Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Trh projektových prací se po letech začíná stabilizovat, mírný růst ale nesmaže problémy firem

Práce pro projektové kanceláře bude pozvolna přibývat. Převážně mírný růst v tomto roce očekává sedm z deseti ředitelů. Sektor by měl posílit o  o 2,9 % v tomto roce a 3,7 % v příštím roce.
Trh projektových prací se po letech začíná stabilizovat, mírný růst ale nesmaže problémy firem

S rostoucí poptávkou po projektantech se budou zvyšovat také tržby. Zlepšení marží ale většina firem pro tento rok neočekává. Firmy tak budou klást dále maximální důraz na zvyšování efektivity společností (např. zlepšení plánování a projektového managementu, optimalizace nákupních procesů a zkvalitnění výběru dodavatelů).

Vyplývá to z nejnovější Studie projektových společností 2014 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.

Ředitelé projektových kanceláří už nečekají další pokles objemu práce v tomto roce. Po posledních pěti letech, které přinesly firmám velké existenční problémy spojené se zavíráním společností, propouštěním zaměstnanců a prací za ceny, které často nepokryly ani nákladové položky, už se snad situace začne pomalu zlepšovat. Sedm z deseti dotazovaných ředitelů věří, že sektor projektových prací poroste.

Celkový průměr odpovědí všech firem ukazuje v letošním roce na růst o 2,9 %. Důvodem uvedeného pozitivního vývoje trhu by měl být růst jak privátních (potvrzuje 52 % firem), tak i veřejných investic (potvrzuje 47 % firem).

„Přibývají nám opět zakázky zejména z průmyslového a bankovního sektoru. Stále málo je zatím veřejných zakázek,“

Petr Ščurkevič, ředitel divize Projekce pozemních staveb společnosti K4 a.s.

Nárůst potvrzují navíc i dodavatelé, jak uvádí Boris Župančič, marketingový ředitel Philips Lighting: „V poslední době zaznamenáváme příjemné zlepšení. Dobrou zprávou je, že pokles trhu je již definitivně za námi.“

Pohled optikou velkých a středních/malých společností neukazuje na velké rozdíly v očekáváních obou segmentů. Z pohledu zaměření kanceláří na inženýrské a stavební práce jsou ale očekávání rozdílná. Zatímco téměř tři čtvrtiny (70 %) prvního zmiňovaného segmentu očekávají, že by v letošním roce mělo dojít k růstu v průměru o 5,1 % a základ růstu vidí převážně v sektoru veřejných investic (potvrzuje 75 % firem). Společnosti zabývající se přípravou projektů pro pozemní stavitelství predikují pomalejší, téměř poloviční růst (2,6 %), který by měl spočívat především v růstu soukromých investic (potvrzuje 55 % firem).

Problémem je hlavně pomalý proces zadávání zakázek jak potvrzuje Pavel Havlíček, generální ředitel společnosti SUDOP Group: „Více než 2/3 vypsaných výběrových řízení není ještě ani zadáno! Na druhou stranu pozitivně vnímáme změnu trendu v objemu plánovaných akcí, podpořených počtem předběžných oznámení i vypisovaných soutěží.“

Ivo Štric, člen představenstva a ředitel Divize ČR PSJ, a.s. upozorňuje na někdy diskutabilně investované prostředky: „Dílčí růst je z velké části ovlivněn akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Bohužel, mnohdy jde o překotně zadávané projekty, které by ještě zasloužily lepší přípravu. Takové kvantitativní zlepšení segmentu na úkor kvality přípravy a provedených stavebních prací nevnímám jako koncepční a zdravé. Není třeba zdůrazňovat, že českému stavebnictví by velice prospěla politická a personální stabilita příslušných státních institucí a dlouhodobá konsistentní vize investiční politiky státu.“

O něco více jsou optimistické firmy ve výhledu na příští rok, ve kterém očekávají další mírné zlepšení o 3,7 % (oproti roku 2014). Stále se tak nejedná o rychlý návrat k předkrizovým úrovním. Pohled na jednotlivé segmenty opět ukazuje na větší optimismus v segmentu projektů zaměřených na inženýrské stavitelství a velkých firmách (očekáván růst o 5,9 resp. 4,2 %), naopak zástupci společností zabývajících se projekty z oblasti pozemního stavitelství a menší/střední firmy predikují pomalejší tempo růstu (o 3,4 resp. 3,6 %).

„V Evropě dojde k celoplošnému zlepšení v oblasti železniční dopravy. Mimochodem, proto o ni mají zájem čínské firmy. V oboru vodního hospodářství a ekologie je u nás zakázek skutečně pomálu, investoři v tomto oboru jako i v jiných jsou do jisté míry demotivováni kriminalizací veřejného zadávání, administrativními problémy Operačního programu Životní prostředí v minulém období a dopady vyplývajícími z nedobrého znění a používání zákona o veřejných zakázkách. Přitom potřeba zvýšení stupně projektové přípravy stále narůstá, naše infrastruktura stárne a je nedostatečná,“ vysvětluje Miroslav Kos, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Předpovídaný vývoj bude mít podle dotazovaných ředitelů příznivý vliv také na jejich tržby. Ty by měli podle převážné většiny z nich (74 %) mírně růst. Vážený průměr všech odpovědí signalizuje pozvolný růst tržeb o 2,3 %.

Graf vývoje tržeb v jednotlivých segmentech 2014 - 2015

Vývoj tržeb ještě neznamená, že se zvýší ziskovost zakázek. V době krize některé společnosti zvyšovaly objemy práce a tržby, jejich hospodářské výsledky přesto nemusely končit v černých číslech. V letošním roce dojde ke zvýšení ziskovosti (růstu marží) jen u jedné pětiny společností (21 %), další necelá pětina (18 %) očekává naopak jejich pokles. Dvě třetiny firem (60 %) na tom budou stejně jako loni. Větší zisky předpokládají především velké projektové kanceláře a ty, které se zabývají inženýrským stavitelstvím. Optimističtější jsou projektové společnosti s predikcemi na rok 2015, kdy růst marží ve srovnání s rokem 2014 očekává již více než třetina společností (39 %).

Opět jsou to zejména velké a inženýrské firmy, kde vyšší zisky předpokládá každá druhá společnost. „V posledních pár letech je trh stavebních prací značně rozkolísaný a to má vliv i na přípravu staveb a projekční práce jsou toho důkazem. Ukazuje se, že vliv státních zakázek a případných dotačních programů je velký a podpory státu jsou pro řadu projektových kanceláří zcela rozhodující. Pokud toto bude fungovat a projektanti budou mít dostatek práce, tak se dá jistě předpokládat, že následně se budou navržené projekty realizovat. Což se jistě pozitivně projeví v číslech stavebních prací,“ říká Robert Mikeš, marketingový ředitel divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Vývoj ziskovosti projektových zakázek

Že se stále nejedná o ideální stav je zřejmé z dalších odpovědí ředitelů projektových společností na vytíženost a další snižování počtu společností, případně kapacit jednotlivých firem. Aktuální průměrné vytížení kapacit projektových společností se pohybuje na úrovni 83 %. Jedná se o obdobné vytížení jako ve stejném období minulého roku. Došlo jen k nepatrnému snížení o jeden procentní bod.

I přes počínající stabilizaci sektoru projektových prací necelá polovina firem (46 %) očekává, že na trhu bude pokračovat konsolidace a některé firmy z trhu úplně odejdou. Zmíněný růst v letošním roce je velice pozvolný a nedokáže zajistit dostatek práce pro všechny firmy, navíc řada z nich v minulosti přijala i ztrátové zakázky v naději, že se jim podaří tyto ztráty pokrýt v budoucnu.

Tyto firmy již začínají mít problémy se svým financováním. Podle predikce dotázaných ředitelů projektových firem by v roce 2014 mohlo sektor opustit ještě 9 % společností. Mírně pesimističtější jsou zástupci malých společností (očekávají úbytek firem o 10 %).

„Zdá se, že současné kapacity začínají být naplněny na delší časové období. To je samozřejmě dobrý impuls k pozitivnímu myšlení do budoucna. Ovšem nesmíme ale zapomenout na to, že prací bez zisku se nedá uživit a je zapotřebí i toto změnit. Nehledat jen nejlacinější materiály a pracovní síly, ale začít stavět na budoucnosti s řešeními s vyšší přidanou hodnotou spojené s designem a kvalitou práce. Toto je velký krok do budoucnosti, který je v současnosti poznamenaný posledními lety, kde ve většině případech byla daná přednost ceně před užitnými vlastnostmi,“ upozorňuje Roman Tax, sales manager, Building components, Ruukki CZ, s.r.o.

„Z vysokého počtu vystavovatelů na našem veletrhu i z diskuze mezi stavebními firmami vyplývá, že ke své budoucnosti přihlížejí s větším optimismem než v minulých letech, kdy byly mnohem znatelnější dopady ekonomické recese. Kromě rozjezdu velkých státních stavebních zakázek se očekává i výrazný nástup stavebních aktivit v soukromém sektoru. Zde se jedná především o rekonstrukce domů, kterým na veletrhu věnujeme velký prostor,“ komentuje současnou situaci ve stavebnictví Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu stavebního veletrhu FOR ARCH.

„Správné provedení projektových činností eliminuje zadávání víceprací, jakož i korektní dodržování termínů provedení prací. Tato skutečnost je zřejmá z řady sankcionovaných případů veřejných zakázek, kdy chyby v rámci realizace stavebních prací vyplývaly právě z nesprávně provedených projektových činností,“ komentuje situaci Andrea Schelleová, associate, Achour & Hájek s.r.o.

Studii projektových společností 2014 si můžete stáhnout zdarma.

Generálním partnerem Konference ředitelů projektových společností 2014 je společnost SGCP, divize Weber, zlatými partnery jsou společnosti Benchcom, CopyGeneral a Ruukki, stříbrnými partnery jsou společnosti Infram, Kooperativa a Philips.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavebnictví v číslech

Cihly - ilustrační obrázek, zdroj: pterwort, fotolia

Poptávka po cihlách roste, prodejci se předzásobují ze strachu z výpadků dodávek

Poptávka po zdicích a dalších stavebních materiálech začíná opět růst. Na začátek jarní stavební sezony mají prodejci ve skladech dostatek cihel, se zvyšující se poptávkou ale budou muset zásoby doplňovat. ČTK to sdělili největší čeští prodejci stavebnin DEK a Pro-Doma. Jedním z důvodů, proč se chtějí prodejci…

Zdroj: fotolia.com

České stavebnictví dál klesá, v listopadu meziročně o 6,5 procenta

Stavební výroba v Česku zrychlila meziroční pokles. Loni v listopadu se snížila o 6,5 procenta, v říjnu klesla o 0,9 procenta. Pokles produkce zčásti ovlivnilo počasí bohaté na srážky, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Výroba v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, se oproti stejnému období předchozího…

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Komplikované financování a pomalé povolování staveb je podle analytiků jedním z faktorů, který stojí za únorovým propadem stavební výroby v Česku. Podle dat Českého statistického úřadu se v únoru meziročně zhoršila o 4,3 procenta a odborníci oslovení ČTK zopakovali, že kvůli špatnému vývoji tuzemské ekonomiky je…

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Komplikované financování a pomalé povolování staveb je podle analytiků jedním z faktorů, který stojí za únorovým propadem stavební výroby v Česku. Podle dat Českého statistického úřadu se v únoru meziročně zhoršila o 4,3 procenta a odborníci oslovení ČTK zopakovali, že kvůli špatnému vývoji tuzemské ekonomiky je…