres Kolín); odvádění a čištění odpadních vod

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Trutnov

Výroba a dodávka pitné vody; odvádění a čištění odpadních vod

VS Chrudim a.s. Chrudim

Provozovatel vodárenské infrastruktury v okrese Chrudim - dodávky pitné vody