REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Příprava teplé vody více o tématu

Bezpečnost ohřívačů a ohřev velkého množství vody

Ohřívače vody by se daly přirovnat k topné soustavě. Také zde máme zdroj tepla, ohříváme médium – vodu, která při ohřevu mění svůj objem, tím se mění i tlak v uzavřené nádobě. S tím se musí zásobníkový ohřívač vyrovnat pomocí bezpečnostní armatury pojistného ventilu. Soustava pro ohřev většího množství vody (například pro bytový dům či výrobní závod) již vyžaduje složitější zařízení.

Bezpečnost provozu ohřívačů vody

Umístění armatur na přívodní potrubí studené vody pro zajištění bezpečnosti provozu ohřívačeUmístění armatur na přívodní potrubí studené vody pro zajištění bezpečnosti provozu ohřívače

Zabezpečovací prvky a jejich zapojení je různé v závislosti na druhu ohřívače a množství ohřívané vody. V domácnostech se nejčastěji používají elektrické zásobníkové ohřívače vody. Na přívodním potrubí do ohřívače se osazují armatury předepsané normou. Za sebou se instalují do potrubí uzavírací ventil a kombinovaný ventil, který zahrnuje pojistný ventil a zpětnou klapku. Z pojistného ventilu je svedena hadička k podlahové vpusti pro případ potřeby odpuštění vody za účelem snížení tlaku. V případě, že je ohřívač umístěný nad vanou, hadička napojena být nemusí. Přebytečná voda může odkapávat přímo do vany. Součástí každého ohřívače vody musí být teploměr s čidlem umístěným v horní třetině ohřívače nebo na výstupním potrubí před uzavírací armaturou.

U větších nebo složitějších ohřívacích celků může zabezpečovací zařízení zahrnovat teplotní a ovládací zabezpečovací zařízení, teplotní pojistné armatury, pojistné ventily pro vodu, páru a expanzní vodu, hydraulické pojistné skupiny nebo pojistné skupiny pro expanzní vodu.

Zájemcům o podrobnosti doporučuji text na TZB-info.

Ohřev vody ve velkém množství

Mnoha lidem se cena, kterou mají zaplatit za teplou vodu ze soustav CZT, zdá přemrštěná. Je to jeden z důvodů, proč v některých činžovních domech vznikají lokální kotelny určené pro vytápění a ohřev teplé vody. V těchto domech, kde se počítají byty na desítky, je ohřev vody zajišťován nejčastěji plynovými kotly, které bývají zapojeny kaskádově. Kotle jsou v létě využívány jen k ohřevu vody pro užitkové účely. V zimě ohřívají navíc vodu pro vytápění.

Obrázek ukazuje zapojení 3 kotlů do kaskády. Takto může být zapojeno kotlů mnohem více. Jejich počet a výkon závisí na požadované dodávce tepla. Celkový tepelný výkon kotlů zapojených do kaskády může být několik stovek kW.

Velikost zásobníku teplé vody v domech s mnoha byty závisí na její spotřebě, potažmo na počtu obyvatel, kteří vodu odebírají. Zásobníky teplé vody se vyrábí ležaté nebo stojaté. Ležaté jsou vhodné pro menší množství vody (jen stovky litrů) z důvodu mechanického namáhání. Stojaté zásobníky mají objem několik stovek až tisíc litrů. Většinou se do soustavy osazují dva případně i tři zásobníky.

U hromadného odběru teplé vody může občas docházet k nerovnoměrným odběrům a v důsledku toho k poklesu teploty vody. Je proto třeba mít k dispozici zdroj ohřevu vody o dostatečném tepelném příkonu. Norma ČSN 060320 povoluje teplotu teplé vody v místě odběru 45°C jen výjimečně.

Ohřev vody kondenzačními plynovými průtokovými ohřívači zapojenými do kaskády

Kaskádové soustavy na ohřev vody jsou určeny nejen domácnostem, ale používají se i ve velkých průmyslových závodech s velkou spotřebou teplé vody. Zapojením těchto ohřívačů do kaskády je možné ohřívat až 20 000 litrů vody za hodinu.

Příklad kaskádového zapojení ohřívačů vody se zásobníkemPříklad kaskádového zapojení ohřívačů vody se zásobníkem
Tepelný příkon a průtok TV při průtočném ohřevu v závislosti na počtu bytůTepelný příkon a průtok TV při průtočném ohřevu v závislosti na počtu bytů

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Příprava teplé vody

  1. Ohřev teplé vody: Úvodní rozvaha a normy
  2. Příprava teplé vody: Jaké jsou možnosti ohřevu vody
  3. Jakou energií ohřívat vodu? Elektřinou, plynem, tuhými palivy či solární energií?
  4. Ohřev teplé vody: Velikost a výkon ohřívačů a zásobníků na ohřev teplé vody
  5. Kam umístit ohřívač vody, bojler nebo průtokový ohřívač
  6. Bezpečnost ohřívačů a ohřev velkého množství vody

Přečtěte si více k tématu Příprava teplé vody

Zdroj: AdobeStock - Roman Milert

Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí

Tomuto potrubí se také říká svodné, svody nebo ležaté svody. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně uloženo, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí začíná u paty odpadního potrubí (nebo připojovacího potrubí zařizovacího předmětu v nejnižším podlaží) a končí nejčastěji napojením na…

Zdroj: Fotolia.com - matteogirelli

Jak vyhledat kontrolora pro váš kotel či topidlo na pevná paliva?

Povinnost provádět jednou za 36 měsíců kontroly teplovodních kotlů a topidel s teplovodním výměníkem na uhlí, dřevo, pelety o celkovém tepelném příkonu od 10 do 300 kW je již známá a většina provozovatelů těchto zdrojů tepla si je nechává provádět. Jak ale nalézt kontrolora pro svůj kotel? A kolik stojí kontrola kotle?

Zdroj: lboro.ac.uk

Okna plná vody snižují energetickou náročnost domů

Cirkulující voda místo klimatizace. Nápad, který pochází z přírody. Podobně jako voda cirkuluje v oceánech z míst teplejších do míst chladnějších a vyrovnává tak teplotní rozdíly na planetě nechávají výzkumníci cirkulovat vodu po budově. Voda tak vyrovnává teplotní rozdíly, ochlazuje přehřívaná místa a vyhřívá místa…

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Vyúčtování energií. S reklamací má zkušenost 29 % lidí

S reklamací vyúčtování energií má zkušenost 29 procent Čechů. Nejčastějším důvodem je odečet odhadem distributora. Pozitivním signálem pro zákazníky je to, že ve více než 80 procentech těchto případů dodavatel reklamaci uznal.

REKLAMA