Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dřevostavba s kancelářemi pro lesní správu

Nová administrativní budova Lesní správy Choceň, která získala ocenění v soutěži Stavba roku Pardubického kraje 2019 v kategorii Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství, je dobrým příkladem architektury, která konvenuje s daným prostředím i posláním instituce.

Pozemek se nachází v blízkosti volné přírody v nové zástavbě Tocháčkova kopce v Chocni, kde je definována celá řada městských regulativů, které byly závazné i pro navrhovaný administrativní dvoupodlažní objekt lesní správy. Patří sem například dodržení uliční čáry, sedlová nebo pultová střecha a půdorysná či výšková členitost hmot. Určující bylo i zadání po stránce konstrukční, dispoziční a objemové. Architekt Jiří Matyáš se s tím vším bravurně vypořádal.

O budově jsme na ESTAV.cz psali již v roce 2015 ještě ve fázi projektu

Široký potenciál dřevostaveb  

„Dřevostavby se rychle prosazují nejenom v oblasti rodinných domů, ale také u výškových budov a administrativních sídel. A co jiného by vás napadlo u investora, kterým je Lesní správa Choceň,“ začíná své vyprávění a ukazuje své první náčrty, včetně urbanistického řešení. Objekt je citlivě vložen do krajiny s ohledem na terénní reliéf a tvar pozemku. Architekt vychází z kompozice ve tvaru „L“ a hmoty transformuje do impozantní obloukové křivky. Jako důvod uvádí přizpůsobení se svažitost pozemku a příznivější působení budovy směrem do ulice, a to zejména v jejím zaoblení, kde musí ustoupit nároží. „Objem budovy tvořený segmentem dvou soustředných kružnic přirozeně sleduje stávající vrstevnice a tvar pozemku. Přináší tak co nejmenší zásahy do terénu, a tedy i minimum zemních prací,“ upřesňuje svůj záměr Jiří Matyáš.

Slavnostní otevření dřevěné administrativní budovy, foto: ARCHICEPS – Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing. arch. Jana Motyčková

Konstrukční a dispoziční řešení

Navrhnout takovou budovu, která by souzněla nejenom s okolní přírodou, ale také s obsahem, který ji bude po dlouhá léta naplňovat, bývá často složité. Zde je na první pohled jasné, že patří ke krajině a lesu. Její spodní část je obložena přírodními břidlicovými pásky, na horní obvodové části vidíme svislý prkenný modřínový obklad. Objekt je dvoupodlažní s výraznou pultovou střechou, rozdělený horizontálně na dvě části. Východní část je otočená do ulice, obsahuje prostor pro návštěvníky spolu s parkovištěm a lávkou směrem k hlavnímu vstupu, západní část tvoří prostorná travnatá plocha ohraničená hustě posetými dřevinami. Obě části propojuje vjezd na pozemek pro zaměstnance, kterým jsou přístupná krytá stání a garáže na západní straně objektu. Orientace a spád střechy vyjadřují rovněž vnitřní uspořádání domu; na západ umístil architekt kanceláře, kde je výška místností viditelně vyšší než ve východní části, kde se nacházejí prostory pro technické zázemí.   

„Toto dělení je pro dům zcela určující, vyjadřuje jeho funkční, konstrukční a materiálové řešení. Také členění fasád je u obou podlaží odlišné. V suterénu jsou výplně otvorů na celou výšku fasády, vytvářejí tak vertikální členění, které vizuálně podpírá horní podlaží. Okna jsou naopak propojena horizontálně a pomáhají pocitově snížit výšku domu,“ vysvětluje architekt a nabízí prohlídku celého objektu.  

Detail schodiště, kombinace dřeva a kovu stavbě sluší, foto: ARCHICEPS – Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing. arch. Jana Motyčková

Račte vstoupit a nebluďte

Je patrné, že uspořádání celého objektu a jeho konstrukční řešení jsou úzce propojené. V nadzemním podlaží je dům členěn jako trojtrakt. Nejnižší východní část tvoří zázemí, na které navazuje chodba. Nejvyšší prostor pak vyplňují kanceláře. Podlaží je rozděleno na sedm modulů. Vstup do nadzemního podlaží se nachází zhruba uprostřed domu, je krytý, mírně zapuštěný do terénu. Na něj navazuje chodba a schodiště do suterénu. Podél chodby jsou rozmístěny kanceláře. Severní část skýtají společné prostory, nachází se zde zasedací místnost a kuchyňka s jídelnou. Suterén je čistě technický. Jižní část je určena pro inspekční pokoj. Ve většině místností odkazuje architekt na dřevěný obklad, na materiálové řešení fasády – palubky jsou použity na obvodové stěny a na zakřivené stěny chodby. Příčné stěny mezi kancelářemi a podhled jsou zaklopeny sádrovláknitými a sádrokartonovými deskami v barvě bílé.

Cit pro materiál a prostor

Nová administrativní budova Lesů v Chocni přichází s trendem, který se dále rozvinul u návrhu budovy novostavby administrativního centra Lesů České republiky v Hradci Králové (SDRUŽENÍ CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. + K4 ARCHITECTS & ENGINEERS + Ing. Ivo Stolek), nicméně poloha v blízkosti výpadovky na Kostelec nad Orlicí jí příliš nepomáhá. Společný je zde zejména cit pro materiál a otevřený prostor, perfekcionistické provedení, kvalitní práce s dřevem a zdařilá kombinace použitých materiálů. Samotná stavba a zelené plochy v okolí působí vlídně a přívětivě pro příchozí návštěvníky, urbanistický koncept je promyšlený a zdařilý. Bude-li budova stejně vlídná i k zaměstnancům, ukáže teprve čas. Ocenění v soutěži Stavba roku Pardubického kraje 2019 v kategorii Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství ji patří plným právem. Návrh zaujal odbornou porotu především svojí funkční, konstrukční a architektonickou kvalitou, včetně kvality následného zpracování a citlivého vztahu k okolí a nové zástavbě Tocháčkova kopce v Chocni.   

Interiér je světlý, přehledný, dřevěný. Foto: ARCHICEPS – Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing. arch. Jana Motyčková

Z technické zprávy

Konstrukční systém: Hlavní nosnou konstrukci skeletové konstrukce tvoří sdružené rámy o dvou polích, se sloupy na obvodu a přibližně uprostřed rozponu spojité horní příčle. Osy rámů jsou v půdorysu radiálně natočeny. Vnější stěny tvoří rámová konstrukce opláštěná na straně interiéru deskami OSB, s větranou mezerou a dřevěným obkladem v exteriéru.
Střecha: Pultová střecha je navržena jako dvouplášťová s vysokou větranou mezerou, bez přesahů a lemovaná nízkými atikami. Nosnou konstrukcí střechy jsou trámy v podélném směru spojované s rámovou příčlí na rybinu.
Výplně otvorů: Dřevěná okna s trojsklem, veškeré okenní plochy jsou doplněny předokenními žaluziemi.
Vytápění a větrání: Vytápění je řešeno plynovým kotlem a radiátory, vytápěné je celé nadzemní podlaží a jižní polovina suterénu. Větrání pro místnosti archivu, WC, šatny a kuchyně s jídelnou je mechanické. Chlazení je navrženo pro kanceláře a zasedací místnost v nadzemním podlaží a pro serverovnu.

Technické parametry budovy

Investor: LESY České republiky, s.p.
Autor projektu: ARCHICEPS – Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing. arch. Jana Motyčková
Místo: Choceň, Tocháčkův kopec
Pozemek: 3 300 m2
Zastavěná plocha: 422 m2
Užitná plocha: 680 m2
Třída energetické náročnosti: B 67 kWh/m2

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: Sam Hughes , Marc Goodwin

Horská chata ve svahu působí jako letní sídlo

Odvaha podávat staré věci trochu jinak norským Lund Hagem Arkitekter nechybí. I proto dokázali na vrcholku Kvitfjell vykouzlit chatu letního střihu a proporcí, byť je celá lokalita proslaveným lyžařským střediskem. Dle jejich slov mají zkušenosti a materiálové možnosti dělat věci odlišně, a přitom se nezříkat tradicí.