REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Recyklované PET lahve mohou sloužit jako stavební materiál

Stavební materiál z recyklovaných PET lahví? Zdá se to jako ideální příležitost k využití jednoho z největších ekologických problémů naší doby. Vědeckému týmu se podařilo cestou využití recyklovaného PETu v architektuře transformovat leckdy odsuzovaný plast ve stavební materiál, který je navíc designově zajímavý.

Týmu se podařilo vyvinout stavební jednotku z recyklátu PET, tzv. PET(b)rick (PET cihla). PET(b)rick vzniká technologií vyfukování (blow-moulding), která je jednou z nejefektivnějších forem zpracování PETu, co se týká poměru hmotnosti a objemu prvku, o což v architektuře mimo jiné jde. Technologie vyfukování má mnoho předností: vyfouknuté „cihly” jsou lehké a plnitelé různým obsahem od písku přes vodu až po svítidla a jiné technologie. Vzhledem ke své lehkosti a možnosti spojovat je k sobě, jsou jako stavební materiál ideální.

PET(b)rick (PET cihla)PET(b)rick (PET cihla)

Průmyslový vzor plastové cihly PET(b)rick byl registrován v únoru 2015, v květnu 2016 vývojový tým obdržel potvrzení o udělení patentu. Z PET(b)ricků je možné stavět drobnou interiérovou architekturu, sedací prvky, bary, přepážky apod. Architektonické prvky projektu – tzv. PETchairs (PET lavičky) byly poprvé veřejně představeny v množství 17 kusů v českém pavilonu na EXPO 2015 v Miláně a setkaly se s velkým ohlasem.

„Projekt zajímavě kombinuje vyspělou technologií architektonického navrhování se zavedenou průmyslovou výrobou PET lahví,“ vysvětluje autorka projektu Kateřina Nováková z Fakulty architektury ČVUT.

„Jsem nadšen tím, kam se projekt PET MAT za necelé tři roky od svého vzniku posunul, a že dnes můžeme veřejnosti představit společné výsledky a další plány do budoucna. Naše firma investuje dlouhodobě do ekologicky udržitelných aktivit, a i proto jsme společně s ČVUT odstartovali tento projekt, kterým chceme ukázat, že PET je zajímavým a využitelným materiálem nejen v architektuře, ale i v každodenním použití,“ popisuje vznik projektu Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod, které projekt podporují.

PET AndělPET Anděl

Užitek i poučení

Projekt PETMAT nezůstává primárně pouze u vývoje stavebního materiálu a navrhování nových forem architektonických prvků z něj vytvořených. PETMAT aktivně podporuje také edukační proces týkající se recyklace plastu v České republice. Skrze své vizuální veřejné projekty (PET Anděl, PET Tree, aj.) upozorňuje na důležitost správné recyklace PETu a jeho hodnotu díky moderním technologiím recyklace. Projektový tým vítá zapojení více měst do svých veřejných projektových instalací, jako byl právě PET Anděl a PET Tree, je otevřený novým impulsům z řad měst, obcí a škol. Více o projektech PETMATu je možné dohledat na vlastních stránkách projektu petmat .

Další cíle projektu PETMAT jsou neméně ambiciózní, v roce 2017 se zaměří na jeden tradiční, jeden experimentální a dva velké nové projekty. Tím tradičním je výstavní stánek nakladatelství ČVUT, kde již podruhé bude PET(b)rick reprezentovat spolupráci soukromého a akademického sektoru.

PET TotemPET Totem

Prvním z větších projektů je Minirecyklátor, „malý“ stroj, který názorně ukazuje recyklaci PET lahve na vločky a možná i drobný praktický předmět, jakým je třeba knoflík nebo hrací kostka.

Druhým velkým projektem je využití 3D tiskárny na tisk dílů betlémské sochy z recyklátu. Ve spolupráci s uměleckými školami na Jindřichohradecku PETMAT sochu navrhne a osloví širokou veřejnost, která se bude moci pomocí interaktivní webové stránky přihlásit na tisk vybraného dílu do sochy.

Experimentálně chystá projektový tým spolupráci na představení hudebního divadla s názvem Labyrint. PET(b)rick bude figurovat jako stavební prvek ve scénografii.

Plast a recyklovaný PET jsou suroviny, se kterými se snadno manipuluje díky své lehkosti, jsou jednoduše obnovitelné, a proto využitelné v různých odvětvích. Podpora výzkumných projektů týkajících se jejich druhotného využití je tudíž výzvou. Výsledky projektu PETMAT dokazují, že snaha o ekologické využití PETu nemusí mít jen užitnou hodnotu, ale může se pyšnit i přidanou hodnotou ve formě architektonické nadstavby.

O projektu PET-MAT

Projekt PET-MAT byl zahájen 1. července 2014 na Fakultě architektury ČVUT v Praze za podpory Karlovarských minerálních vod. Tým vědců, architektů a designéru se snaží o sekundární využití plastu v architektuře, a to v podobě vývoje cihly z recyklátu PET. Recyklát polyethylentereftalátu může mít různé podoby a dosahovat rozdílných kvalit. Některé jeho podoby již nejsou vhodné k použití v potravinářském průmyslu, ale zároveň jsou ještě použitelné ke zpracování technologií vyfukování (blow-moulding), která je jednou z nejefektivnějších forem zpracování PETu, co se týká poměru hmotnosti a objemu prvku, o což v architektuře mimo jiné jde. Technologie vyfukování má ale i jiné přednosti: vyfouknuté „cihly” jsou lehké a plnitelé různým obsahem od písku přes vodu až po svítidla a jiné technologie.

Týmu PET-MAT se podařilo v tomto roce registrovat průmyslový vzor plastové cihly nazvaný PET(b)rick,
z něhož, je možné stavět drobnou interiérovou architekturu, sedací prvky, bary, přepážky apod. Projekt vzbudil zájem českých organizátoru EXPO 2015 v Miláně, kde byly v českém pavilonu vystaveny prototypy 17 laviček z PETu.  petmat

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - shefkate

Jaká taška je lepší? Papírová nebo plastová?

Zvolíte-li u pokladny papírovou nebo plastovou variantu, volíte i dopad, jaký bude mít váš nákup na životní prostředí. Je lepší papírová nebo plastová? Podobnou otázku si položili na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v čele s docentem Vladimírem Kočím, který se věnuje posuzování tzv. životního cyklu výrobku…

REKLAMA