REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Výrobní činnost - těžba

Zpět k nadřazené kategorii „Výrobní činnost“

Zařazené firmy (101)

Agrostav Znojmo, a.s. Znojmo

Těžba vápence

AGS BOHEMIASTAV a.s. Hradec Králové

Provádění inženýrských, bytových, občanských a průmyslových staveb; zámečnické, truhlářské, zednické, tesařské a klempířské práce; silniční automobilová doprava; dodávky stavebního systému ARGISOL pro obvodové stěnové konstrukce, dodávka a montáž stavebního systému VELOX; provoz a údržba závlah, rekultivace území; těžba a prodej štěrkopísku

CEMEX Sand, k.s. Zlín

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonu, betonových směsí, litých podlah, anhydritových potěrů, izolačních a výplňových cementových pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných betonů a jiných speciálních produktů; těžba a zpracování kameniva - přírodní tříděný i netříděný kámen a písek; v ČR CEMEX provozuje 56 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici

Cihelna Kinský, spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou

Výrobní závod Wienenberger cihlářský průmysl, a.s.: výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic apod.; těžba a úorava kameniva, písku, štěrkopísku, kaolinu, jílu a jílovitých zemin

CIVAS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

Výroba antuky; hornická činnost

COLAS CZ, a.s. Praha

Silniční stavitelství: výstavba, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací a mostů; těžba kamene; výroba drceného kameniva a modifikovaných asfaltů

CRS trading, s.r.o. Praha

Těžba a výroba dřeva; prodej stavebních strojů firem XCMG a XCG vč. příslušenství, náhradních dílů; servis strojů; výhradní zastoupení fy Vukonič d.o.o.

CZECH STONE CLUSTER, družstvo Jičín

Podpora a rozvoj školství a průmyslu zpracování kamene posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit; těžba a zpracování českých pískovců a žul

ČESKÁ ŽULA, spol. s r.o. Strakonice

Těžba a zpracování kamene - žula, zakázková kamenická výroba, mozaika

Českomoravské štěrkovny, a.s. Brno-venkov

Těžba, výroba, úprava a prodej těženého a drceného kameniva a lomového kamene

Českomoravský průmysl kamene, a.s. Hradec Králové

Těžba stavebního kamene

Českomoravský štěrk, a.s. Brno-venkov

Výroba a prodej drceného a těženého kameniva

Činčala, Jaroslav Činčala Frýdek-Místek

Stavební firma: realizace rodinných domů na klíč, menších komerčních objektů; těžba štěrku; výroba dílů pro ratanové sedací soupravy

Dachstar s.r.o. Praha

Výroba, obchod a montáž - půdní skládací schody, zábradlí (zast. fy DOLLE), střešní okna, světlíky (zast. fy OKPOL)

Dopravní a zemní služby, s.r.o. Jindřichův Hradec

Provádění zemních prací, doprava sypkých nákladů, těžba nerostných surovin, štěrkopísky

Dřevařská společnost Mníšek s.r.o. Liberec

Dřevovýroba, pila

DŘEVO M&J spol. s r.o. Blansko

Výkup lesních porostů nad 1 ha, těžba dřeva, sušení řeziva, výroba truhlářského řeziva BO, MD, DB, SM, JV všech kvalit

Ekopaliva - Neu Sokolov

Prodej palivového dřeva (polínka, špalky, štípané krbové dřevo) vč. dopravy; lesní práce, těžba a přibližování dřeva (Karlovarský kraj)

EUROVIA Jakubčovice Nový Jičín

Těžba a úprava kameniva, průzkumné vrtné práce, nákladní doprava

EUROVIA Kamenolomy, a.s. Liberec

Těžba a zpracování drceného a těženého kameniva

FB - PARKET, František Blecha Jihlava

Práce truhlářské a podlahářské (parkety - zámecký vzor, vhodné do domácností, kanceláří, závodů i do reprezentačních hal); pořez dřeva

GET s.r.o. Praha

Hornická činnost, inženýsko-geologický a hydrogeologický průzkum, zemní práce, vrtání studní; projektová činnost; poradenská činnost

