Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přírodní plniva

také písek, křemelina, labák, kačírek, štěrk, makadam, kaolin, zemina, hlína, jíl

Zpět k nadřazené kategorii „Plniva“

Zařazené firmy (78)

ABEX Substráty, a.s. Frýdek-Místek

Výroba a dodávka substrátu pro úpravy terénu

Adámek odpady autodoprava Praha

Odpady - odvoz a likvidace suti, stavebních a komunálních odpadů přistavenými kontejnery; nákladní autodoprava - dovoz písků, štěrků a jiných stavebních materiálů

AGS BOHEMIASTAV a.s. Hradec Králové

Provádění inženýrských, bytových, občanských a průmyslových staveb; zámečnické, truhlářské, zednické, tesařské a klempířské práce; silniční automobilová doprava; dodávky stavebního systému ARGISOL pro obvodové stěnové konstrukce, dodávka a montáž stavebního systému VELOX; provoz a údržba závlah, rekultivace území; těžba a prodej štěrkopísku

ALFABETON, s.r.o. Strakonice

Výroba betonu, zámkové dlažby; prodej písku a cementu

ALVAKO, s.r.o. Praha

Prodej písku, jeřábnické práce, zemní práce

BAF Zem spol. s r.o. Ústí nad Labem

Pronájem kontejnerů, odvoz domovního odpadu, odvoz sutě, zeminy, zemní práce, dovoz stavebních sypkých materiálů, jeřábové práce

CEMEX Czech Republic, s.r.o. Praha

Celosvětový výrobce a dodavatel betonu, betonových směsí, litých podlah, anhydritových potěrů, izolačních a výplňových cementových pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných betonů a jiných speciálních produktů; těžba a zpracování kameniva, dodávky přírodního kamene a písku; v ČR provoz 63 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a 1 cementové mlýnice

CEMEX Sand, k.s. Zlín

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonu, betonových směsí, litých podlah, anhydritových potěrů, izolačních a výplňových cementových pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných betonů a jiných speciálních produktů; těžba a zpracování kameniva - přírodní tříděný i netříděný kámen a písek; v ČR CEMEX provozuje 56 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici

CIDEMAT Hranice, s.r.o. Přerov

Výroba teracových a betonových dlažeb hladkých i s reliéfem, stolařské práce, výroba drobného betonového zboží dle požadavku zákazníka, výroba teracových schodů a parapetních desek; prodej teracových drtí

Cihelna Kinský, spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou

Výrobní závod Wienenberger cihlářský průmysl, a.s.: výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic apod.; těžba a úorava kameniva, písku, štěrkopísku, kaolinu, jílu a jílovitých zemin

CKN - Prodej paliv, v.o.s. Český Krumlov

Uhelné sklady; prodej písku

COLAS CZ, a.s. Praha

Silniční stavitelství: výstavba, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací a mostů; těžba kamene; výroba drceného kameniva a modifikovaných asfaltů

CUPROSAN s.r.o. Ostrava-město

Velkoobchod: měděné střešní krytiny, stavební materiály - dlažby, obklady, fólie, lepenky, okapy, komíny, tepelné izoalce, zárubně, pletiva, součásti pro hromosvody, sádrokarton, okna, dveře; stavební pojiva, písky, drtě, chemie, hutní materiál, nářadí

Činčala, Jaroslav Činčala Frýdek-Místek

Stavební firma: realizace rodinných domů na klíč, menších komerčních objektů; těžba štěrku; výroba dílů pro ratanové sedací soupravy

DECOstyl s.r.o. Praha

Distribuce plniv do nátěrových hmot: akrylátové chipsy DecoChips, deco chips, color chips, color flakes, akrylátové čipsy

Demorecykla s.r.o. Mělník

Demoliční práce, kompletní odstraňování staveb; zemní práce; rekultivace; dodávky písku, kameniva, ornice; zhotovení komunikací vč. kompletních úprav

DMP a.s. Pardubice

Dodávky betonových směsí vč. dopravy a uložení; výroba armatur do betonových konstrukcí; prodej kari sítí; zemní práce; nákladní doprava vč. dopravy sypkých materiálů; prodej štěrkopísku a těženého kameniva; prodej baleného dekorativního kameniva

Dočkal, Petr Dočkal - DD kámen Opava

Využití kamene v domech, na zahradách, ve firmách: přírodní i umělý kámen - hotové výrobky, odborná pomoc; prodej - zahradní architektura; výrobky z kamene, ploty, plotové díly, obklady, dlažby, krby, kameny, valouny, štěrk, sypané ploty, drátěný program, gabiony

Domeček - odpady s.r.o. Praha

Odvoz suti a odpadu, prodej písku, úklid černých skládek, sběrný dvůr, třídění odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady

Dopravní a zemní služby, s.r.o. Jindřichův Hradec

Provádění zemních prací, doprava sypkých nákladů, těžba nerostných surovin, štěrkopísky

DRDA-STAIS s.r.o. Beroun

Sanace a hydroizolace vlhkem zasažených objektů; tlakové infuzní clony, sanační omítky; stavebně technické průzkumy a projekty z hlediska sanace; prodej speciálních stavebních hmot; autodoprava (odvoz sutí, rozvoz štěrků a písků); zemní práce minirypadlem Schaeff

EUROVIA CS, a.s. Praha

Komplexní výstavba a rekonstrukce dálničních, silničních a městských komunikací, železničních tratí a vleček, tramvajových tratí, mostních objektů, parkovišť a dalších zpevněných ploch, komunikací a ploch v průmyslových areálech, skládek komunálních a průmyslových odpadů, inženýrských sítí; provádění zemních prací; zkušebnictví - laboratoře betonu, živic a zemin

Gašpariková, Lenka Gašpariková Brno-venkov

Zprostředkování dopravy: kontejnery, návěsy, soupravy, odvoz dovoz sypkých materiálů, ukládka stavebních sutí, recykláty; nabídka speciálních vozidel, zemních strojů a příslušenství

HASIT, Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. Klatovy

Výroba stavebních hmot a materiálů: omítky sanační, tepelně izolační omítky, šlechtěné, speciální materiály, štuky, stavební lepidla, samonivelizační podlahy, vnitřní a fasádní barvy, zateplovací systémy, vápenný hydrát, drtě, štěrkodrtě, dolomitická vápenatá hnojiva, směsi pro umělý kámen, prodej, servis a pronájem omítacích strojů HASIMIX CZ, míchaček HASIMAT CZ, ručního stavebního nářadí; servis a pronájem zásobníků na maltové a omítkové směsi (se stabilní míchačkou nebo s omítacím strojem)

Hochmanová Ludmila - Číma Liberec Liberec

Služby pro Liberecký kraj: čištění fekálních jímek a septiků; čištění ucpané kanalizace tlakovým vozem; přistavení kontejneru do 5 t na odpad, suť a jiný odpad; doprava stavebního materiálu (písek, beton, štěrk atd.); oprava a výstavba kanalizačních přípojek, septiků, čistíren; zimní úklid sněhu; administrativní práce

Holcim kamenivo a.s., člen koncernu Litoměřice

Těžba písku a štěrku

HUMECO a.s. Most

Pronájem strojů s obsluhou; nabídka profesních prací; kamenivo, písky, jíly a hnojiva; přeprava nebezpečných a jiných odpadů, termické odstraňování odpadů; skladování

Charvát, Milan Charvát Praha-západ

Stavební firma: výstavba rodinných domů, rekonstrukce, pokládka venkovní betonové (zámkové) dlažby, pokládka samonivelačních anhydritových potěrů, odvoz stavební suti, doprava stěrků, písků, zeminy, zahradní kůry; AVIA kontejner s nosností 5 t; bourací práce, zemní práce strojem BOBCAT 773, úprava terénu, úprava okolí domu

INOS RICHTER s.r.o. Praha

Nákladní doprava, přeprava nadměrných nákladů, silopřeprava; zemní a stavební práce, demolice, skládkování; prodej kameniva (drtí, štěrků)

JARI Tábor

Výkopové práce, prodej paliva, štěrku, písku

Jihotvar Beton s.r.o. Jindřichův Hradec

Výroba betonových stavebních prvků - šalovací tvárnice, betonové stropy, skruže, žlaby, PZD desky, ploty, obrubníky; beton, písek, drtě

JIPERASTAV s.r.o. Ostrava-město

Prodej stavebních sypkých materiálů, strusky různé frakce; zemní práce, rekultivace; zprostředkovatelská činnost; autodoprava

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. Praha

Výroba a prodej drceného kameniva, štěrků a písku; výroba a prodej čerstvého betonu, jeho doprava a ukládání

Karlovarské silnice, a.s. České Budějovice

Komplexní výstavba dopravních staveb; rekonstrukce a údržba komunikací, mostů, parkovišť, hřišť, letišť, chodníků a jiných zpevněných ploch; výroba drceného kameniva a živičných směsí

KERACLAY, a.s. Kolín

Přední evropský výrobce jílů s širokým využitím; jíly jsou vysoce žáruvzdorné, plastické, světle se pálící, s vysokým zastoupením jílových minerálů; využití při výrobě sanitární keramiky, obkladů, dlažeb a žáruvzdorných výrobků; výroba komplexní licí a točírenské hmoty

