Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Štěrkovna Náklo je útočištěm pro ohrožené druhy zvířat a rostlin

Společnost CEMEX iniciovala přírodovědný průzkum v místě a okolí štěrkovny v Nákle v Olomouckém kraji. Odborníci z České společnosti ornitologické (ČSO) sledovali vliv dobývacího prostoru a rekultivovaného území na flóru a faunu štěrkovny. Zjistili, že těžba štěrkopísku na pískovně Náklo vytváří druhově bohatý „ostrov“ a oázu života pro zajímavé druhy organizmů.

Ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek popisuje význam projektu: „Cílem práce bylo zmapovat biodiverzitu organizmů na pískovně Náklo a navrhnout taková opatření, která zvýší její biologickou hodnotu. Na poměrně malé ploše se podařilo najít unikátní stanoviště, která vznikají právě těžbou. Jsou to na živiny chudé a obnažené substráty, které vznikají po vytěžení písku ukládáním velice jemného materiálu, který zbude po vyprání písku. Těžba písku tak částečně supluje přirozenou činnost řek, kdy se řeka volně rozlévá do krajiny a tvoří tzv. meandry se štěrkopísčitými sedimenty. Voda vytváří zátoky, slepá ramena a tůně, což jsou fenomény, které v dnešních, člověkem uměle narovnaných a vybetonovaných tocích, najdeme jen stěží.“

Odborníci na životní prostředí zahrnuli pro lepší ilustraci do výzkumu také nedaleký lesík a pole, kde zjistili jen běžné druhy organizmů. Naopak území štěrkovny hostilo ohrožená a druhově mnohem bohatší složení brouků, motýlů, plazů, obojživelníků i rostlin. Z celkem 329 nalezených druhů organizmů patří mezi nejvýznamnější zjištění výskyt kriticky ohrožené přesličky různobarvé, kterou lze nalézt pouze na 14 lokalitách v České republice. Hodnotné bylo zjištění výskytu ohroženého svižníka písčinného, který přežívá jen na pískovnách nebo majky obecné, jejíž larvy parazitují na blanokřídlém hmyzu. Tyto organizmy ve volné krajině prakticky nepotkáme, a proto byly vybrány jako tak zvané „deštníkové druhy“. Když budou tyto druhy správným způsobem „chráněny“, je možné ochránit další méně nápadné, ale stejně ohrožené organizmy v daném území.

Se znalostmi biologických požadavků těchto druhů navrhli odborníci na životní prostředí jednoduchá opatření umožňující posílení populací nejen zmíněných deštníkových druhů, ale mnoha dalších organizmů v daném území. „Podle doporučení ČSO vytvoříme soustavu jezírek, která jsou nezbytná pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu. Aby nedocházelo k zarůstání a zastínění unikátních stanovišť, budeme pravidelně technikou narušovat plochy s písčitým podkladem a zároveň budeme kosit hustou vegetaci a prořezávat náletové dřeviny. Pískovna Náklo tak paradoxně, díky těžební činnosti a aktivním zásahům, může sloužit jako druhově bohatý „ostrov“ obklopený monokulturní krajinou,“ vysvětluje další kroky Luboš Merunka, ředitel Divize kameniva CEMEX.

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

logo
Laurinova 2800/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky

telefon: +420 257 257 400
e-mail: info@cemex.cz

web: www.cemex.cz, www.podlaha.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Pohledový beton pro Archeopark Pavlov

Pohledový beton pro Archeopark Pavlov

Pro nový archeologický park v Pavlově dodal CEMEX beton a speciální produkty. Bezbariérový objekt využívá v maximální míře pohledový beton s otiskem nehoblovaných prken, což vyžadovalo zvýšené nároky na návrh receptury a dodržování technologických postupů při výrobě a ukládání betonu.