Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nezávislost a úspora financí díky moderním čistírnám odpadních vod STMH

Letní sezóna roku 2016 uplynula a s ní pominulo také největší nebezpečí vzniku sucha kvůli nedostatečnému množství srážek a tím pádem také nedostačujícím rezervám povrchových a podzemních vod.

I když rok 2016 není z hlediska četnosti srážek a vysokých teplot natolik extrémní jako rok předchozí, přesto však stav zásob povrchových a podzemních vod je podprůměrný, jelikož ani srážkově průměrná zima 2015/2016, ani průměrné množství jarních srážek nestačilo snížit celkový srážkový deficit z předchozího období.

Nabízí se otázka, jak být méně závislý na výkyvech počasí a jak více využít zdroje, které jsou k dispozici, např. dešťovou a odpadní vodu, a tak posílit svou soběstačnost v zužitkování těchto zdrojů. Řešení poskytuje firma Hellstein spol. s r.o. a její moderní čistírna odpadních vod STMH, díky nimž může provozovatel získat až 150 l/den/osoba kvalitní zálivkové vody, a tak rovněž výrazně snížit náklady spojené se spotřebou vody.

Čistírna odpadních vod STMH zaručuje v České republice jedinečný ekologický bezúdržbový třístupňový systém čistění. První (vyrovnávací) stupeň čistění tvoří předřazená usazovací jímka. Ve druhém stupni probíhá čistění prostřednictvím aerobních organismů ve vznosu (suspenzi), čímž se produkuje lépe sedimentující aktivovaný kal, tj. že se lépe odděluje od vyčištěné vody. Ve třetím stupni působí aerobní mikroorganismy přisedlé na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), jehož tělo se nezanáší – nekolmatuje. Výsledkem této třetí fáze čistění je optimálně sedimentovaný aktivovaný kal.

Ekologickou likvidaci odpadních vod a vhodnější využití odpadních a srážkových vod podporuje také Vláda ČR ve své vládní koncepci, jež se zabývá problémem sucha. Na realizaci domovní čistírny odpadních vod je rovněž možné získat finanční podporu od dané obce nebo města. Výše této dotace je závislá na podmínkách, které schválí rada příslušného města nebo obce, zpravidla se jedná o 80 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 240 tis Kč.

Více informací.

Hellstein spol. s r.o.

logo
Sídlo společnosti
Vlčovice 11
74221 Kopřivnice

telefon: +420 556 840 540
e-mail: obchod@hellstein.cz

web: hellstein.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA