REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dům ve svahu? Žádný problém. Architektům stačily tři kroky

Najít v téměř v centru Los Angeles nezastavěnou parcelu je skoro zázrak, a klienti si svého štěstí byli dobře vědomi. Přeci jen, skoro 300 metrů čtverečních půdy uprostřed čtvrti Silverlake, by developeři klidně vyvažovali zlatem. Právě sem, do příkrého svahu, architekti „zasadili“ netradičně pojaté obydlí.

Zrovna tahle část města totiž patří historicky mezi jedny z nejstarších, ovlivněných už původní skotskou kolonizací, a dnes patří díky své strategické poloze mezi opravdu silně urbanizované. Kromě dostupné plochy tu byl ještě jeden zásadní magnet. Z místa se nabízel poměrně hezký výhled na město, a hlavně na hladinu stejnojmenného Stříbrného jezera. Teoreticky dostupná parcela totiž stála přímo na jeho pobřeží. Proč teoreticky? Těch pozlacených 300 metrů čtverečních totiž bylo zasazeno přímo do prudkého svahu, směřujícímu k hladině. A proto se mu dosud veškerá stavební činnost vyhýbala.

Výkop jako investice

Klienti si ale nechali spočítat, na kolik by je přišla úprava pozemku do zastavitelné podoby, a jaká by pak byla hodnota nemovitosti. Více už neváhali. Konkrétní vedení projektu od přípravy stavební plochy, přes projekt až po stavební dozor a dohotovení pak na sebe vzali Apurva Pande a Chinmaya Misra ze studia CHA:COL, kteří se tak pohybovali po celé sféře činností od rýsování v archi-softwaru po dozorování základy hloubících bagrů.

Foto: Edward Duarte, Lauren Moore, Nicolas Marques

L.A. si odchylky od norem hlídá

Los Angeles, druhé nejlidnatější město Spojených států amerických, má podle jejich slov ty vůbec nejpřísnější stavební regule. Město se totiž nachází v seizmicky aktivní zóně, a tak musí každá plánovaná stavba projít rigorózním přípravným schvalovacím řízením. Klasicky uchytit stavbu na svahu s pomocí podpůrných pilířů tu rozhodně nešlo, prakticky žádná část podlažní plochy přízemí ve svahu nesmí být položena ve vzduchu. Proto architekti museli „adresně zasáhnout terén i příslušné úřady stavebního dozoru“, a tváří v tvář technickým výzvám počínat si poněkud kreativněji.

Jít do hloubky. Země i legislativy

Nešlo jen o výkop základů, ale také o fixaci svahu, zahloubených stěn, proti-erozních překážky na úrovni břehové čáry. Proces návrhu vyžadoval hluboké seznámení s geologií svahu a rozložením půdních horizontů, seznámení se stavebními kódy a vyhláškami pro stavby v dosud nezpevněném terénu, vyhodnocení celkového vlivu topografie. Přináležela k tomu i problematika skrývky tříděné zeminy podle frakcí, na kterou se v L. A. také vážou přísné regule. A chybět nesměla ani ekonomická rozvaha projektu, které domýšlela nákladové důsledky jednotlivých strategií. V krátkosti řečeno, rezidenční projekt si vyžádal vlastní studii proveditelnosti.

Foto: Edward Duarte, Lauren Moore, Nicolas Marques

Klienti stejně jako architekti ale dopředu věděli, že tyhle vícenáklady se „v dobré obrátí“, protože nemovitost měla prakticky garantovanou mnoha-milionovou hodnotu ještě před prvním kopnutím do země. Stačilo jen v projektu zhodnotit hlavní klady, tedy iluzi přírody oddělující stavbu ve svahu od okolí, blízkost vodní hladiny a „metropolitních“ výhledů na město, jež by realitní makléři s fantazií označili za výjimečné. Po fyzické stránce to znamenalo, s respektem ke stavebním regulím, vytvořit několik zarovnaných (zahloubených) profilů pro pevné základy, terasovitě sestavené za sebou. Jak název celého projektu, 3step House, napovídá, tyto terasy základů jsou celkem tři.

Čtyři úrovně, tři kroky

Nejníže položená a nejvíce zahloubená slouží jako dvougaráž, a disponuje užitnou plochou 23 metrů čtverečních. Za samostatné patro se úplně považovat nedá, vedou tudy jen boční schody vzhůru, na první úroveň. Tam se nachází čtvercová základna 25 metrů čtverečních, mezistupeň, na cestě vzhůru. Skutečné bydlení se nachází v sekci 002, a to na ploše 105 m2, ze které je možné propracovat se ještě o patro výš (s 97 m2 užitné plochy). Celkem se tu tedy má nacházet 232 metrů čtverečních, oddělených stupni teras.

