REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výrazný růst zájmu o kondenzační kotle Intergas

Mimořádným fenoménem českého i slovenského trhu tepelné techniky v tomto roce jsou závěsné plynové kondenzační kotle, které pocházejí z Nizozemska, z výrobního podniku nesoucího značku Intergas. S cílem zjistit, co stojí za významným vzestupem ročních prodejů těchto kotlů, jsme položili několik otázek exportnímu manažerovi výrobce, panu Adriaanu Boitenovi.

Ing. Josef Hodboď, TZB-info  se ptá...

Intergas je nizozemský výrobce, který se prioritně soustředil na domácí trh. Kdy jste se začali mnohem aktivněji zajímat o export?

Adriaan Boiten, Intergas odpovídá ...

Roční kapacitu nizozemského trhu lze odhadnout na přibližně 450 tisíc plynových kondenzačních kotlů. Nizozemsko je plně plynofikováno, žije v něm okolo 17 miliónů obyvatel, centrální zásobování teplem je minimální. V provozu je zde přibližně necelých 7 miliónů plynových kotlů, tedy nejen v domácnostech, a tomu při odhadované životnosti kotle asi 15 let odpovídá uvedená roční kapacita prodejů. Z přibližně 10 % kolem roku 2000 jsme náš tržní podíl, na úkor jiných, i ekonomicky mnohem silnějších výrobců, zvýšili na 35 %. Žijeme v ekonomicky propojené Evropě, a tak i my jsme pocítili stagnaci prodejů s nástupem světové bankovní krize před několika lety. Tehdejší hospodářský pokles posílil naše úsilí najít nové odběratele, nejen v Evropě, ale i jiných částech světa, například v USA, Kanadě. Do tohoto dlouhodobého trendu organicky zapadají i trhy v České a Slovenské republice.

Ing. Josef Hodboď se ptá...

Proč Česko a Slovensko?

Adriaan Boiten, odpovídá ...

Pár našich kotlů se v Česku a na Slovensku prodalo i dříve, ale každému, kdo rozhoduje o prodejních strategiích týkajících se cca 180 tisíc kotlů každým rokem je jasné, že nešlo o prioritní úkol. Proto jsme uvítali aktivní zájem o naše zastoupení v těchto státech od společnosti Brilon a.s. a dohodli jsme se přibližně před rokem. Zhruba od května 2016 jsme očekávali, že vlivem působení smlouvy dojde k pomalému posunu prodejů k větším číslům. Skutečností je, že celkový prodej kotlů vyrobených u nás, dohromady za český a slovenský trh velmi významně přesáhne tisíc kusů ke konci roku 2016. To je výsledek nad očekávaní dobrý.

Adriaan Boiten, Intergas

Ing. Josef Hodboď se ptá...

Čím si to vysvětlujete?

Adriaan Boiten, odpovídá ...

Musíte mít dobrý výrobek a dokázat o jeho výhodách přesvědčit i zákazníky. U nás v Nizozemsku je například běžná developerská výstavba řadových rodinných domů, nebo nízkých bytových domů, které jsou následně pronajímány. Správci takových areálů, společnosti facility managementu, mohou nabídnou výhodnější cenu, pokud jsou vytápění a příprava teplé vody řešeny tak, aby vyžadovaly co nejméně servisních zásahů, a to se samozřejmě promítá do zvýšeného zájmu pronajímatelů. Vysoký tržní podíl kotlů Intergas ukazuje, že podobně jako my, uvažuje velká část uživatelů tepelné techniky. Je jisté, že i v Česku a na Slovensku takové skupiny zákazníků existují. K výše uvedenému musím připočíst ještě aktuální fenomén nutné postupné výměny kotlů po faktickém, téměř plném, zákazu prodejů nekondenzačních kotlů. Tento fenomén jsme velmi podrobně konzultovali s našim partnerem, společností Brilon a.s. V Nizozemsku, kde se kondenzační kotle plně prosadily již před řadou let, nám nařízení Ekodesignu, která zpřísnila požadavky na účinnost kotlů, nedělají žádný problém. V Česku a Slovensku to problém může být. Protože výměna starého kotle za nový, který není plně kompatibilní se starým, znamená zvýšené náklady. Zásadní požadavky tohoto procesu tedy jsou co největší kompatibilita se starým kotlem, co nejnižší servisní náklady, a to vše při příznivé pořizovací ceně kotle. Vyšší energetické efektivita nového kotle je neoddiskutovatelná, Ekodesign ji nařizuje.

