REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výrobní činnost - těžba

Zpět k nadřazené kategorii „Výrobní činnost“

Zařazené firmy (100)

Agrostav Znojmo, a.s. Znojmo

Těžba vápence

AGS BOHEMIASTAV a.s. Hradec Králové

Provádění inženýrských, bytových, občanských a průmyslových staveb; zámečnické, truhlářské, zednické, tesařské a klempířské práce; silniční automobilová doprava; dodávky stavebního systému ARGISOL pro obvodové stěnové konstrukce, dodávka a montáž stavebního systému VELOX; provoz a údržba závlah, rekultivace území; těžba a prodej štěrkopísku

CEMEX Sand, k.s. Zlín

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonu, betonových směsí, litých podlah, anhydritových potěrů, izolačních a výplňových cementových pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných betonů a jiných speciálních produktů; těžba a zpracování kameniva - přírodní tříděný i netříděný kámen a písek; v ČR CEMEX provozuje 56 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici

Cihelna Kinský, spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou

Výrobní závod Wienenberger cihlářský průmysl, a.s.: výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic apod.; těžba a úorava kameniva, písku, štěrkopísku, kaolinu, jílu a jílovitých zemin

CIVAS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

Výroba antuky; hornická činnost

COLAS CZ, a.s. Praha

Silniční stavitelství: výstavba, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací a mostů; těžba kamene; výroba drceného kameniva a modifikovaných asfaltů

CRS trading, s.r.o. Praha

Těžba a výroba dřeva; prodej stavebních strojů firem XCMG a XCG vč. příslušenství, náhradních dílů; servis strojů; výhradní zastoupení fy Vukonič d.o.o.

CZECH STONE CLUSTER, družstvo Jičín

Podpora a rozvoj školství a průmyslu zpracování kamene posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit; těžba a zpracování českých pískovců a žul

ČESKÁ ŽULA, spol. s r.o. Strakonice

Těžba a zpracování kamene - žula, zakázková kamenická výroba, mozaika

Českomoravské štěrkovny, a.s. Brno-venkov

Těžba, výroba, úprava a prodej těženého a drceného kameniva a lomového kamene

Českomoravský průmysl kamene, a.s. Hradec Králové

Těžba stavebního kamene

Českomoravský štěrk, a.s. Brno-venkov

Výroba a prodej drceného a těženého kameniva

Činčala, Jaroslav Činčala Frýdek-Místek

Stavební firma: realizace rodinných domů na klíč, menších komerčních objektů; těžba štěrku; výroba dílů pro ratanové sedací soupravy

Dachstar s.r.o. Praha

Výroba, obchod a montáž - půdní skládací schody, zábradlí (zast. fy DOLLE), střešní okna, světlíky (zast. fy OKPOL)

Dopravní a zemní služby, s.r.o. Jindřichův Hradec

Provádění zemních prací, doprava sypkých nákladů, těžba nerostných surovin, štěrkopísky

Dřevařská společnost Mníšek s.r.o. Liberec

Dřevovýroba, pila

DŘEVO M&J spol. s r.o. Blansko

Výkup lesních porostů nad 1 ha, těžba dřeva, sušení řeziva, výroba truhlářského řeziva BO, MD, DB, SM, JV všech kvalit

Ekopaliva - Neu Sokolov

Prodej palivového dřeva (polínka, špalky, štípané krbové dřevo) vč. dopravy; lesní práce, těžba a přibližování dřeva (Karlovarský kraj)

EUROVIA Jakubčovice Nový Jičín

Těžba a úprava kameniva, průzkumné vrtné práce, nákladní doprava

EUROVIA Kamenolomy, a.s. Liberec

Těžba a zpracování drceného a těženého kameniva

FB - PARKET, František Blecha Jihlava

Práce truhlářské a podlahářské (parkety - zámecký vzor, vhodné do domácností, kanceláří, závodů i do reprezentačních hal); pořez dřeva

GET s.r.o. Praha

Hornická činnost, inženýsko-geologický a hydrogeologický průzkum, zemní práce, vrtání studní; projektová činnost; poradenská činnost

