REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Krajské orgány

také hejtmanství

Zpět k nadřazené kategorii „Státní správa a samospráva“

Zařazené firmy (13)

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji, brownfields, Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, infrastruktura - Eurokoridor sever-jih, dálnice D3, rychlostní komunikace R3, ÚPD-VÚC Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno-město

Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Česko-bavorský geopark, Územní prognóza Sokolovska - revitalizace krajiny, cyklostezka podél Ohře; záměr vybudování Technologického centra Karlovarského kraje, Nevyužívané areály a nemovitosti Karlovarského kraje

Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava

Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové

Státní správa a samospráva: péče o rozvo zdravotnictví a sociální péče, dopravy a spojů, školství, kultury, ochrany přírody a životního prostředí atd.

Krajský úřad Libereckého kraje Liberec

REGIOTRAM - ekologizace dopravy v kraji a její napojení na zahraniční sítě; Liberecký kraj a jeho činnost; Český ráj a UNESCO; životní prostředí v Libereckém kraji; CHKO Jizerské hory; sanace ložiska po těžbě uranu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava-město

Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc

Krajský úřad Pardubického kraje Pardubice

Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň-město

Průmyslové zóny, rekonstrukce památkových objektů a rozvojové projekty Plzeňského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje Praha

Krajský úřad

Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem

Krajský úřad Zlínského kraje Zlín