REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Plovoucí toalety s rostlinou čističkou odpadních vod

S rozlohou 42 000 hektarů je jezero a přilehlé mokřiny Prek Toal největší vnitrozemskou vodní plochou v celé Kambodži. Tento světově významný a Ramsarskou konvencí chráněný areál charakterizují stovky druhů vodních ptáků, obojživelníků a endemických druhů ryb. Poněkud se už ale zapomíná na to, že tu žijí i lidé. Na katastrofální hygienické podmínky v jejich vesnicích reaguje mezinárodní projekt, řízený nadací WaterAid Cambodia.
Zdroj: wetlandswork.com

Počet lidských obyvatel jezera Prek Toal není právě malý. V dvou stovkách vesnic tvořených provázanými plovoucími obydlími tu žije více než 100 000 lidí. Taková koncentrace lidí na jednotku plochy ale znamená celou řadu problémů, zvláště když zde nefunguje žádná infrastruktura. Voda na vaření a mytí se nabírá přímo z jezera, které současně slouží jako kanalizace. S narůstající kontaminací vodního prostředí pochopitelně přibývá chorob, od žloutenek po břišní tyfus. A znečišťování vod Prek Toal splašky z vesnic vede i k degradaci cenného ekosystému. Řešení nabízí projekt Wetlands Work, který zaštiťuje místní nadace a finančně podporuje Grand Challenges Canada.

Základním kamenem celého projektu je vytvoření plovoucích toalet Handy Pods, které by se stejně jako obytné domky a dílny zvolna vznášely na hladině. Tyto dřevěné toaletní hausbóty přitom nejsou o nic menší, než normální obydlí. Ve svých útrobách totiž mají uloženou uzavřenou nádrž, do které jsou jímány lidské exkrementy. Dochází zde k jejich překvašení, a poté jsou postupně uvolňovány do třífázové přírodní čističky odpadních vod.

Část čistícího procesu se odehrává uvnitř plovoucí toalety, v posledním stupni je pak odpadní voda vypouštěna do vnějšího koše, kde ji dočistí kořeny plovoucích vodních rostlin, vodních hyacintů. Přírodní model celého provozu je přitom technicky velmi nenáročný, ekologický, pochází z lokálních zdrojů a k jeho provozu nejsou zapotřebí žádné speciální chemikálie. Praktický užitý design tak přispívá k zlepšení životního prostředí i kvality života obyvatel z jezera Prek Toal.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Instalace - TZB

Králicko začíná pociťovat nedostatek elektrické energie

Králicko začíná pociťovat nedostatek elektrické energie

Společnost ČEZ by měla posílit distribuční síť kolem Králík, nynější kapacita přestává stačit, uvedl v tiskové zprávě hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). ČEZ nedávno dokončil výstavbu venkovního vedení vysokého napětí 110 kilovoltů (kV) mezi Hlinskem a Poličkou, kde firma rovněž síť posílila. Podobné ...

Chcete tepelné čerpadlo? Dejte pozor na chyby při instalaci a provozu

Chcete tepelné čerpadlo? Dejte pozor na chyby při instalaci a provozu

Přestože jsou tepelná čerpadla pevnou součástí dnes používané tepelné techniky, při jejich volbě, návrhu a provozu se stále dělá řada chyb. Výrobci tepelných čerpadel svá zařízení zdokonalili tak, že jejich instalace je v některých případech opravdu velmi jednoduchá. A právě v té jednoduchosti se skrývají nebezpečí, ...

S nedostatkem vody se ve Zlínském kraji potýkají desítky obcí

S nedostatkem vody se ve Zlínském kraji potýkají desítky obcí

S nedostatkem pitné vody se ve Zlínském kraji potýkají desítky obcí. Vyplývá to z dosavadních zjištění krajského úřadu. Hejtmanství proto do obcí a místních částí měst do 2000 obyvatel rozeslalo dotazníky, jejichž pomocí chce zjistit, jaká je v daném místě situace s vodou. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje ...

Nové ekologické WC na nejstarší chatě ve slezských Beskydech

Nové ekologické WC na nejstarší chatě ve slezských Beskydech

Po více než dvou letech usilovných prací nadšenců a dobrovolníků z Klubu přátel chaty Prašivá a Klubu českých turistů, odboru Beskydy a za sounáležitosti okolních obcí, firem a institucí se daří otevřít nové veřejné ekologické toalety u horské chaty Prašivá, která je nejstarší českou horskou chatou ve slezských ...

REKLAMA
REKLAMA