GMS, a.s. Praha

Geologický, inženýrsko a hydrogeologický průzkum, zakládání staveb, otvírka a těžba ložisek, geofyzika, topografie a kartografické práce, tisk plánů a map, prodej dekoračních a stavebních kamenů; ekologie, odpady a skládky, měření radonu

Granita, spol. s r.o. Chrudim

Těžba a zpracování kameniva, vrtací práce; výroba mobilních drtíren a třídíren

GRANIT Lipnice, s.r.o. Havlíčkův Brod

Těžba a zpracování žul a pískovců; montáž kamenných výrobků

GYPSTREND, s.r.o. Opava

Těžba a zpracování sádrovce; výroba stavební sádry bílé a šedé; výroba sádrových příčkových tvárnic SUPERBLOK, sádrových omítek, stěrek a tmelů na bázi sádry ProGypsum; speciální štukatérské a modelářské sádry ProGypsum-TECNO; sanace vlhkého zdiva budov technologií 21. století; zemní práce; autodoprava; realizace sádrových omítek a příček ze sádrových tvárnic

HN Dřevo s.r.o. Svitavy

Výkup lesů i s lesními pozemky, výkup a těžba dřeva, lesnictví a myslivost, odhad ceny lesního majetku, poradenství, zalesňování, obchod se dřevem a řezivem

Holcim kamenivo a.s., člen koncernu Litoměřice

Těžba písku a štěrku

HUMECO a.s. Most

Pronájem strojů s obsluhou; nabídka profesních prací; kamenivo, písky, jíly a hnojiva; přeprava nebezpečných a jiných odpadů, termické odstraňování odpadů; skladování

Chebské štěrkopísky, s.r.o. Cheb

Těžba a zpracování kameniva, písku a štěrkopísku

INTERPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb, reprografická činnost, obstaravatelská činnost, inženýrská činnost, hospodaření s odpady, vliv staveb na životní prostředí; kamenolomy, drtírny a obalovny; těžba a úpravy rud a nerudných surovin

Jehlička, Ing. Oldřich Jehlička Chrudim

Těžba a zpracování šedomodré žuly na hrubé a leštěné kamenické výrobky

Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov

Zpracování kamene, zemní práce, provádění trhacích prací

Kámen Becke Moravia, s.r.o. Jeseník

Těžba, zpracování a aplikace přírodního kamene (dlažba a krytina břidlicová)

KAMENEX - Miroslav Kolek Uherské Hradiště

Těžba a prodej přírodního štípaného kamene; na základě dohod s majiteli lomů v Řecku, Bulharsku a Turecku kámen těží a štípou naši místní zaměstnanci - dodávky kamene za velmi výhodné velkoobchodní ceny do zahradních center, obchodů se stavebninami a stavebním firmám

KÁMEN Hradec Králové, spol. s r.o. Hradec Králové

Kompletní dodávky kamene od zaměření po montáž; prodej kamenických výrobků; výroba atypických kamenných architektonických prvků; restaurátorské práce

KÁMEN Hudčice, s.r.o. Příbram

Těžba a zpracování kamene, hlavně žuly z vlastních zdrojů i z dovozu; výroba a montáž širokého sortimentu výrobků hrubé a ušlechtilé kamenické výroby, ruční kamenické práce umělecko-řemeslné a restaurátorské (obklady, parapety, dlažby, schody, barové pulty, kuchyňské desky, krby, kašny, fontány, odpadové a květinové koše, ozdobné patníky a sloupy, pomníky, náhrobky, dlažební kostky, lomový kámen apod.); zahraniční obchodní činnost v této oblasti

Kamenolom JAVORKA s.r.o. Jičín

Těžba a zpracování červených pískovců (obklady krbů a podezdívek, dlažby, vyzdívaný sokl, haklíkové zdivo, schody, parapety); prodej surových bloků pískovce; prvky zahradní architektury - květníky, truhlíky, misky, pítka, lampy, lavičky, plastiky

Kamenolom KUBO s.r.o. Litoměřice

Stavební kámen - porfýr

Kamenolom - Petr Babický Benešov

Kamenolom

Kamenolomy ČR s.r.o. Písek

Výroba drceného kameniva a štěrkodrtí

Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. Děčín

Těžba a zpracování kamene

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. Praha

Výroba a prodej drceného kameniva, štěrků a písku; výroba a prodej čerstvého betonu, jeho doprava a ukládání

KAVEX - GRANIT HOLDING a.s. Jihlava

Těžba a zpracování žuly - kostky, obrubníky, krajníky, žulové desky, kašny, fontány, schody, parapety, stoly a ostatní atypické žulové prvky; stavební činnost - vnitřní a venkovní žulové dlažby (komunikace, pěší zóny), obklady fasád; rekonstrukce vodních a silničních staveb z kamene

KERAKAOLIN, a.s. Chomutov

Těžba a zpracování kaolinu s využitím v papírenském průmyslu pro jeho vysokou bělost a nízkou abrazi, při výrobě nátěrových hmot, v keramickém a plastikářském průmyslu; tříděný písek pro lože dlažeb, jako výplňový materiál do spár, do hutněných asfaltových směsí, jako kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, pro výplňovou hmotu (VIBROCEM) a pro vtlačované vrstvy (UOK-VS) a pro ložní vrstvu silničních dílců a na vyplnění jejich spár

KERAMOST, a.s. Most

Přední evropský výrobce upravených bentonitů se širokým využitím; těžba, zpracování a úprava surovin - metakaolin, znělec; vysoušedlo pro obalovou techniku

KMK Granit, a.s. Sokolov

Těžba a úprava surovin (živec, hlavně ŽK 05)

KODAVO, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Těžba a prodej dřeva; pilařská výroba

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. Nový Jičín

Těžba vápence, výroba kusového a mletého vápna a výroba drcených a mletých vápenců, vápenného hydrátu, mleté strusky, hydraulického produktu UHPŠ

Kovalčík, Jan Kovalčík Karlovy Vary

Speciální výškové práce, nátěry a montáž konstrukcí, těžba a zpracování dřeva, tesařské a pokrývačské práce

KSB, s.r.o. Karlovy Vary

Těžba a úprava kaolinu

Kubját Josef Vsetín

Pořez dřeva přímo na místě (mobilní pásová pila zn. Wood-Mizer LT40 HDE)

Lesní a silniční správa - Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Rokycany

Pěstování lesa a těžba dřeva; pilařská výroba; obchodní činnost

Lesní společnost Přimda, a.s. Tachov

Těžba a zpracování dřeva, dřevovýroba; dodávky a zpracování biomasy pro výrobu elektřiny; výstavba slunečních elektráren; zateplování panelových domů; stavba dřevěných srubů

LIGRANIT a.s. Liberec

Těžba a zpracování přírodního kamene - Liberecká a Železnobrodská žula, mramory a žuly tuzemské i dovozové; výroba, prodej, montáž a osazení kamenických a dlaždičských výrobků z vlastních lomů i z dovozových materiálů; zaměřování staveb vč. výkresové dokumentace; zhotovování šablon na atypické výrobky

LILAN, s.r.o. Česká Lípa

Realitní činnost; zprostředkování obchodu; vydavatelská a nakladatelská činnost; správa a údržba nemovitostí; velkoobchod, maloobchod; lesnictví, těžba dřeva

Lomy Mořina, spol. s r.o. Beroun

Těžba a úprava kameniva

LOMY, spol. s r.o. Brno-město

Těžba a úprava štěrku, lámaného a drceného kamene

Lom Žernovka, s.r.o. Praha-východ

Těžba a úprava kamene

Maurer, Václav Maurer Mělník

Těžba a úprava kameniva a písku; recyklace nekovového odpadu

Michálková, Lenka Michálková Kroměříž

Poskytování služeb v lesnictví, pěstební činnost, těžba dřeva

MISIT, s.r.o. Praha

Těžba a úprava kamene pro stavebnictví; pozemní a inženýrské stavitelství

Mostecká uhelná a.s. Most

Vyhledávání, těžba, zpracování a prodej hnědého uhlí

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika Praha

Generální dodavatel staveb: výstavba pozemních a inženýrských staveb; tvorba a úprava kameniva, štěrku a štěrkopísku; architektonická, projektová a inženýrská činnost; zpracování odpadů

