REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Třídění odpadu

také separace odpadu

Zpět k nadřazené kategorii „Zpracování odpadů“

Zařazené firmy (6)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha

Služby v rámci odpadového hospodářství - sběr, transport, třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu všeho druhu

Domeček - odpady s.r.o. Praha

Odvoz suti a odpadu, prodej písku, úklid černých skládek, sběrný dvůr, třídění odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Zlín

Sběr, svoz a třídění komunálního odpadu; sběr recyklovaných surovin; pořádání odborného kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE

KILTE, a.s. - v likvidaci Hradec Králové

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

Ondeo Services CZ s.r.o. Praha

Poradenská činnost ve vodním hospodářství, v oblasti energetiky a životního prostředí; dodávky vody a odvádění odpadních vod; projektování, výstavba a provozování úpraven pitné vody a ČOV, řízení vodního hospodářství firem, svoz a zpracování odpadů, třídění a recyklace, zpracování biomasy na energii, skládkování průmyslového a komunálního odpadu, odpadové hospodářství měst a průmyslové sféry

RECYKLO spol. s r.o. Plzeň-město

Homogenizace a separace kovových částí z plastového granulátu vznikajícího při recyklaci kabelů, granulát je dále využíván další dceřinou společností REPLAST PRODUKT spol. s r.o.