REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Příspěvek na bydlení. Možná na něj také máte nárok

Může se to týkat i vás. Nenadálou životní situací, kterou může být ztráta zaměstnání, zranění či rozvod přestanete vycházet s financemi. Abyste se neocitli na ulici z důvodů neplacení nájmu, je možné zažádat o příspěvek na bydlení. Nebudeme zde spekulovat o možném zneužívání dávek, které se skloňuje v médiích stále častěji a znamená velký problém. V mnoha případech lidem skutečně pomůže překonat krátkodobý výpadek příjmů při zachování důstojného bydlení a života rodiny. Kdy na příspěvek na bydlení máte nárok?
Zdroj: Fotolia.com - kojin_nikon

Existují dvě dávky na bydlení:

  • Doplatek na bydlení – poskytuje se v rámci pomoci v hmotné nouzi. Pro osboby, které mají nárok na příspěvek na živobytí a žijí na spodní hranici možných příjmů.  
  • Příspěvek na bydlení – poskytuje se osobám, vlastníkům nebo nájemcům bytu či domu s nízkými příjmy.

Příspěvek na bydlení:

Kolik je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení může dosáhnout výše 18 674 korun a nárok na něj se určuje příjmem rodiny a lidí, kteří bydlí ve společné domácnosti a mají v ní trvalé bydliště. Při schvalování příspěvku na bydlení se posuzuje celkový příjem rodiny nebo jednotlivce a náklady na bydlení.

Co jsou náklady na bydlení?

Nájem, ale i finance vynaložené v souvislosti s užíváním bytu, tedy například odpady, energie, vodné, stočné apod. Porovnávají se se zákonem stanovenými přiměřenými náklady na bydlení pro daný počet osob dané oblasti. Náklady se zjišťují z faktur nebo nájemní smlouvy.

Kdy je nárok na příspěvek na bydlení?

Pokud 30 % rozhodného příjmu (35 % v Praze) rodině nebo jednotlivci nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, a pokud je těchto 30 % (35 %) příjmů nižších než příslušné náklady na bydlení, může stát rozhodnout o přidělení příspěvku na bydlení. Nejméně mohou lidé obdržet příspěvek ve výši 50 korun. Příjmy rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy.

Kde se žádá?

Na kontaktních místech krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana a žádá se každé tři měsíce, kdy se opakovaně posuzuje aktuální finanční stav žadatelů v poměru k jejich nákladům. Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na zde.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Reality

Zdroj: Fotolia.com - thomasknospe

Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení

Hypotéky zdražují, drahé byty nezlevňují. Bydlení v družstevním bytě může být zajímavé nejen pro mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. V družstevním bytě už dnes ...

zdroj: Fotolia.com - ah_fotobox

Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu

Družstevní byt je často levnější způsob, jak si zajistit bydlení. I proto je pro řadu lidí stále lákovou alternativou oproti pořízení vlastního bytu či domu. Koupě družstevního podílu se ovšem od ...

REKLAMA
REKLAMA