GMS, a.s. Praha

Geologický, inženýrsko a hydrogeologický průzkum, zakládání staveb, otvírka a těžba ložisek, geofyzika, topografie a kartografické práce, tisk plánů a map, prodej dekoračních a stavebních kamenů; ekologie, odpady a skládky, měření radonu

Granita, spol. s r.o. Chrudim

Těžba a zpracování kameniva, vrtací práce; výroba mobilních drtíren a třídíren

GRANIT Lipnice, s.r.o. Havlíčkův Brod

Těžba a zpracování žul a pískovců; montáž kamenných výrobků

GYPSTREND, s.r.o. Opava

Těžba a zpracování sádrovce; výroba stavební sádry bílé a šedé; výroba sádrových příčkových tvárnic SUPERBLOK, sádrových omítek, stěrek a tmelů na bázi sádry ProGypsum; speciální štukatérské a modelářské sádry ProGypsum-TECNO; sanace vlhkého zdiva budov technologií 21. století; zemní práce; autodoprava; realizace sádrových omítek a příček ze sádrových tvárnic

HN Dřevo s.r.o. Svitavy

Výkup lesů i s lesními pozemky, výkup a těžba dřeva, lesnictví a myslivost, odhad ceny lesního majetku, poradenství, zalesňování, obchod se dřevem a řezivem

Holcim kamenivo a.s., člen koncernu Litoměřice

Těžba písku a štěrku

HUMECO a.s. Most

Pronájem strojů s obsluhou; nabídka profesních prací; kamenivo, písky, jíly a hnojiva; přeprava nebezpečných a jiných odpadů, termické odstraňování odpadů; skladování

Chebské štěrkopísky, s.r.o. Cheb

Těžba a zpracování kameniva, písku a štěrkopísku

INTERPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb, reprografická činnost, obstaravatelská činnost, inženýrská činnost, hospodaření s odpady, vliv staveb na životní prostředí; kamenolomy, drtírny a obalovny; těžba a úpravy rud a nerudných surovin

Jehlička, Ing. Oldřich Jehlička Chrudim

Těžba a zpracování šedomodré žuly na hrubé a leštěné kamenické výrobky

Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov

Zpracování kamene, zemní práce, provádění trhacích prací

Kámen Becke Moravia, s.r.o. Jeseník

Těžba, zpracování a aplikace přírodního kamene (dlažba a krytina břidlicová)

KAMENEX - Miroslav Kolek Uherské Hradiště

Těžba a prodej přírodního štípaného kamene; na základě dohod s majiteli lomů v Řecku, Bulharsku a Turecku kámen těží a štípou naši místní zaměstnanci - dodávky kamene za velmi výhodné velkoobchodní ceny do zahradních center, obchodů se stavebninami a stavebním firmám

KÁMEN Hradec Králové, spol. s r.o. Hradec Králové

Kompletní dodávky kamene od zaměření po montáž; prodej kamenických výrobků; výroba atypických kamenných architektonických prvků; restaurátorské práce

KÁMEN Hudčice, s.r.o. Příbram

Těžba a zpracování kamene, hlavně žuly z vlastních zdrojů i z dovozu; výroba a montáž širokého sortimentu výrobků hrubé a ušlechtilé kamenické výroby, ruční kamenické práce umělecko-řemeslné a restaurátorské (obklady, parapety, dlažby, schody, barové pulty, kuchyňské desky, krby, kašny, fontány, odpadové a květinové koše, ozdobné patníky a sloupy, pomníky, náhrobky, dlažební kostky, lomový kámen apod.); zahraniční obchodní činnost v této oblasti

Kamenolom JAVORKA s.r.o. Jičín

Těžba a zpracování červených pískovců (obklady krbů a podezdívek, dlažby, vyzdívaný sokl, haklíkové zdivo, schody, parapety); prodej surových bloků pískovce; prvky zahradní architektury - květníky, truhlíky, misky, pítka, lampy, lavičky, plastiky

Kamenolom KUBO s.r.o. Litoměřice

Stavební kámen - porfýr

Kamenolom - Petr Babický Benešov

Kamenolom

Kamenolomy ČR s.r.o. Písek

Výroba drceného kameniva a štěrkodrtí

Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. Děčín

Těžba a zpracování kamene

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. Praha

Výroba a prodej drceného kameniva, štěrků a písku; výroba a prodej čerstvého betonu, jeho doprava a ukládání

KAVEX - GRANIT HOLDING a.s. Jihlava

Těžba a zpracování žuly - kostky, obrubníky, krajníky, žulové desky, kašny, fontány, schody, parapety, stoly a ostatní atypické žulové prvky; stavební činnost - vnitřní a venkovní žulové dlažby (komunikace, pěší zóny), obklady fasád; rekonstrukce vodních a silničních staveb z kamene

KERAKAOLIN, a.s. Chomutov

Těžba a zpracování kaolinu s využitím v papírenském průmyslu pro jeho vysokou bělost a nízkou abrazi, při výrobě nátěrových hmot, v keramickém a plastikářském průmyslu; tříděný písek pro lože dlažeb, jako výplňový materiál do spár, do hutněných asfaltových směsí, jako kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, pro výplňovou hmotu (VIBROCEM) a pro vtlačované vrstvy (UOK-VS) a pro ložní vrstvu silničních dílců a na vyplnění jejich spár

KERAMOST, a.s. Most

Přední evropský výrobce upravených bentonitů se širokým využitím; těžba, zpracování a úprava surovin - metakaolin, znělec; vysoušedlo pro obalovou techniku

KMK Granit, a.s. Sokolov

Těžba a úprava surovin (živec, hlavně ŽK 05)

KODAVO, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Těžba a prodej dřeva; pilařská výroba

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. Nový Jičín

Těžba vápence, výroba kusového a mletého vápna a výroba drcených a mletých vápenců, vápenného hydrátu, mleté strusky, hydraulického produktu UHPŠ

Kovalčík, Jan Kovalčík Karlovy Vary

Speciální výškové práce, nátěry a montáž konstrukcí, těžba a zpracování dřeva, tesařské a pokrývačské práce

KSB, s.r.o. Karlovy Vary

Těžba a úprava kaolinu

Kubját Josef Vsetín

Pořez dřeva přímo na místě (mobilní pásová pila zn. Wood-Mizer LT40 HDE)

Lesní a silniční správa - Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Rokycany

Pěstování lesa a těžba dřeva; pilařská výroba; obchodní činnost

Lesní společnost Přimda, a.s. Tachov

Těžba a zpracování dřeva, dřevovýroba; dodávky a zpracování biomasy pro výrobu elektřiny; výstavba slunečních elektráren; zateplování panelových domů; stavba dřevěných srubů

LIGRANIT a.s. Liberec

Těžba a zpracování přírodního kamene - Liberecká a Železnobrodská žula, mramory a žuly tuzemské i dovozové; výroba, prodej, montáž a osazení kamenických a dlaždičských výrobků z vlastních lomů i z dovozových materiálů; zaměřování staveb vč. výkresové dokumentace; zhotovování šablon na atypické výrobky

LILAN, s.r.o. Česká Lípa

Realitní činnost; zprostředkování obchodu; vydavatelská a nakladatelská činnost; správa a údržba nemovitostí; velkoobchod, maloobchod; lesnictví, těžba dřeva

Lomy Mořina, spol. s r.o. Beroun

Těžba a úprava kameniva

LOMY, spol. s r.o. Brno-město

Těžba a úprava štěrku, lámaného a drceného kamene

Lom Žernovka, s.r.o. Praha-východ

Těžba a úprava kamene

Maurer, Václav Maurer Mělník

Těžba a úprava kameniva a písku; recyklace nekovového odpadu

Michálková, Lenka Michálková Kroměříž

Poskytování služeb v lesnictví, pěstební činnost, těžba dřeva

MISIT, s.r.o. Praha

Těžba a úprava kamene pro stavebnictví; pozemní a inženýrské stavitelství

Mostecká uhelná a.s. Most

Vyhledávání, těžba, zpracování a prodej hnědého uhlí

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika Praha

Generální dodavatel staveb: výstavba pozemních a inženýrských staveb; tvorba a úprava kameniva, štěrku a štěrkopísku; architektonická, projektová a inženýrská činnost; zpracování odpadů

M-Silnice, a.s. Pardubice

Dopravní a inženýrské stavby; výroba polotovarů, materiálů a prefabrikátů pro inženýrské stavby; výroba kameniva; doprava; projektová činnost

Nauš, Jiří Nauš - stavební mechanizace Vsetín

Provádění staveb; těžba nevyhrazených nerostů; montáže, opravy a údržba vyhrazených el. zařízení; zemní práce - mechanizmy; autodoprava nákladní, nakládání s odpady; revitalizace toků, sanace sesuvů, komunikace; projekční činnost ve výstavbě

Obchodní služby cihelen, spol. s r.o. Brno-město

Komplexní dodávky cihlářských výrobků stavebním organizacím a prodejcům stavebnin; dopravní a těžební činnost

OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. Svitavy

Těžba rašeliny

P-D Refractories CZ a.s. Blansko

Výzkum, vývoj, výroba a prodej stavební, technické, užitkové a speciální keramiky, žáruvzdorných hmot, drtí, malt, pálených i nepálených tvarovek, stavebních dílců, tvárnic a panelů; těžba a úprava silikátových surovin, vysocehlinitanových cementů, písků a kameniva

Pískovna Sojovice, s.r.o. Mladá Boleslav

Těžba písku a jílů

Pískovny Hrádek Liberec

Těžba a úprava těženého kameniva - písku

Písky - J. Elsnic spol. s r.o. Louny

Těžba a prodej písku, nákladní doprava, nakládání s odpady, kovoobráběčství, tesařství

PROVODÍNSKÉ PÍSKY a.s. Česká Lípa

Těžba, zpracování a dodávky křemenných písků

Průmysl kamene a.s. Příbram

Těžba a zpracování kamene; lomy: Kozárovice, Deštno, Vahlovice, Slatina, Tužice; dílny: Slatina, Český Krumlov

REALSTAV MB, s.r.o. Mladá Boleslav

Realizace staveb; investorsko-inženýrská činnost; nakládání s odpady; těžba nevyhrazených surovin

RENO Šumava, s.r.o. Prachatice

Štěrky, drtě, písky, kámen, nákladní doprava, zemní práce; vodorovné a svislé dopravní značení; opravy komunikací a vozovek; pokládka zámkové dlažby; stavební činnost

RIKAST - Rizikové kácení stromů Břeclav

Kácení stromů, rizikové kácení stromů, kácení stromů hrozících způsobení škody na majetku nebo újmě na zdraví, odstraňování kalamitních následků, riziková těžba (polomy, kmenové zlomy atd.); těžba dřeva nejen v rizikových oblastech v jakémkoliv rozsahu; výkup stromů "na stojato", odkoupení stromů z alejí, stromořadí, větrolamů atd., výkup kulatiny a další dřevní hmoty; zpracování podkladů k žádostem o povolení kácení stromů vč. zajištění jejich vyřízení na místě příslušného orgánu státní správy

RWS - Red & White stone Náchod

Těžba a zpracování kamene (červených pískovců) - obklady podezdívek a krbů, dlažby, vyzdívaný sokl, haklíkové zdivo, schody, parapety

SEEIF Ceramic, a.s. Blansko

Výroba stavebního šamotu, kamnářského šamotu pro stavbu krbů a kamen, licího šamotu pro sestavy licích systémů při odlévání kovů; výroba grafitových, grafitošamotových a grafitokorundových výrobků (součást uzavíracího ústrojí licích pánví ve slévárenském a hutním průmyslu); výroba kamnářských tmelů, žáruvzdorných malt, žáruvzdorných izolačních materiálů a hmot pro hutnictví; těžba a úpravy písků pro omítkové směsi a betony

Severočeské doly, a.s. Chomutov

Těžba a prodej hnědého uhlí

Silnice Čáslav - Holding, a.s. Kutná Hora

Obchodní činnost a zprostředkování obchodu; dopravní stavby; těžba a zpracování kamene; výstavba a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch; výroba a prodej drceného kameniva, kamenické výrobky; trhací a vrtací práce; výroba živičných směsí; silniční motorová doprava nákladní i osobní; zemní práce; půjčování strojů a zařízení

