Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

ESTAV.cz ocenil studentský projekt multifunkčního domu ve Velkém Meziříčí

Letošním úkolem pro studentskou středoškolskou soutěž Stavba Vysočiny bylo navrhnout dostavbu volného nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí. Portál ESTAV.cz dlouhodobě podporuje studenty a studentské soutěže. V letošním ročníku zaujal redakci ESTAV.cz projekt multifunkčního městského domu studenta střední školy Lukáše Mottla.

Zadání studentského projektu

Letošním úkolem pro studentskou soutěž Stavba Vysočiny bylo navrhnout dostavbu volného nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí, které vzniklo v sedmdesátých letech minulého století v důsledku odstranění původních staveb při realizaci průtahu města (při úpravách trasy silnice II/602). 

V zadání tohoto projektu se objevilo několik základních požadavků, jedním z nich bylo například dodržení maximálních půdorysných rozměrů dostavby 15 x 17 m. Navrhovaná stavba měla obsahovat dvě nadzemní podlaží a možnou půdní vestavbu. V prvním nadzemním podlaží se předpokládalo umístění komerčních prostor a ve druhém nadzemním podlaží kancelářské prostory nebo byty. Výšky jednotlivých podlaží byly přizpůsobeny sousednímu objektu, římsy měly navazovat. Parkování bylo řešeno před domem na stávajícím parkovišti nebo v podzemí. Objekt se nachází v památkové zóně, ale pro potřeby této studentské soutěže na to nemusel být brán zřetel.

Budova, co respektuje své okolí

„Mým hlavním cílem bylo navrhnout budovu tak, aby do historické části centra města co nejvíce zapadala, to tvarově i vzhledově a vyvolávala pocit, že tam dům patří a stojí odjakživa.  Tvar domu je nepravidelný. Vznikl podle vedlejšího domu, protože jsem se snažil o co největší návaznost a aby přechod mezi stávajícím domem a dostavbou byl co nejčistší. Výšky jednotlivých podlaží a říms jsem zachoval stejné jako na vedlejším domě a zkosil jsem roh z ulice, tak aby se dům dal lépe obcházet,“ komentuje student Lukáš Mottl, oceněný autor projektu.

Zdroj: Lukáš Mottl, autor projektuZdroj: Lukáš Mottl, autor projektu

Dominantou jsou z čelní strany dva sloupy podpírající balkon. Další z věcí je nepravidelný tvar nebo složitá mansardová střecha s polovalbou, dvěma vikýři a balkony.

Technické řešení

Konstrukční systém budovy je navržen jako kombinace stěnového a skeletového. Obovodvý plášť je omítnutý s kontaktním zateplovacím systémem, střecha plechová.

Multifunkční dům je pětipodlažní. Je zde tříramenné schodiště s hydraulickým výtahem. Díky výtahu je dům bezbariérový pro první a druhé nadzemní podlaží. V suterénu se nachází dva velké průchozí sklady a sklepní kóje. V první nadzemním podlaží je dominantou velká variabilní prodejna se skladem zboží. Ve druhém nadzemním podlaží najdeme kancelářské prostory projekční kanceláře. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází byty. „Volil jsem možnost více menších bytů pro střední a nižší třídu, vzhledem k umístění domu u rušné silnice. Jsou zde čtyři byty 1+KK a jeden vetší byt 2+KK určen pro rodinu s dítětem. Dispozice bytů je navržena ideálně podle světových stran a umístění projektu. Velkou výhodou je, že čtyři z pěti bytů mají přístup na balkon,“ komentuje projekt autor student Lukáš Mottl.

K umístění domu a situaci Lukáš Mottl dodává: „Okolí domu jsem navrhoval tak, aby se co nejlépe využil už tak dost malý prostor. Mojí snahou bylo zde navrhnout co nejvíce parkovací míst, ale také nezapomenout na stromy a lavičky pro lidi, aby zde mohli trávit svůj volný čas.“

Zdroj: Lukáš Mottl, autor projektuZdroj: Lukáš Mottl, autor projektu

Komentář k ocenění ESTAV.cz

Architektonické řešení vkusně reaguje na historické centrum města a hlavní třídu z náměstí. Z nabízených projektů vyznívá jako nejvhodnější. Autor se neuchýlil k extravaganci, ale pokorně respektuje ráz okolních domů. Základní tvarosloví domu navazuje na slepou fasádu sousedního objektu, reaguje i sklonem střech a výškovou úrovní. Použití říms na fasádě, decentní pilastry, rytmus oken a jejich dělení přitom nepůsobí archaickým dojmem. Autor také oproti jiným soutěžním návrhům pochopil důležitost všech pohledových fasád objektu v kontextu města a poradil si s nimi na zadané parcele, která leží nejen na ulici směřující na náměstí ale i na hlavním dopravním průtahu městem a na křižovatce cest. Čelní fasáda je exponovaná v pohledech jak z automobilu, tak pro pěší a autor na to správně reaguje.

Zajímavým detailem návrhu je využití parteru z ulice Hornoměstská, zapuštěného mírně pod niveletu ulice, doplněná zelení. Tento prostor se stává polosoukromým předprostorem a vstupuje se z něho do bytů a kanceláří, umožňuje čekání a neformální setkání. Jelikož je zde vchod do bytů i kanceláří je pod veřejným dohledem. Lze si i dobře představit jeho využití i jako letní zahrádky k případné kavárně v 1. NP (při zřízení letního průchodu mezi kavárnou a tímto parterem).

Prostor mezi domem a silnicí není "hluchý". Projekt jej zdařile využívá jako polosoukromý prostor vstupu do kanceláří a bytů. Zapuštěním pod niveletu silnice je od komunikace odstíněný, což je příjemné. Může sloužit jako místo čekání, setkávání nebo jako zahrádka pro případnou kavárnu v přízemí. Díky tomu je pod veřejným dohledem obyvatel a nájemníků objektu, což bude mít pozitivní vliv na jeho stav a údržbu.Prostor mezi domem a silnicí není "hluchý". Projekt jej zdařile využívá jako polosoukromý prostor vstupu do kanceláří a bytů. Zapuštěním pod niveletu silnice je od komunikace odstíněný, což je příjemné. Může sloužit jako místo čekání, setkávání nebo jako zahrádka pro případnou kavárnu v přízemí. Díky tomu je pod veřejným dohledem obyvatel a nájemníků objektu, což bude mít pozitivní vliv na jeho stav a údržbu.

Dům má klasickou skladbu funkcí po patrech, jaká se hodí do centra měst (rušné komerční prostory jsou oddělené od bytů kancelářským podlažím). Přízemí a parter je vhodně věnován veřejné funkci, (navržen je obchod, avšak díky otevřené dispozici a maximálnímu využití prostoru i přístupu z jižní, západní a alternativně i severní strany lze toto podlaží přetvořit i ve výstavní prostory, kavárnu a podobně, což zvyšuje flexibilitu využití objektu a tohoto důležitého podlaží).

Pokud by měl projekt pokračovat do dalších fází, doporučujeme přepracování dispozic bytů, z toho i vycházející některé detaily střechy. Ke zvážení doporučujeme i další detaily, mírně cizorodé těleso balkonu ve štítové stěně nebo zkosení nároží budovy.

Vizuální forma prezentace je na dobré technické úrovni.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Studenti navrhovali letiště v Jihlavě, ESTAV.cz udělil ocenění

Studenti navrhovali letiště v Jihlavě, ESTAV.cz udělil ocenění

Studentská architektonická soutěž má ukázat nápaditost studentů, úroveň schopností našich budoucích projektantů a architektů. Jednou z takových akcí je i tradiční studentská soutěž Stavba Vysočiny. Letos studenti středních škol navrhovali letištní halu v Jihlavě. ESTAV.cz i zde vybral a ocenil za redakci svého…

ESTAV.cz ocenil studentský projekt: Administrativní objekt – sídlo firmy

ESTAV.cz ocenil studentský projekt: Administrativní objekt – sídlo firmy

Pro studenty vysokých ale i středních škol jsou organizovány soutěže, které mají ukázat nápaditost studentů, úroveň schopností našich budoucích projektantů a architektů. Jednou z takových akcí je i tradiční studentská soutěž Stavba Vysočiny. ESTAV.cz i zde vybral a ocenil za redakci svého favorita.

REKLAMA