Ing. Josef Hodboď se ptá...

Hovoříte o vyšší energetické efektivitě kotlů Intergas. Jsou snad mezi kotli na trhu velké rozdíly?

Adriaan Boiten, odpovídá ...

V dokumentaci ani ne, ale v praktickém provozu ano. Podle našich zjištění se skutečné provozní výsledky, tedy objem spáleného plynu za rok v podobných podmínkách pouze s jiným kotlem, liší v extrému až o cca 35 %. Běžný rozdíl je okolo 20 %. A to přes skutečnost, že srovnávané kotle mají na energetickém štítku uvedeno stejné zatřídění A. Lepší zatřídění než A u kotlů možné není, i když z našeho pohledu by odpovídalo stavu u jiné techniky včetně tepelných čerpadel. Při spotřebě 500 m3 zemního plynu za rok jde o úsporu 100 m3, asi 50 euro. Během životnosti kotle 15 let je to uspořených 750 euro, což je významná část pořizovací ceny našeho kotle.

Polotovar předního plechového krytu kotle vzniká na automatizovaném pracovišti vysekáním a tvarováním z předem kompletně povrchově upraveného plechu, včetně laku

Ing. Josef Hodboď se ptá...

Kotle Intergas nepoužívají pro přípravu teplé vody deskový výměník. Má toto konstrukční řešení vliv na ekonomiku?

Adriaan Boiten, odpovídá ...

Jistě, není zapotřebí čerpadlo, které by muselo zajišťovat oběh topné vody mezi výměníkem kotle a deskovým výměníkem pro přípravu teplé vody, eventuálně zásobníkem. Není zapotřebí přepínací trojcestný ventil. Zejména životnost přepínacího ventilu je vždy kratší než životnost kotle. Jsou známé případy, kdy málo kvalitní ventily s obtížemi přežijí záruční dobu kotle. Čerpadlo i ventil pro svoji činnost potřebují elektrickou energii. V kotlích Intergas máme i při přípravě teplé vody na mytí, sprchování atp. vysoký stupeň kondenzace vodních par obsažených ve spalinách ze zemního plynu. Teplo obsažené ve vodních parách užitečně využijeme a neunikne nevyužité do ovzduší. Je to dáno tím, že v našem kotli není do procesu ohřevu přiváděné studené pitné vody vložen druhý výměník. Náš kotlový výměník má na straně spalin u vtoku pitné vody téměř vždy její teplotu, přibližně třeba 10 °C, a při této teplotě zkondenzuje prakticky všechna vodní pára obsažená ve spalinách. Pokud je mezi ohřívanou pitnou vodu a spaliny vložen další výměník, například zmíněný deskový nebo trubkový v zásobníku, ztratí se na něm část teplotního rozdílu a podmínky pro kondenzaci vodních par jsou horší. Část využitelného tepla odejde pryč a s ním i peníze provozovatele kotle.

Ing. Josef Hodboď se ptá...

V naší zeměpisné oblasti jsou lokality, ve kterých je pitná voda poměrně tvrdá. V popisu napojení kotle Intergas na rozvody je doporučeno instalovat na přívod studené pitné vody a výstup teplé vody tvarovky, které umožní snadný proplach výměníku a jeho eventuální chemické čištění. Jsou v konstrukci uplatněny ještě další principy, které omezují usazovaná vodního kamene?

Adriaan Boiten, odpovídá ...

