Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Chlordioxid – jak funguje, jak se vyrábí a jak působí proti bakteriím včetně legionelly

Oxid chloričitý nebo také chlordioxid (ClO2) je v současné době nejpoužívanější sloučenina pro zajištění sterility pitné vody. Používají ho zejména velké komplexy, v nichž je nezávadnost vody zásadní – zdravotnická zařízení, restaurace nebo potravinářský a další průmysl.

Ilustrace bakterie - Legionella pneumophila

Chlordioxid spolehlivě likviduje nebezpečné mikroby, nejčastěji bývá nasazován proti bakterii Legionella pneumophilla, jež se usazuje právě v rozvodech vody a vzduchu v takto velkých provozech.

Chlordioxid v úpravě vody

Oxid chloričitý se poprvé začal používat v polovině 40. let v západní Evropě. Do té doby se k dezinfekci vody používal volný chlor, muselo se ho však používat větší množství a o pár desetiletí později vyvstaly otázky o jeho zdravotní nezávadnosti. V plynné formě je oxid chloričitý lehce oranžový. Při teplotě pod -59 °C krystalizuje a krystalky jsou rovněž oranžové.

Na rozdíl od volného chloru či jiných chlorových sloučenin při rozkladu oxidu chloričitého nevznikají toxické produkty. Dokáže také pronikat dovnitř odolných bakteriálních biofilmů, se kterými si poradí jen málokterá jiná dezinfekční činidla.

Další výhody oxidu chloričitého:

 • Spolehlivě hubí bakterie i v nízkých koncentracích.
 • Likviduje viry a plísně i jejich spory.
 • Jeho účinnost je nezávislá na pH.
 • Lze jím dezinfikovat pitnou vodu, ale i užitkovou vodu, vodu teplou i odpadní.
 • Oxiduje železo a mangan, a tak snižuje jejich koncentrace v pitné vodě. Přispívá tak ke změkčení vody.
 • Rozrušuje úsady v potrubních systémech.
 • Vyrábí se přímo na místě, kde je ho potřeba. Výrobu řídí mikroprocesor.

Oxid chloričitý je vyráběný pomocí generátoru. Generátor obsahuje:

 • Zásobníky chemikálií
 • Elektrody
 • Reakční komoru s míchadly
 • Řídící jednotku
 • Armatury
 • Dávkovací čerpadlo
 • Snímače kontrolující koncentraci a průtok chemikálií
 • Filtr par
 • Příslušenství – redukční ventily, manometry, ohebné hadičky

Jak funguje generátor oxidu chloričitého

Prekurzorem oxidu chloričitého je chloritan sodný o vysoké čistotě. Elektrolýzou chloritanu sodného vzniká nejprve kyselina chloritá a až potom oxid chloričitý.

Hlavní prvky generátoru EuroClean OXCLHlavní prvky generátoru EuroClean OXCL

Generátory vyrobí roztok oxidu chloričitého podle průtoku vody v přesném množství a stejně přesně jej do vody nadávkují. Zařízení funguje automaticky. Řídící jednotka uživateli zobrazuje všechny potřebné informace – stav zásob chemických látek, průtok vody a v případě poruchy zařízení zobrazí chybové hlášení. Po propojení s technologií HMI (Human Machine Interface) jej lze ovládat na dálku třeba i pomocí mobilního telefonu nebo počítače. Firmy, které generátory prodávají také zajišťují pravidelný servis.

Pravidla bezpečného provozu

Místnost, do které se generátor chlordioxidu umístí musí splňovat nároky na bezpečnost práce. Musí být vybavena jako každý jiný prostor, kde se pracuje s chemikáliemi, například vlastním ventilačním okruhem. Trvale by se v místnosti neměly zdržovat žádné osoby. Místnost musí být uzamykatelná a označená výstražnými tabulkami s možnými riziky.

Chlordioxid v eliminaci biofilmů Legionella pneumophilla

Gram negativní bakterie Legionella pneumophilla dokáže ve vodovodních potrubích vytvářet zvlášť odolné biofilmy, které mohou dosahovat tloušťky až několika mikrometrů. Legionella dokáže biofilmy tvořit ve studené i teplé vodě. V podstatě se jedná o vrstvy bakterií propojené ochrannými mimobuněčnými extrakty, které bakterie dokážou vylučovat. Jednotlivé bakteriální buňky jsou navzájem propojeny kanálky, pomocí nichž se kromě živin transportují i signální molekuly ovlivňující dynamiku biofilmu.

Ilustrace průřezu potrubíIlustrace průřezu potrubí

Bakterie Legionella pneumophilla rostoucí v biofilmu právě pomocí těchto signálních molekul poznají, kdy jsou vhodné podmínky k tomu, aby se z povrchové vrstvy odloučily, nebo naopak zůstaly na místě. V případě, že se odloučí, mohou s ochrannými částmi biofilmu cestovat potrubím na dlouhé vzdálenosti, a stát se tak zdrojem infekce i mimo samotná biofilmová ložiska.

Takto vytvořená a navzájem komunikující masa baktérií je zvlášť odolná k mnoha dezinfekčním látkám. Chlordioxid však působí dlouhou dobu, než dojde k jeho rozkladu, a tak velmi spolehlivě prochází jednotlivými vrstvami a legionelly hubí.

Více informací zde.

EuroClean, s.r.o.

logo
Lidická 1348
25263 Roztoky

telefon: 224 811 900
e-mail: euroclean@euroclean.cz

web: euroclean.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: EuroClean

Jak napravit nejčastější problémy vody z vrtů a studní?

Na vodu z vlastní studny se musí spoléhat asi 10 % obyvatel Česka. Oproti upravené povrchové dává voda ze studny svému majiteli vícero benefitů. Neobsahuje například chlor běžně používaný na dezinfekci, který může škodit citlivějším jedincům.

Ve vašich rozvodech vody se nekontrolovatelně množí bakterie Legionella

Ve vašich rozvodech vody se nekontrolovatelně množí bakterie Legionella

Řada veřejných budov, škol, obchodních center, koupališť, wellness center či ubytovacích zařízení byla v důsledku koronavirové pandemie nucena pozastavit své fungování a zcela uzavřít. Pro mnohé bakterie žijící v potrubních systémech to znamená zelenou.

Zdroj: Fotolia.com - andrei310

Jak se zbavit železa a manganu ve vodě

Po odstávce dodávky vody si v umyvadle rezavou vodu prohlédl jistě každý. Železo ani mangan nejsou zdravotně závadné a nepodporují korozi, ale mohou způsobovat barevné skvrny a technické problémy.

Technologie úpravy chladicí vody

Technologie úpravy chladicí vody

Úkolem chladicí vody je odvádět teplo a pro zachování účinnosti chladicího zařízení je vždy potřeba zajistit její úpravu. Chladicí okruhy dělíme na 2 základní typy, a to na otevřené chladicí okruhy, u nichž je chlazení zajišťováno odparem vody a uzavřené chladící okruhy, u kterých je teplo odváděno ohřevem chladicí…