REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Přijďte na semináře o vodě: Legislativa, normy a technická řešení

V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi podělíme. Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou téměř až do domu. Vítejte na tradičních jarních seminářích společnosti ASIO. S námi jste u zdroje informací.

Témata

Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) - komplexní pohled na řešení objektů (ekonomika, možnosti dotace)

  • Novinky pro oblast HDV
  • Oblast zasakování a propustných povrchů, využití srážkových vod

Ještě v roce 2018 mají být vypsány dotační tituly na hospodaření se srážkovými vodami, možnosti jejich využití a inovativní technická řešení budou předmětem semináře. V rámci semináře pak bude představena novinky – nový architektonicky unikátní propustný povrch, měření odtékajícího množství, nové zasakovací bloky v nabídce ASIO NEW, spol. s r.o.

Novinky pro TZB

  • Lapáky a zpracování tuků
  • Recyklace energie v rámci obytných domů a hygienických zařízení

Vedle inovativního řešení lapáku tuků budou představeny možnosti recyklace vody, a hlavně tepla z odpadních vod s využitím zajímavých a energeticky efektivních zařízení

Úprava a recyklace vod

Budou představena modelová řešení pro úpravu pitných a recyklaci odpadních vod – novinkou jsou některá filtrační zařízení.

Legislativa – novinky ve stavebním zákoně ve vztahu k vodnímu hospodářství
Normy EN Normy na srážkové a šedé vody, domovní ČOV do 500 EO

Legislativa a normy především pro projektanty – je celá řada novinek jak ve správních, tak i technických předpisech, a tak jsme z nich udělali přehled.

Vše našlapané do co nejkratšího času.

Termíny a místa:

01.02. 2018 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06. 02. 2018 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
07. 02. 2018 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
13. 02. 2018 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
15. 02. 2018 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
20. 02. 2018 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21. 02. 2018 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
28. 02. 2018 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice
01. 03. 2018 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek:

Vložné 100,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 100,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo přes přihlašovací formulář.

Nad seminářem převzal záštitu „Cech topenářů a instalatérů České republiky, autorizované společenstvo“.

ASIO NEW, spol. s r.o.

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Instalace - TZB

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT

Tým z ČVUT vyvinul novou sondu pro kontrolu spotřeby energie

Novou sondu pro kontrolu spotřeby energie vyvinuli vědci z ČVUT. Podle výzkumníků oproti standardním řešením odečtu energie nevyžaduje zapojení do elektrického okruhu. Lze ji tak využít v podstatě kdekoliv. Sonda nyní prochází poslední fází testování v terénu, uvedla mluvčí ČVUT Andrea Vondráková v dnešní tiskové…

Zdroj: Fotolia - 4ku3_stocksolutions

Pojmy z energetiky, které je potřeba znát při pohledu na své vyúčtování

Nerozumíte svému vyúčtování za elektřinu nebo za plyn? Je potřeba se zorientovat v pojmech, které se na něm vyskytují. Při kontrole vyúčtování za dodávku elektřiny nebo plynu, při změně dodavatele, při porovnávání nabídek cen – tam všude se vyskytují. Přinášíme přehled základních pojmů z energetického trhu, se…

REKLAMA