Když se řekne chemické čištění výměníku, tak si to většina lidí spojí s použitím neekologických velmi agresívních látek. Takové látky je nutné použít tam, kde se zanedbá běžná úprava nebo kde jde o mimořádně tvrdou vodu, například v lázeňství. U kotle Intergas lze velmi dobře použít běžný lihový ocet, tedy cenově velmi dostupné potravinové ochucovadlo. Při zvýšené teplotě roztoku vody a octa se odstraní běžné nánosy vodního kamene velmi rychle. Tvorbu vodního kamene podporuje teplotní spád, který se vytvoří mezi stěnou výměníku a protékající vodou. Teplotní spád sledujeme prostřednictvím teplotních čidel na straně vody i těla výměníku a podle něj je modulován výkon hořáku. Měděná trubka zalitá v hliníkovém těle výměníku vytváří na svém vnitřním povrchu rovnoměrně rozložené teplotní pole, které vylučuje lokální přehřívání někdy vedoucí v jiných konstrukčních řešeních až k destrukci výměníku. Námi používanou konstrukci kotle jsme si nezvolili náhodou. Umožnil ji pokrok vyvolaný automobilovým průmyslem, respektive dokonalé zvládnutí technologie tlakového lití hliníkových slitin do forem a spojení s vloženými měděnými trubkami. Samostatné měděné trubkové registry pro vytápění a pro přípravu teplé vody mají nepopiratelnou výhodu i pro servis. Funkce vytápění a přípravy teplé vody jsou plně oddělitelné, regulace kotle je zvládá. Lze provádět servisní zásah na okruhu vytápění, a přitom neztratit komfort teplé vody, což je u jinak řešených kotlů nemožné. Vzhledem k výhodným vlastnostem při přípravě teplé vody je dalším výrobkem Intergas, který připravujeme pro český a slovenský trh, plynový kondenzační průtokový ohřívač vody.

V jednoduchosti je síla. Tak lze přeložit slova Adriaana Boitena, kterými doprovodil schématický obrázek okruhu přípravy teplé vody (vlevo) a okruhu vytápění (vpravo). Příprava teplé vody nevyžaduje čerpadlo ani trojcestný přepínací ventil. Pro většinu případů použití kotle Intergas plně vyhoví jednookruhová otopná soustava.

Ing. Josef Hodboď se ptá...

Odlišují se významně požadavky českého a slovenského trhu od trhu nizozemského v oblasti ovládání kotlů?

Adriaan Boiten, odpovídá ...

Nemyslím si, že jde o velké rozdíly. Pragmatický přístup k tepelné technice mít s ní co nejméně starostí je v uvedených regionech dost podobný. Pokud uživateli nestačí vlastnosti ekvitermní regulace v kotli, může použít termostat ve zvolené místnosti. Je-li drátové spojení mezi kotlem a regulátorem v místnosti problémem, volí se bezdrát. Komunikační standard OpenTherm, který regulace kotlů umí, v propojení s námi doporučeným termostatem ROUND od Honeywell, nabízí vše potřebné. A aktuálně módní trend dálkového ovládání kotle přes aplikaci v chytrém telefonu po internetu nabízíme též. V českém a slovenském prostředí zatím není tak velký zájem o řízení kotle přes internet, jako v Nizozemsku. Ale jak jsme mohli zjistit, tak možnost dálkové ovládání později velmi snadno a za malý peníz doinstalovat, má velký význam na volbu právě kotle Intergas. Majitelé si chtějí nechat otevřená vrátka do budoucnosti, ale nesmí je příprava na budoucnost, o které zatím nejsou pevně rozhodnuti, moc stát. I z našeho nizozemského pohledu je to velmi pragmatické rozhodnutí.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Vyměňte starý plynový kotel za nový kondenzační!

Vyměňte starý plynový kotel za nový kondenzační!

Tato investice se vyplatí – průměrná domácnost ušetří cca 15 000 Kč ročně v nákladech na plyn. Mezi další přednosti kondenzačních kotlů INTERGAS KOMPAKT patří kompaktní rozměry, promyšlená konstrukce, snadná montáž i údržba, tichý a úsporný provoz. Čím dříve se rozhodnete, tím více ušetříte.

Návod k instalaci spalinového systému renoFLEX

Návod k instalaci spalinového systému renoFLEX

Inovativní spalinový systém renoFLEX - to je rychlost, kvalita, univerzálnost. Řeší odvod spalin komínem pro všechny typy plynových kondenzačních kotlů do 50 kW. Je efektivní a cenově příznivou alternativou ke klasickým pevným i flexibilním systémům odvodům spalin, kterou lze například s výhodou instalovat do…