Slezský kámen a.s. Jeseník

Těžba a zpracování přírodního kamene na obklady, dlažby, atypické prvky, pomníky a pomníkové díly; výroba litinových drtí a granulátů, osazování kamenických výrobků; dovoz a zpracování přírodního kamene z celého světa

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolov

Výroba ušlechtilých druhů energie (elektřina, brikety, tříděné uhlí); konstrukce a projekce: profese strojní, stavební, elektro - zaměření na údržb; těžba uhlíu

STAVDO, spol. s r.o. Břeclav

Stavební práce, autodoprava; těžba dřeva a lesní práce

STONE, s.r.o. Teplice

Těžba kamene

SYENIT - těžební, spol. s r.o. Sokolov

Dodávka žulových bloků a řezaných desek, výroba dlažebních kostek, výroba soklového kamene

Štěrkopískovna Mohelnice, spol. s r.o. Šumperk

Těžba a úprava přírodního štěrkopísku

ŠTĚRKOVNA HEROUS, spol. s r.o. Blansko

Těžba štěrku

Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov Ostrava-město

Těžba kameniva a písku; výroba beronářských směsí; stavební práce

TERMOK, spol. s r.o. Brno-město

Výroba, dodávka a montáž oken, balkonových dveří, verand, prosklených stěn z neplastifikovaného PVC v licenci fy DECEUNINCK (Belgie), Al profilů fy HUECK HARTMANN (SRN), SCHUCO (SRN)

TEZZAV, s.r.o. Mělník

Těžba štěrku a písku

Těžební písková s.r.o. Hradec Králové

Těžba, úprava a doprava štěrkopísku a kameniva, resp. zásypového písku a skrývky

TVARBET MORAVIA, a.s. - Pískovna Bzenec Hodonín

Těžba a úprava maltového písku frakce 0-2, výroba slévárenského písku B 27 a B 22 (střední zrno), výroba frakce 0-4

Vápenka Čertovy schody a.s. Beroun

Výroba hašeného a nehašeného vápna, mletých a kusových vápenců, dolomitů, speciálních výrobků, vápenný hydrát Čerťák® - hašené bílé vápno; odsiřování, úprava vod a kalů, stabilizace, ekologie, zemědělství -poradenství pro výše uvedené činnosti, poskytovýní technologií; výrobky: Tradical, Neutralac, Sorbalac, Visucal, Proviacal, Akdolit

Vápenka Vitošov s.r.o. Šumperk

Těžba vápence a výrobky z něho (vápno kusové, mleté, vápenný hydrát, mletý vápenec); suché malty, zateplovací systémy

Vrabec, Jiří Vrabec - Vrabcova pila Plzeň-sever

Výroba stavebního dřeva, pořez kulatiny

Zakládání staveb, a.s. Praha

Piloty, kotvení, podzemní stěny, mikropiloty, injektáže, trysková injektáž, geologický průzkum, těžba pod vodou, ochrana podzemních i povrchových vod, sanace, rekonstrukce a rektifikace občanských a průmyslových historických objektů, vodohospodářské stavby, zatěžkávací zkoušky a měření na stavbách

Zedníček, Jindřich Zedníček, zpracování kamene Třebíč

Těžba žuly (lokality Kamenná a Mrákotín); zpracování suroviny na dlažební prvky, pomníkové díly, obrubníky, okenní parapety, kuchyňské desky atd.

Žula Rácov, s.r.o. Jihlava

Těžba stavebního kamene

Žula, spol. s r.o. Praha

Těžba žulového kamene; výroba dlažebních kostek, haklíků, krajníků, rygolového kamene a dalších výrobky dle požadavků zákazníků

1. stavební Litoměřice, a.s. Litoměřice

Stavebně-montážní práce; inženýrská činnost; zemní práce a demolice; doprava nákladů, těžba kameniva; půjčovna stavební mechanizace, servis a opravy aut a mechanizace

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA