REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Autorizované osoby (zkušebny)

Zpět k nadřazené kategorii „Hodnocení“

Zařazené firmy (31)

Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. Ostrava-město

Centrální laboratoř - zkušební laboratoř č. 1259 - provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů

Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha

Autorizovaná osoba č. 212 provádí certifikaci, zkoušení a posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení vlády č. 163, které stanovuje technické požadavky na výrobky; zpracovává stavebně-technická osvědčení, provádí zkoušky typů stavebních výrobků ve vlastních akreditovaných stavebně-fyzikálních laboratořích podle norem EN 45 000 a EN 17 025; poradenské středisko EKIS

Certifikační sdružení pro personál Praha

Certifikační sdružení pro personál č. 3037

Česká svářečská společnost ANB Praha

ANB (autorizovaná národní osoba od EWT/EOTC a IIW); certifikační orgán č. 3032 - certifikace svářečského personálu

DCIT, s.r.o. Praha

Atestační středisko DCIT č. 3038

Frevloko s.r.o. Šumperk

Výroba a montáž kovových komínových systémů KLASIK, komínového příslušenství (kouřovodů, tlumičů hluku, explozních a tahových klapek atd.); autorizované měření emisí u malých a středních spalovacích zdrojů; frézování komínů, vložkování komínů; plazmové řezání na CNC strojích; zámečnická a klempířská výroba; revize spalinových cest; poradenská činnost

HOUDEK, spol. s r.o. Liberec

Kalibrace nádrží laserovou metodou; autorizované metrologické středisko pro ověřování stacionárních nádrží, inženýrská geodézie, geometrické plány, mapování

IKATES, s.r.o. Teplice

Zkušebnictví - autorizovaná osoba č. 225

Institut pro testování a certifikaci Zlín, a.s. Zlín

Autorizovaná osoba č. 224 a akreditovaná laboratoř č. 1004: zkoušení, hodnocení a certifikace polymerů, elastomerů, výrobků z pryží, plastů a jejich kompozitů, materiálů a výrobků pro stavebnictví; certifikační orgán pro výrobky č. 3020, certifikační orgán systémů jakosti č. 3002

M&B Calibr spol. s r.o. Brno-venkov

Prodej, oprava a kalibrace měřidel; akreditovaná laboratoř

PAVUS, a.s. Praha

Autorizovaná osoba AO 216 - zkušební, expertizní, normotvorná a konzultační činnost; požární bezpečnost staveb a stavebních konstrukcí; certifikační orgán č. 3041 pro certifikaci výrobků

Q-cert s.r.o. Praha

Zkušebnictví v oblasti provozu výtahů

QUALIFORM, a.s. Brno-město

Zkušebnictví - autorizovaná osoba č. 238; certifikační orgán č. 3011 - certifikace systémů jakosti ve stavebnictví, elektrotechnice

REMON - Jaroslav Vydra Plzeň-město

Revize plynových zařízení; zhotovení technické dokumentace; autorizované měření emisí

SILMOS-Q s.r.o. Brno-město

Certifikační orgán č. 3031 pro certifikaci QMC; AO 254

Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. Brno-město

Akreditovaná zkušební laboratoř; akreditovaný certifikační orgán; autorizovaná osoba, notifikovaná osoba; zkoušení a certifikace výrobků z oblasti vybavení komunikací

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Hradec Králové

Fyz. a chem. zkoušky výrobků ze skla, keramiky, porcelánu a bižuterie, silik. surovin, žáromateriálů, odpad. produktů; činnost AO č. 247 - laboratorní zkoušky jako podklad o prohlášení o shodě; certifikáty na výše uvedené výrobky dle nár. a mezinár. norem; harmonizace norem a EU; normalizace; knihovna sklářské literatury, rešeršní a překlad. služby, poskytování adres; výroba spec. a ochranných skel a optických filtrů; vývoj technologií na zpracování odpadů; poradenská a konzultační činnost; výzkumné úkoly

Společnost pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s. Praha

Certifikační orgán č. 3033 akreditovaný "Českým institutem pro akreditaci" pro certifikaci osob v oboru odhadce majetku pro oceňování nemovitostí, podniků, technologických celků, strojů a strojního zařízení, movitého a nehmotného majetku

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Praha

Autorizovaná osoba AO 255 - Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob Praha

Zkušebnictví - autorizovaná osoba č. 205; akreditovaný certifikační orgán č. 3023 a 3024 - certifikace systémů managementu jakosti

SVV Praha, s.r.o. Praha

Certifikační orgán č. 3036 pro certifikaci systémů jakosti

TÜV NORD Czech, s.r.o. Praha

Zkušebnictví - AO 248; revize a zkoušky tlakových a plynových zařízení

TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha

Inspekční a certifikační společnost: certifikace systémů jakosti dle norem ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, ČSN EN 729, podle předpisů VDA 6.1, VDA 6.4, QS 9000; posuzování shody podle zákona č. 22/97 Sb. jako AO 211, podle evropských směrnic notifikovaná osoba ES-NB 1017; ověření postupů při svařování a zkoušky svářečů (zkuš. místo ČSvSp); kontrola zařízení pro přepravu nebezpečných látek dle ADR; certifikace způsobilosti (AD-HPO, TRD, TRT)

UNIMETRA, spol. s r.o. Ostrava-město

Komplexní služby v oblasti měřicí techniky, měření a metrologie; prodej, kalibrace, opravy, výroba, poradenství; prodej: měřidla a měřicí technika pro strojírenství, stavebnictví, geodézii, pro měření tlouštěk povrchových úprav apod.; kalibrace měřidel - Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310; opravy a servis měřidel; výroba měřicích přípravků a pomůcek; poradenství v oblasti metrologie; pořádání odborných seminářů, školení, a kurzů; řešení speciálních měřicích úloh; software pro evidenci měřidel

UNO PRAHA, spol. s r.o. Praha

Certifikační orgán č. 3035 pro certifikaci pracovníků: škola svařování plastů, montáže plastového potrubí; poradenská činnost

Viesbau s.r.o. - v likvidaci Opava

Voda, plyn, topení, elektro, měření a regulace; zednické a obkladačské práce; rekonstrukce kotelen; prodej, montáže, servis, nástěnné kotle Viessmann, Hermann, Brotje; autorizované měření emisí

VVUÚ, a.s. Ostrava-město

Zkušebnictví - autorizovaná osoba č. 214

Vykydal, Oldřich Vykydal - Ht+ Šumperk

Odstraňování biotického zatížení (dřevomorka, brouci, plísně, řasy aj.) progresivními metodami (biocidní stříbro, mikrovlny aj.), dekontaminace, sanace po požáru, manipulace s nebezpečnými odpady, demolice, práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě; autorizovaná osoba; nebezpečné látky, speciální čisticí práce s použitím aktivní pěny, injektáž, DDD, dezinsekce, dezinfekce, spárování, otryskávání, odstraňování, odstraňování následků povodní; montáže, nástřiky

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Praha

Autorizovaná osoba č. 227: schvalování a certifikace pro stavby, zavádění a certifikace systémů jakosti, technické podklady pro prodej a použití stavebních výrobků v ČR; certifikace a schvalování stavebních výrobků, soudně znalecká činnost

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Jičín

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046 v oblasti stavebních hmot, poradenství při technologickém zpracování a těžbě kameniva a kamene vč. zajištění, příprava na certifikaci výrobku a systému výroby, provozně-výrobní zkoušky, zkoušky dle ČSN, DIN, MIN, přejímka kameniva, rozhodčí zkoušky, poradenství v obchodní činnosti a marketingové orientaci; AO č. 218

ZPA EKOREG, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Vývoj, výroba a prodej přístrojů pro měření a regulaci teplot, výšky hladin a tlaků; montáž, projekce a servis výrobků; autorizované ověřování snímačů teploty pro měřiče tepla v laboratoři se statutem Státního metrologického střediska; výrobní program: platinové měřicí odpory, kompletní snímače teploty, měření teplot v silech, kapacitní a vodivostní snímače hladin, dvouhodnotové regulátory teploty, tlaku, podtlaku a tlakové diference (termostaty, manostaty), kompaktní regulátory TRS

REKLAMA