Foto: Edward Duarte, Lauren Moore, Nicolas Marques

Kořeny, které fixují svah

Zbylý prostor, především v nejsvrchnější části svahu, bylo ponechán retenční zeleni. Ta má dopomoci k vizuálnímu oddělení stavby od bezprostředního okolí a vytvořit iluzi objektu, která se vlastně nenachází ve městě. Zelená zástěna má objekt izolovat od hluku rušných ulic, a současně má svým kořenovým systémem zafixovat svah, bránit erozi, umožňovat vsak dešťové vody a rozvádět ji melioračním svodem podél zaizolovaných základů betonem zpevněných stěn. Pravidelné obdélníkové a čtvercové profily teras pak předjímaly tvary na povrch vystupujících částí stavby, která se proti horizontu „staví“ jen nakloněnou trojúhelníkovou střechou na dvou vrchních etážích, v náklonu optimálním pro směřování proudu dešťové vody.

Výtahy? Ne, chceme, aby lidé pluli vzhůru

Architekti z CHA:COL zvolili takový přístup k návrhu projektu, při kterém by obyvatelé domu mohli pohodlně překonat všechny tři úrovně převýšení, aniž by přitom měli pocit, že šplhají do kopce. Proto tuto „cestu“ rozdělily na tři nášlapné kameny, kroky. Inspiraci pro zpracování stavby si vzali z modernistických staveb v regionu, přičemž dbali na „všeobjímající topografii terénu“. „Chtěli jsme eliminovat nadbytečné technické prvky, jako například výtahy,“ popisují architekti. „Také jsme se chtěli vyvarovat zbytečnému vrstvení, stohování plošin přímo nad sebe. Chtěli jsme stavbu pozvolna položenou do upraveného svahu.

Foto: Edward Duarte, Lauren Moore, Nicolas Marques

Patra splývající s terénem

Třístupňový koncept přitom stylově bourá hranice mezi vnitřním a vnějším prostředím, protože každý krok se otevírá svému okolí. Které se navíc dynamicky mění (stejně jako vyznění interiéru). Tedy od strohého technického přízemí, na které navazuje spíše balvanitá terasa porostlá xerotermní vegetací, až po zeleň obklopující patro nejvyšší, kde je instalován bazén. Každý tu nalezne dostatek stínu a soukromí. Zajímavým rysem je i podpora kompaktnosti stavby, aby působila neděleným dojmem. O to se už starají převisy střech, překrývající částečně patra pod sebou.

Intencí projektu bylo nepřekročit zadání garáže pro dvě auta, tří ložnic, prostorné koupelny a kde to bylo možné, využít přístupu na venkovní plochy. Povšimněte si prosím, že kuchyně (byť tu přítomná je) nebyla co do vybavenosti a rozlehlosti klienty vůbec řazena mezi priority. Los Angeles je restaurací plné, tak proč si vařit doma, ne?

Foto: Edward Duarte, Lauren Moore, Nicolas Marques

Někdy rozhodují detaily

O samotném výsledku, tedy hotovým 3step House, architekti nepochybují:  „Kdybychom dům umístili příliš nízko, získali bychom sice snadnější přístup, ale samotné provedení stavby by bylo skoro nemožné. Už proto, že by cena za výkop a fixaci svahu byla astronomická. Pokud bychom ji umístili příliš vysoko do svahu, zbavili bychom se obytné plochy, a přitom klienty nutili šplhat převýšení dvou pater do kopce, aby vůbec dosáhli vstupní úrovně.“

Kritický bod? V jednom nespecifikovaném podlaží museli oproti optimu snížit výšku stropů o 6 palců (cca 15 centimetrů). „Cokoliv více nebo méně by totiž mělo vážný dopad na proveditelnost celého projektu. Chtěli jsme se vyhnout zbytečnému kopání tam, kde to, nebylo nutné, a využívat v co největší míře původní topografii.“ Jinak ale nejde 3step House co vytknout.

Foto: Edward Duarte, Lauren Moore, Nicolas Marques

Údaje o projektu

Název projektu: 3step House
Typ projektu: rezidenční projekt
Architektonické studio: CHA:COL
Lokalizace: Silverake, Los Angeles, Kalifornie, USA
Vedoucí projektu: Apurva Pande, Chinmaya Misra
Dodavatel stavby: Taz Construction
Dodavatelé materiálu: Caesarstone, Fleetwood
Tesařské a truhlářské práce: Design Platform
Krajinářský návrh, retenční zeleň: Terremoto Landscape
Konstrukce: Taz Construction
Klient: soukromá osoba
Rok dokončení (finalizace): 2018
Zastavěná plocha: 230 m2

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat