Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Český certifikovaný pasivní rodinný dům. Jak ho vymysleli a postavili

Rodinný dům v Podlesí u Příbrami byl navržen jako souhra představ investora o vlastním bydlení, možností místa stavby a požadavků pasivního domu. Projekt probíhal v letech 2013-2014 a realizace 2016-2017. V současné chvíli je objekt dokončen. Dosažení parametrů pasivního domu je ověřeno certifikací od Passivhaus Institutu v Darmstadtu.

Urbanistické a architektonické řešení a dispoziční řešení

Dům se nachází v nově zastavovaném území na okraji obce Podlesí, kde jsou regulačním plánem předepsány sedlové střechy, což významně určilo výsledné architektonické řešení. Dům je umístěn u severovýchodní hranice pozemku. Blíže ke komunikaci je navržena garáž a další prostory nevytápěné části objektu. Tato část je přízemní, s plochou ozeleněnou střechou a je orientována rovnoběžně s ulicí, zachovává uliční čáru. Na vstupní přízemní část objektu navazuje samotný rodinný dům.

Dům je klasické koncepce, přízemní s podkrovím, se sedlovou střechou. Je vzhledem k nevytápěné části (a k ulici) pootočen o 35° tak, aby jeho hlavní fasáda společně se šikmou střechou směřovala k jihu. Toto uspořádání bylo zvoleno pro dosažení energeticky pasivního standardu objektu, tedy pro efektivní využití sluneční energie v domě pro jeho provoz (v podobě solárních zisků skrze jižní okna), i pro možné budoucí využití plochy sedlové střechy pro výrobu elektrické energie. Díky tomuto konceptu má objekt v budoucnosti možnost stát se energeticky nezávislým, nulovým nebo plusovým domem.

Konstrukční řešení

Vzhledem k jílovitému podloží s extrémně malou propustností bylo zvoleno klasické založení na základových pasech s následnou hydroizolací a tepelnou izolací v tl. 28 cm v podlahovém souvrství.

Stěny jsou zděné z vápenopískových cihel, pro přerušení tepelného mostu v patě všech stěn jsou použity pórobetonové bloky. Stěny jsou zateplenégrafitovým fasádním polystyrenem v tl. 32 cm, který je pouze celoplošně lepen, bez mechanického kotvení, dále bude aplikována difuzně otevřená strukturální omítka.

Stropní deska je železobetonová monolitická tl. 160 mm, s těžkou plovoucí podlahou.

Krov je nesen vrcholovou vaznicí, pod krokve je podvěšen OSB plášť s výplní foukanou celulózou v tl. 42 cm.

Okna jsou dřevohliníková typu Alphawin se zasklením 0,6/62 %.

Vzduchotěsnou rovinu tvoří klasické asfaltové pásy na základové desce, vnitřní OSB plášť ve skladbě střechy a celoplošné „natažení“ domu do stavebního lepidla z vnější strany stěn. Výhodou tohoto řešení je minimum prostupů, zejména elektroinstalačních a zároveň možnost kontroly provedení ve chvíli měření relativní průvzdušnosti (BDtestu).

Technologie

Hlavním zdrojem tepla mělo být podle původního projektu tepelné čerpadlo se zemními kolektory a akumulační nádrží. Teplo mělo být distribuováno teplovodním podlahovým vytápěním v přízemí a koupelnách a nástěnnými radiátory v podkroví. Vzhledem k technické náročnosti, vysoké ceně a nemožnosti letního přichlazování došlo na začátku realizace ke změně. Bude instalována kompaktní jednotka PICHLER PKOM4, která zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla a pomocí vzduchových tepelných čerpadel ohřev vzduchu, ohřev teplé vody a letní přichlazení. Všechny hlavní technologie jsou tedy integrovány do jednoho zařízení o velikosti větší ledničky, navíc s jediným systémem regulace. Topný výkon jednotky je doplněn o topné podlahové kabely a lokální plynule regulovatelné elektrické dohřevy integrované v koncových prvcích vzduchotechniky. Dalším inovativním a zároveň jednoduchým prvkem na stavbě je rozvod vody. Zde jsou použity víceplášťové ohebné trubky Rautitan s bezpečnými lisovanými spoji a nižším objemem vody v potrubí, což zvyšuje komfort při odběru teplé vody.

Průběh výstavby, zkušenosti s certifikací

Tak jako na každé stavbě, i na této pasivní dochází ke změnám během realizace. Krov byl původně navržen ze dřevěných I-nosníků, ale z důvodu náročnosti provedení přesahů střechy došlo ke změně na klasické hranoly s podvěšeným vnitřním OSB pláštěm Zajímavé bylo, že rozpočtově se ukázaly obě varianty jako cenově shodné.

Po finálním usazení všech výrobků a detailů, tedy v době před zahájením stavby, došlo k tomu, že dům splňoval kritéria PD pouze s průvzdušností na hodnotě n50< 0,35 h-1. Tento stav jsem jako autor projektu věděl jen já. Ale i se všeobecným cílem „0,6“ provázelo kontrolní dny lehké napětí i sázky na výsledek. Po drobných peripetiích s montáží oken a koordinací všech profesí byl proveden BDtest (měření průvzdušnosti) se skvělou hodnotou n50= 0,14 h-1. Výsledku bylo dosaženo vysokou kázní dodavatele stavby, který si v základním rozpočtu vyčlenil zvláštní částku na dosažení požadované průvzdušnosti. Potřeba tepla je nyní na hodnotě 14,7 kWh/(m2a), v případě standardních n50= 0,6 by potřeba tepla činila 17,9 kWh/(m2a), což je nárůst o 22 %!

Charakteristické ukazatele budovy

Závěr

Projekt byl od samého počátku koncipován tak, aby byl splněn standard pasivního domu, což byl společný cíl stavebníka i autora projektu. Po výběru hlavního dodavatele stavby bylo dohodnuto, že náklady na tento proces budou neseny stavebníkem, autorem projektu a stavební firmou, čímž byly všechny zúčastněné strany motivované ke splnění požadavků kvalitního a pasivního domu se všemi výhodami pro uživatele.

Parametry stavby

nadmořská výška 525 m n. m.
zastavěná plocha 99 + 79 m2 (dům + garáž s přístřeškem)
obestavěný prostor 761 + 238 m3
podlahová plocha (PHPP) 149,2 m2
celk. energ. vztažná (NZÚ) 198,0 m2
měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP 14,7 kWh/(m2a)
měrná potřeba tepla na vytápění dle NZÚ 8 kWh/(m2a)
průměrný souč. prostupu tepla Uem 0,14 W/(m2a)
celková cena domu „na klíč“ 4,3 mil. Kč, tj. 5700 Kč/m3 + DPH
součinitelé prostupu tepla
  • podlaha (28 cm grafitového EPS)
  • stěny (32 cm grafitového EPS)
  • střecha (42 cm celulózy)

0,115 W/(m2K)
0,099 W/(m2K)
0,105 W/(m2K)
okna a dveřeAlphawin Uf = 0,79 W/(m2K), Stolařství Vašíček
izolační trojskla Ug = 0,6 W/(m2K), g = 62%
světlovody s izolačním dílem s trojsklem
stínící žaluzie ve všech oknech ovládaná inteligentní instalací
systém inteligentního řízení domácnosti Loxone
řízené větrání a zdroj tepla a chladu: kompaktní jednotka Pichler PKOM4
dotápění jednotlivých místností ve výústkách vzduchotechniky: Climecon
rozvody vody v tenkých lisovaných víceplášťových potrubích Rautitan
dodavatel technických zařízení: Evora CZ, s.r.o.

Ekodům z.s.

logo
Milady Horákové 400/23
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 733 251 047
e-mail: sdruzeni.ekodum@gmail.com

web: www.sdruzeni-ekodum.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat