Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Druhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vody

Spotřeba vody, co se týká množství, závisí zejména na počtu odběratelů a účelu spotřebovávané vody. V každém případě musí voda vždy splňovat požadavky na kvalitu podle toho, k čemu má být využívána. Ne na všechno je nutné používat pitnou vodu z vodovodního řadu. Pojďme se podívat jaké rozlišujeme kvalitativní druhy vody a kde se která voda dá brát.
Zdroj: Fotolia.com - sebra

Terminologie

Následující odborné pojmy byly převzaty z ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.

  • voda bílá – provozní voda, která vznikne čištěním a dezinfekcí šedé vody, bílá voda nesplňuje požadavky na jakost pitné vody;
  • voda černá – odpadní vody z domácností obsahující pouze fekálie, toaletní papír a moč;
  • voda provozní – voda pro různé provozní účely, jejíž jakost odpovídá příslušnému způsobu použití, např. dešťová nebo bílá voda, kterou je zásobováno potrubí oddílného vnitřního vodovodu; provozní voda není dodávána z vodovodů pro veřejnou potřebu, ale je obvykle získávána nebo připravována v lokalitě, kde se následně využívá. Provozní voda nemá jakost pitné vody. Jakost provozní vody musí odpovídat způsobu jejího využití;
  • voda splašková – odpadní vody z kuchyní, prádelen, koupelen, záchodů a podobných prostorů;
  • voda srážková – voda z atmosférických srážek, které dosud neobsahují látky z povrchu;
  • voda srážková povrchová – srážkové vody, které se nevsákly do podloží, a jsou odváděny z povrchu terénu nebo budov do odvodňovacího systému;
  • voda šedá – odpadni vody z domácností obvykle neobsahující fekálie a moč;
  • voda užitková – voda, která vyhovuje zdravotním požadavkům orgánů hygienické služby a technologickým požadavkům podle způsobu jejího využívání; s touto vodou člověk může přicházet do styku, ale nesmí ji používat k pití a pro přípravu potravin; užitková voda není dodávána z vodovodů pro veřejnou potřebu, ale je obvykle získávána nebo připravována v lokalitě, kde se následně využívá.

Požadavky na vodu

Domovní úpravna vody - pro jeden zařizovací předmět

Zdroje vody se rozlišují podle účelu, ke kterému má být voda použita. Pitná voda se bere z veřejného vodovodu nebo ze studny. Voda k užitkovým účelům může mít zdroj v dešťové vodě nebo bílé vodě. Bílá voda je voda původně šedá, která vznikla používáním pitné v domácnosti. Bílá voda je upravená tak, že má vlastnosti, které umožňují její využívání pro splachování WC, umývání podlahy nebo praní prádla.

Voda odebíraná ze kteréhokoliv zdroje musí splňovat požadavky pro účel, ke kterému má být používána. Vlastnosti a způsob úpravy vody závisí převážně na druhu a množství látek, které obsahuje. Podstatný je rozdíl při úpravě vody povrchové z vodárenských nádrží nebo vody podzemní. Ta se při průsaku zeminou nasytí různými látkami a současně se také částečně filtruje. Velký vliv na vlastnosti vody a na její používání má právě obsah různých minerálů, prvků a sloučenin.

Voda určená k pití, musí splňovat požadované ukazatele fyzikální, chemické, mikrobiologické, biologické a organoleptické. Požadovaná kvalita vody se zajišťuje úpravou na základě jejího rozboru, kterým se zjistí, jaké prvky či látky obsahuje a tím jaké má vlastnosti. Pitná voda se používá zejména v domácnostech ke všem účelům, tedy i ke splachování WC nebo zalévání zahrady, což se v současné době ukazuje jako velmi nehospodárné. Proto se do novostaveb často instaluje systém, umožňující splachování WC či zalévání například dešťovou vodou.

Pitná voda podle Vyhlášky 252/2004 [2] definuje pitnou vodu takto: „Je to zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“

Domovní úpravna vody pro celý byt nebo dům

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [3] stanoví, že "pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání."

Voda užitková, provozní či jiná voda se v domácnostech používá jen minimálně. Její využití je, v průmyslu, zemědělství, ve výrobě a ve službách. Tak lze uspořit velké množství finančních prostředků – její cena je podstatně nižší než cena vody pitné.

V domácnostech si mnoho lidí upravuje vlastnosti vody pomocí různých zařízení. Jsou to poměrně malá zařízení, která odstraňují některé látky z vody nebo naopak určité minerální látky do vody přidávají. Tyto domovní úpravny umožňují filtraci a změkčování vody, odstraňování dusičnanů, odstraňování chlóru a radonu, ozonizaci, dezinfekci vody apod. V některých domech či bytech chtějí majitelé instalaci vodovodního potrubí z mědi. Voda v měděném potrubí je během několika hodin zbavena bakterií až z 90 %, protože měď je baktericidní materiál.

Použitá a doporučená literatura

[1] ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích
[2] Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
[3] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Vodovod

Zdroj: UCEEB

Český vynález: Zařízení na výrobu vody ze vzduchu je v ostrém provozu v poušti

Zařízení vědců z buštěhradského univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), které vyrábí vodu ze vzduchu, vstoupilo ve Spojených arabských emirátech do ostrého provozu. Testování v tamějších podmínkách potrvá šest měsíců, vyhodnocení provozu budou mít vědci k dispozici na konci roku, řekl to…

Tlačítko dvojitého splachování, foto © TZB-info

Úsporné splachování je dnes standardem

Sucho, nedostatek vody a její neustále rostoucí cena v posledních letech vedou ke snahám o úsporu vody. Splachování toalet je také jednou z možností, kde lze vodou šetřit, a to ve větším množství. Podle statistických údajů se nejvíce pitné vody spotřebuje při splachování toalet, na druhém místě je koupání ve vaně, na…

Zdroj: AdobeStock - Roman Milert

Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí

Tomuto potrubí se také říká svodné, svody nebo ležaté svody. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně uloženo, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí začíná u paty odpadního potrubí (nebo připojovacího potrubí zařizovacího předmětu v nejnižším podlaží) a končí nejčastěji napojením na…

Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Kořenová čistírna odpadních vod funguje na principech, které jsou běžné v přírodě. Čistírna je soustava několika zařízení, její hlavní částí je septik – usazovací nádrž a potom hlavní filtrace s vegetací. Vodu z čistírny lze bez problémů užívat na zalévání zahrady nebo splachování WC.