KERAKAOLIN, a.s. Chomutov

Těžba a zpracování kaolinu s využitím v papírenském průmyslu pro jeho vysokou bělost a nízkou abrazi, při výrobě nátěrových hmot, v keramickém a plastikářském průmyslu; tříděný písek pro lože dlažeb, jako výplňový materiál do spár, do hutněných asfaltových směsí, jako kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, pro výplňovou hmotu (VIBROCEM) a pro vtlačované vrstvy (UOK-VS) a pro ložní vrstvu silničních dílců a na vyplnění jejich spár

KERAMOST, a.s. Most

Přední evropský výrobce upravených bentonitů se širokým využitím; těžba, zpracování a úprava surovin - metakaolin, znělec; vysoušedlo pro obalovou techniku

KMO Zubří, s.r.o. Vsetín

Stavby rodinných domků a jejich rekonstrukce; zemní a výkopové práce, komunikace, parkoviště, chodníky; prodej štěrků, písků a stavebních materiálů; doprava stavebního materiálu

KSB, s.r.o. Karlovy Vary

Těžba a úprava kaolinu

Kuneš, Daniel Kuneš Karlovy Vary

Ložiskový průzkum - kaoliny, jíly, písky

LOMY, spol. s r.o. Brno-město

Těžba a úprava štěrku, lámaného a drceného kamene

MARMEŠTUK - Radim Demel Opava

Výroba a prodej kamínkových pohledových omítek na bázi antivandal systému; výroba barevných písků velmi vysoké tvrdosti

Maurer, Václav Maurer Mělník

Těžba a úprava kameniva a písku; recyklace nekovového odpadu

Milichovský - nákladní doprava Havlíčkův Brod

Těžká nákladní doprava, návěsová doprava; zemní práce; prodej písků, drceného kameniva, zpracování stavebního odpadu

NEICO, spol. s r.o. Kladno

Betonové skořepinové tvárnice; ztracené bednění "20", "30", "40"; stropní konstrukce NEICO; písek, kamenivo, beton aj.

PALSTAV, s.r.o. České Budějovice

Prodej paliv; prodej stavebních materiálů - písky, štěrky, kamenivo, cementy, vápna, maltové směsi, cihly, tvárnice, stropní systémy, izolace, střechy, komíny, střešní okna, dveře, zárubně, sádrokartony, obklady a dlažby vnitřní i venkovní, obrubníky, ploty, trativodky, nátěry, barvy, ředidla; doprava stavebních materiálů

Pařík Jiří Louny

Bagrování, demolice, terénní úpravy, základové desky, přeprava písku, zeminy a štěrku

P-D Refractories CZ a.s. Blansko

Výzkum, vývoj, výroba a prodej stavební, technické, užitkové a speciální keramiky, žáruvzdorných hmot, drtí, malt, pálených i nepálených tvarovek, stavebních dílců, tvárnic a panelů; těžba a úprava silikátových surovin, vysocehlinitanových cementů, písků a kameniva

Pískovna Černovice spol. s r.o. Brno-město

Prodej štěrkopísku, stabilizační zeminy, kopaného písku, ukládka zeminy

Pískovna Sojovice, s.r.o. Mladá Boleslav

Těžba písku a jílů

Pískovny Hrádek Liberec

Těžba a úprava těženého kameniva - písku

Písky - J. Elsnic spol. s r.o. Louny

Těžba a prodej písku, nákladní doprava, nakládání s odpady, kovoobráběčství, tesařství

POS, Roman POS - suché maltové směsi Praha-západ

Prodej: zdicí malty, omítky, štuky, betonové potěry, štukové písky, písky pod zámkovou dlažbu

PROVODÍNSKÉ PÍSKY a.s. Česká Lípa

Těžba, zpracování a dodávky křemenných písků

Půlpán, Rudolf Půlpán Praha-východ

Zemní a výkopové práce s lehkým JCB MIDI Cx; doprava sypkých materiálů, přeprava materiálů v kontejnerech i v zaplachtované nástavbě; bourací práce s následným drcením na recyklát

QRSTAV - pokládka zámkové dlažby Praha

Stavební práce - stavba rodinných domů, základové desky pro RD, pokládka zámkové dlažby, fasády - opravy, nátěry, zateplování, postřiky proti hmyzu, prodej suchého písku na zásyp zámkové dlažby, údržba zeleně - rizikové kácení stromů, prořezávky, sekání trávníků, likvidace křovin, zpracování dřeva - dřevoštěpky

RENO Šumava, s.r.o. Prachatice

Štěrky, drtě, písky, kámen, nákladní doprava, zemní práce; vodorovné a svislé dopravní značení; opravy komunikací a vozovek; pokládka zámkové dlažby; stavební činnost

