REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Příprava teplé vody více o tématu

Ohřev teplé vody: Úvodní rozvaha a normy

Teplou vodu si dopřeje rád každý z nás. Její příprava je energeticky náročná, proto se vyvíjejí stále nové technologie, pro úspornou přípravu teplé vody. Podíl přípravy teplé vody na energetické spotřebě domu je vysoký, u pasivních domů znamená rozhodující složku nákladů na provoz domácnosti. Příprava teplé vody také podléhá normám, které musí bojler, karma nebo výměník splnit.

Úvod

Když hovoříme o ohřevu vody, tak máme na mysli ohřev pitné vody za účelem jejího dalšího použití, především na mytí osob, nádobí atp. V odborné literatuře se tento proces nazývá i přípravou teplé vody. Z historie přežívá i označení TUV, teplá užitková voda. Tento pojem je však v současnosti vyhrazen na vodu, která není určena k potřebám lidí, ale zvířat, technologické účely atp.

Voda se může ohřívat různým způsobem. Zvolený způsob ohřevu (průtokový nebo zásobníkový) a druh použitého ohřívače (lokální pro jeden zařizovací předmět, pro jeden byt, pro bytový dům) závisí na možnostech dostupnosti paliva, potřebě ohřát určité množství vody a také na různých omezeních v místě, prostorových i technických (dostupnost energií, možnost napojení na teplovod, dostupnost plynovodu apod.) K ohřevu teplé vody lze využít i solární energii.

Náklady na ohřev vody v běžném a nízkoenergetickém domě se poměrově liší

Energetická náročnost na různé potřeby a činnosti v domácnostech se částečně mění. Dříve se největší množství tepelné energie spotřebovalo na vytápění. Zateplováním domů, výměnou starých oken za nové dobře tepelně izolační a dalšími opatřeními se snížilo množství potřebné tepelné energie na vytápění. Množství ohřáté vody pro užitkové účely se mění jen nepatrně, a proto tepelná energie na ohřev vody v celkovém hodnocení spotřeby vzrostla (viz graf).

Poměrná spotřeba tepelné energie v domácnostech – demonstrativní příklad

Staré domy měly (některé ještě mají)  velkou tepelnou ztrátu. Na vytápění velkých nezateplených domů s netěsnicími okny se dříve spotřebovalo až 75 % tepelné energie z celkového množství. Nové domy mají tepelnou ztrátu mnohem menší a celková spotřeba tepelné energie na vytápění se výrazně snížila. Tím se naopak zvýšil podíl tepelné energie na ohřev teplé vody. Uvedená čísla v grafu jsou jen příkladem (nezávaznou informací). U pasivních nebo nízkoenergetických domů, u budoucích domů, tedy budov s téměř nulovou spotřebou energie, je podíl potřebné tepelné energie na vytápění ještě menší a podíl energie na ohřev vody větší a v některých případech přesahuje i 50 %.

Náklady na ohřev vody dále ovlivňuje druh použitého paliva, energie nebo způsob nákupu energie, například levnější tzv. noční sazba elektřiny.

Možnosti ohřevu vody

Objekty napojené na centrální zdroj tepla mohou být zásobeny teplou vodu ze vzdáleného zdroje, výměníkové stanice, nebo z místní objektové stanice, ale například v bytových domech se stále více uplatňují i bytové stanice s vlastním ohřevem vody. Mnohé bytové domy mají vlastní kotelnu s ohřevem vody přes výměníky tepla.

Zdroj: Fotolia.com - brizmakerZdroj: Fotolia.com - brizmaker

Jinou možností je ohřev vody pomocí decentralizovaných individuálních ohřívačů vody v jednotlivých rodinných domech nebo bytech. Při ohřevu vody elektrickou energií mohou uživatelé vodu ohřívat nejen základní tarif ale i tarify nákladově výhodnější.  Podrobněji se na ohřívače vody podíváme v příštích článcích tématu.

Přibližně polovina obyvatel ČR žije v činžovních domech. Velká většina z nich dostává teplou vodu dálkovým způsobem z teplárny nebo z jiného zdroje tepla. Teplárna je schopna ohřát vodu za určitou cenu.  Cena tepelné energie dodávané dálkovým způsobem činila v průměru v celé ČR 358,38 Kč/GJ. Občané však zaplatili v průměru 561,45 Kč/GJ. Ovšem tuto cenu má smysl vztahovat jen k místnímu ohřevu vody v objektu, v bytě. Dodávky teplé vody ze vzdáleného zdroje je zatížena velkými ztrátami tepla v rozsáhlých potrubních sítích, které v extrémních případech mohou dosáhnout až cca 75 %.

Další zajímavosti týkající se cen tepelné energie uvádí článek na TZB-info.

Energetický štítek

Na základě směrnice Evropské unie 812/2013 musí od 26. září 2015 všichni výrobci a prodejci přístrojů na vytápění, ohřev vody a tepelných čerpadel na ohřev vody naplnit směrnici o ekodesignu a energetickém štítkování. Energetický štítek na obrázku vpravo patří plynovému ohřívači vody. Na štítku jsou uvedeny některé základní informace o výrobku. Většina ohřívačů vody splňuje zařazení do skupiny plynových spotřebičů typu A. Tento údaj je z hlediska energetického provozu spotřebiče nejdůležitější.

Obecný energetický štítek s vysvětlivkami a ukázka štítku plynového průtokového ohřívače vody

Součástí energetického štítku jsou dále technické údaje o výrobku doplňující směrnici EP a Rady 201/30/EU.

Doplňující technické údaje energetického štítku k ohřívači vody

ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování

Tato norma platí od 1. 9. 2006 pro projektování zařízení k ohřívání vody pro mytí osob, koupání, praní, umývání předmětů a úklid. Norma neplatí pro navrhování potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace a pro provoz zařízení. Neplatí také pro zařízení, která jsou k termínu vydání normy zpracována do úrovně dokončeného prováděcího projektu. U těchto zařízení musí být před uvedením do provozu dodatečně včleněn do technické zprávy doplněk s uvedením rozdílu mezi projektem a touto normou. Při rekonstrukcích zařízení je vhodné tato zařízení upravit podle této normy.

Účelem normy je:

  1. uvedení základních podkladů pro optimální návrh a technicky i hospodárně správně provedenou montáž zařízení;
  2. vytvoření podmínek pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení;
  3. zajištění hygienických požadavků.

Tuto normu lze využít i pro dimenzování zařízení ústředního ohřevu vody elektřinou, plynem, solární energií a tepelným čerpadlem. Veškeré údaje v normě obsažené se vztahují na místa spotřeby, pokud není uvedeno jinak.

 

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Příprava teplé vody

  1. Ohřev teplé vody: Úvodní rozvaha a normy
  2. Příprava teplé vody: Jaké jsou možnosti ohřevu vody
  3. Jakou energií ohřívat vodu? Elektřinou, plynem, tuhými palivy či solární energií?
  4. Ohřev teplé vody: Velikost a výkon ohřívačů a zásobníků na ohřev teplé vody
  5. Kam umístit ohřívač vody, bojler nebo průtokový ohřívač
  6. Bezpečnost ohřívačů a ohřev velkého množství vody

Přečtěte si více k tématu Příprava teplé vody

Zdroj: Fotolia.com

Navštívili jsme veletrhy For Pasiv a Střechy Praha

Zájemci o tepelná čerpadla, fotovoltaiku, úspory energie a pasivní domy mohli do soboty 11. 2. navštívit veletrhy For Pasiv, Střechy Praha a další souběžné veletrhy v pražských Letňanech. Průřez nabídek ze stánků firem nabízíme i v naší reportáži.