M-Silnice, a.s. Pardubice

Dopravní a inženýrské stavby; výroba polotovarů, materiálů a prefabrikátů pro inženýrské stavby; výroba kameniva; doprava; projektová činnost

Nauš, Jiří Nauš - stavební mechanizace Vsetín

Provádění staveb; těžba nevyhrazených nerostů; montáže, opravy a údržba vyhrazených el. zařízení; zemní práce - mechanizmy; autodoprava nákladní, nakládání s odpady; revitalizace toků, sanace sesuvů, komunikace; projekční činnost ve výstavbě

Obchodní služby cihelen, spol. s r.o. Brno-město

Komplexní dodávky cihlářských výrobků stavebním organizacím a prodejcům stavebnin; dopravní a těžební činnost

OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. Svitavy

Těžba rašeliny

P-D Refractories CZ a.s. Blansko

Výzkum, vývoj, výroba a prodej stavební, technické, užitkové a speciální keramiky, žáruvzdorných hmot, drtí, malt, pálených i nepálených tvarovek, stavebních dílců, tvárnic a panelů; těžba a úprava silikátových surovin, vysocehlinitanových cementů, písků a kameniva

Pískovna Sojovice, s.r.o. Mladá Boleslav

Těžba písku a jílů

Pískovny Hrádek Liberec

Těžba a úprava těženého kameniva - písku

Písky - J. Elsnic spol. s r.o. Louny

Těžba a prodej písku, nákladní doprava, nakládání s odpady, kovoobráběčství, tesařství

PROVODÍNSKÉ PÍSKY a.s. Česká Lípa

Těžba, zpracování a dodávky křemenných písků

REALSTAV MB, s.r.o. Mladá Boleslav

Realizace staveb; investorsko-inženýrská činnost; nakládání s odpady; těžba nevyhrazených surovin

RENO Šumava, s.r.o. Prachatice

Štěrky, drtě, písky, kámen, nákladní doprava, zemní práce; vodorovné a svislé dopravní značení; opravy komunikací a vozovek; pokládka zámkové dlažby; stavební činnost

RIKAST - Rizikové kácení stromů Břeclav

Kácení stromů, rizikové kácení stromů, kácení stromů hrozících způsobení škody na majetku nebo újmě na zdraví, odstraňování kalamitních následků, riziková těžba (polomy, kmenové zlomy atd.); těžba dřeva nejen v rizikových oblastech v jakémkoliv rozsahu; výkup stromů "na stojato", odkoupení stromů z alejí, stromořadí, větrolamů atd., výkup kulatiny a další dřevní hmoty; zpracování podkladů k žádostem o povolení kácení stromů vč. zajištění jejich vyřízení na místě příslušného orgánu státní správy

RWS - Red & White stone Náchod

Těžba a zpracování kamene (červených pískovců) - obklady podezdívek a krbů, dlažby, vyzdívaný sokl, haklíkové zdivo, schody, parapety

SEEIF Ceramic, a.s. Blansko

Výroba stavebního šamotu, kamnářského šamotu pro stavbu krbů a kamen, licího šamotu pro sestavy licích systémů při odlévání kovů; výroba grafitových, grafitošamotových a grafitokorundových výrobků (součást uzavíracího ústrojí licích pánví ve slévárenském a hutním průmyslu); výroba kamnářských tmelů, žáruvzdorných malt, žáruvzdorných izolačních materiálů a hmot pro hutnictví; těžba a úpravy písků pro omítkové směsi a betony

Severočeské doly, a.s. Chomutov

Těžba a prodej hnědého uhlí

Silnice Čáslav - Holding, a.s. Kutná Hora

Obchodní činnost a zprostředkování obchodu; dopravní stavby; těžba a zpracování kamene; výstavba a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch; výroba a prodej drceného kameniva, kamenické výrobky; trhací a vrtací práce; výroba živičných směsí; silniční motorová doprava nákladní i osobní; zemní práce; půjčování strojů a zařízení

Slezský kámen a.s. Jeseník

Těžba a zpracování přírodního kamene na obklady, dlažby, atypické prvky, pomníky a pomníkové díly; výroba litinových drtí a granulátů, osazování kamenických výrobků; dovoz a zpracování přírodního kamene z celého světa

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolov

Výroba ušlechtilých druhů energie (elektřina, brikety, tříděné uhlí); konstrukce a projekce: profese strojní, stavební, elektro - zaměření na údržb; těžba uhlíu

STAVDO, spol. s r.o. Břeclav

Stavební práce, autodoprava; těžba dřeva a lesní práce

STONE, s.r.o. Teplice

Těžba kamene

SYENIT - těžební, spol. s r.o. Sokolov

Dodávka žulových bloků a řezaných desek, výroba dlažebních kostek, výroba soklového kamene

Štěrkopískovna Mohelnice, spol. s r.o. Šumperk

Těžba a úprava přírodního štěrkopísku

ŠTĚRKOVNA HEROUS, spol. s r.o. Blansko

Těžba štěrku

Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov Ostrava-město

Těžba kameniva a písku; výroba beronářských směsí; stavební práce

TERMOK, spol. s r.o. Brno-město

Výroba, dodávka a montáž oken, balkonových dveří, verand, prosklených stěn z neplastifikovaného PVC v licenci fy DECEUNINCK (Belgie), Al profilů fy HUECK HARTMANN (SRN), SCHUCO (SRN)

TEZZAV, s.r.o. Mělník

Těžba štěrku a písku

Těžební písková s.r.o. Hradec Králové

Těžba, úprava a doprava štěrkopísku a kameniva, resp. zásypového písku a skrývky

TVARBET MORAVIA, a.s. - Pískovna Bzenec Hodonín

Těžba a úprava maltového písku frakce 0-2, výroba slévárenského písku B 27 a B 22 (střední zrno), výroba frakce 0-4

Vápenka Čertovy schody a.s. Beroun

Výroba hašeného a nehašeného vápna, mletých a kusových vápenců, dolomitů, speciálních výrobků, vápenný hydrát Čerťák® - hašené bílé vápno; odsiřování, úprava vod a kalů, stabilizace, ekologie, zemědělství -poradenství pro výše uvedené činnosti, poskytovýní technologií; výrobky: Tradical, Neutralac, Sorbalac, Visucal, Proviacal, Akdolit

Vápenka Vitošov s.r.o. Šumperk

Těžba vápence a výrobky z něho (vápno kusové, mleté, vápenný hydrát, mletý vápenec); suché malty, zateplovací systémy

Vrabec, Jiří Vrabec - Vrabcova pila Plzeň-sever

Výroba stavebního dřeva, pořez kulatiny

Zakládání staveb, a.s. Praha

Piloty, kotvení, podzemní stěny, mikropiloty, injektáže, trysková injektáž, geologický průzkum, těžba pod vodou, ochrana podzemních i povrchových vod, sanace, rekonstrukce a rektifikace občanských a průmyslových historických objektů, vodohospodářské stavby, zatěžkávací zkoušky a měření na stavbách

Zedníček, Jindřich Zedníček, zpracování kamene Třebíč

Těžba žuly (lokality Kamenná a Mrákotín); zpracování suroviny na dlažební prvky, pomníkové díly, obrubníky, okenní parapety, kuchyňské desky atd.

Žula Rácov, s.r.o. Jihlava

Těžba stavebního kamene

Žula, spol. s r.o. Praha

Těžba žulového kamene; výroba dlažebních kostek, haklíků, krajníků, rygolového kamene a dalších výrobky dle požadavků zákazníků

1. stavební Litoměřice, a.s. Litoměřice

Stavebně-montážní práce; inženýrská činnost; zemní práce a demolice; doprava nákladů, těžba kameniva; půjčovna stavební mechanizace, servis a opravy aut a mechanizace