SEDOS stavby a.s. Blansko

Zemní práce, stabilizace zemin, vápnění; nadrozměrná přeprava; prodej stavebních písků

SEEIF Ceramic, a.s. Blansko

Výroba stavebního šamotu, kamnářského šamotu pro stavbu krbů a kamen, licího šamotu pro sestavy licích systémů při odlévání kovů; výroba grafitových, grafitošamotových a grafitokorundových výrobků (součást uzavíracího ústrojí licích pánví ve slévárenském a hutním průmyslu); výroba kamnářských tmelů, žáruvzdorných malt, žáruvzdorných izolačních materiálů a hmot pro hutnictví; těžba a úpravy písků pro omítkové směsi a betony

Spedition Tekaz s.r.o. Tachov

Spedice - mezinárodní a tuzemská doprava; zemní práce; prodej písku

S+S Mevar s.r.o. Praha

Kontejnerová doprava, odvoz a ekologická likvidace stavební suti a odpadu, kontejnerový dovoz štěrku, písku, recyklátu, betonu, zeminy a dalších materiálů; půjčovna stavebního nářadí a lešení; přípravné práce pro stavby; zemní a demoliční práce na klíč

Stavebniny Hodonín

Prodej stavebních materiálů, také písku a štěrku (včetně možného dovozu), půjčovna nářadí

STAVMAT IN, a.s. Břeclav

Prodej stavebního materiálu - stavebniny

Supr BETON s.r.o. Prachatice

Hlazené betonové podlahy, nivelační a samonivelační podlahy a stěrky, tepelné, vlhkostní a protihlukové izolace pro novostavby i rekonstrukce; prodej cementu, písku, tepelných a vlhkostních izolací, dilatačních pásek, fólií, přísad do betonu

Ševc, Roman Ševc - DUNA Trutnov

Výroba a prodej betonu, betonových skruží, trub a šachet; výroba a prodej dřevěných peletek (průměr 6 mm, 8 mm, 10 mm); prodej dřevěných briket (průměr 55 mm); prodej uhlí, dřeva a koksu; prodej písku, štěrku a drtí; autodoprava, stavební činnost

Škrobák, Václav Škrobák Praha

Odvoz suti a odpadu; doprava písku, betonu, štěrku; vyklízení sklepů, půd, nebytových prostor

Štěrkopískovna Mohelnice, spol. s r.o. Šumperk

Těžba a úprava přírodního štěrkopísku

ŠTĚRKOVNA HEROUS, spol. s r.o. Blansko

Těžba štěrku

Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov Ostrava-město

Těžba kameniva a písku; výroba beronářských směsí; stavební práce

TEZZAV, s.r.o. Mělník

Těžba štěrku a písku

Těžební písková s.r.o. Hradec Králové

Těžba, úprava a doprava štěrkopísku a kameniva, resp. zásypového písku a skrývky

Trochta, Miroslav Trochta Olomouc

Autodoprava nákladní (přeprava sypkých materiálů); prodej štěrkopísků

TVARBET MORAVIA, a.s. - Pískovna Bzenec Hodonín

Těžba a úprava maltového písku frakce 0-2, výroba slévárenského písku B 27 a B 22 (střední zrno), výroba frakce 0-4

TYPA, s.r.o. Ústí nad Labem

Prodej sanačních přípravků TOSIL na izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti; distribuce posypových a tekutých materiálů pro zimní údržbu vozovek

UNI-EKOSPOL, s.r.o. Brno-venkov

Prodej materiálů pro finální povrchovou úpravu vodorovných a svislých ploch - kamenný koberec, tekutá dlažba; systémy pro bezprašnou a bezespárou povrchovou úpravu podlah, pryskyřice pro laminování a kotvení, písky - sušené, filtrační, tryskací, křemičité, oblázky

WEKO s.r.o. Praha

Recyklace stavebních materiálů (zpracování stavebních odpadů vznikajících při demolicích a opravách zděných budov, betonových objektů, komunikací, zpevněných ploch, střech apod. - drcení a třídění stavbení sutě, betonu i armovaného, živice, slévárenské strusky apod. pomocí mobilních zařízení) - možnost využití recyklátu pro obsypy a zásypy inženýrských sítí, stavební komunikace, protihlukové valy a terénní úpravy; prodej recyklátů a písku

Zemní práce, autodoprava Kutná Hora

Zemní práce; prodej písků a drtí; odvoz sutí a odpadů - kontejnery; autodoprava

Zetocha, Pavel Zetocha Vyškov

Přistavení kontejnerů (6-20 prm) a odvoz odpadu všeho druhu, doprava písků a sypkých substrátů, doprava mulčovací kůry, odvoz zeminy při výkopových pracech, doprava betonu autodomíchávačem