REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Víte, že se můžete obrátit na ombudsmana pro dřevostavby?

I přes veškerou snahu a péči vyrobit a smontovat dřevěný dům v té nejlepší kvalitě, může během realizace nastat mezi objednatelem a stavební firmou nepřekonatelný komunikační spor, např. kvůli jinému pohledu na způsob provedení. Asociace dodavatelů montovaných domů nabízí pro tyto případy institut Smírčího orgánu.
Víte, že se můžete obrátit na ombudsmana pro dřevostavby?

Jedním ze základních cílů a úkolů Asociace dodavatelů montovaných domů je prosazování a důraz na maximální kvalitu dřevěných montovaných domů, které členové ADMD pro své klienty realizují.  Předpokladem pro zajištění kvality domu, jistoty a spokojenosti zákazníka je mimo jiné i to, že všechny členské organizace ADMD jsou certifikovány a dvakrát ročně kontrolovány prostřednictvím dohledu ve výrobě a na stavbě během montáže a to podle pravidel Dokumentu národní kvality (DNK).

Přes veškerou snahu a péči vyrobit a smontovat dům v maximální kvalitě, může nastat situace, kdy objednatel (investor, stavebník, spotřebitel) není s vybranou stavební firmou (zhotovitelem), která mu jeho dům realizuje, spokojen. V ojedinělých případech může dojít i k tomu, že se kvůli rozdílnému pohledu obou stran na nějaký technický detail nebo způsob provedení, vytvoří mezi objednatelem a zhotovitelem „komunikační bariéra“.  Zhotovitel tvrdí, že je vše provedeno v souladu s projektovou dokumentací a platnými normami, ale objednatel má jiný pohled, něco se mu zásadně nelíbí, sepíše reklamaci nebo stížnost a požaduje závadu po zhotoviteli opravit.  Obě strany trvají na svém, neakceptují argumenty toho druhého, až se celá věc může „zaseknout“ tak, že už spolu objednatel se zhotovitelem nejsou dále ochotni komunikovat, protože si mezi sebou „zabouchli dveře“ a nedůvěřují si.

Ve snaze vytvořit možnost a prostor pro řešení případů výše uvedených připravila a zavedla Asociace dodavatelů montovaných domů Smírčí orgán (ombudsman) pro dřevostavby, jehož smyslem a úkolem je, v případě, že obě strany projeví o tuto službu zájem a zaváží se postupovat v souladu s jednacím řádem, obnovit přerušenou komunikaci, stížnost objednatele objektivně posoudit a nabídnout oběma stranám řešení jejich sporu smírčím způsobem.     

Jinými slovy se dá říci, že Smírčí orgán Asociace dodavatelů montovaných domů nabízí objednateli a zhotoviteli dřevěného montovaného domu transparentní, vícestupňové jednání za účelem nalezení smírčího řešení jejich případného sporu. Smírčí orgán ADMD není rozhodčím soudem ani mediačním orgánem. Jeho smyslem a cílem je stížnost objektivně a kompetentně analyzovat, posoudit a navrhnout její rychlé, nebyrokratické, mimosoudní řešení. Přitom je samozřejmě zajištěno uplatňování závazných právních norem na ochranu spotřebitele a zachována anonymita účastníků smírčího řízení.

© vchalup - fotolia.com

Smírčí orgán je tříčlenný. V jeho čele je ombudsman jmenovaný Valnou hromadou ADMD. Ombudsman je ve své funkci nezávislý a nestranný. Dalšími členy smírčího orgánu jsou právní a technický poradce, kteří jsou podobně nezávislí a nestranní. Ombudsman je dále oprávněn přizvat si do smírčího řízení další specialisty, zejména soudní znalce, technické experty, právníky apod.

Spotřebitelé se mohou obrátit na smírčí orgán osobně, telefonicky nebo písemně či elektronickou poštou.

Pokud se nebude jednat o pouhý telefonický dotaz, bude stěžovatel vždy povinen vyhotovit písemný požadavek (stížnost), která bude muset obsahovat náležitosti (popis a zdokumentování stížnosti) v souladu s jednacím řádem. Ombudsman pak stížnost posoudí a rozhodne o typu řízení s tím, že bude povinen vybrat nejvíce efektivní a perspektivní typ řízení.

Typy řízení budou následující:
a) telefonický dotaz, 
b) moderované zprostředkování bez nutnosti osobního jednání,
c) moderované zprostředkování s externími specialisty,
d) smírčí jednání ombudsmana a obou stran (nutnost osobního jednání).

Pravidla a podrobný popis činnosti Smírčího orgánu jsou zakotvena v jednacím řádu, jenž byl projednán a schválen Valnou hromadou Asociace dodavatelů montovaných domů v lednu 2015. V současné době je jednací řád zveřejněn na domovských webových stránkách ADMD www.admd.cz a to včetně kontaktů a informací o poplatcích, které jsou se smírčím jednáním spojeny (např. náklady na cestovné, posudky apod.).  Nabídka smírčího řešení stížností prostřednictvím Smírčího orgánu ADMD platí pro všechny objednatele a zhotovitele dřevostaveb v České republice, kteří o takový způsob řešení svého sporu projeví zájem.

Jednací řád počítá s tím, že pro firmy, které jsou sdruženy v Asociaci dodavatelů montovaných domů, a jež s formou řešení (ne s výsledkem) svého případného sporu prostřednictvím ombudsmana budou předem souhlasit, bude rozhodnutí ombudsmana o vypořádání stížnosti závazné. Toto je také jedna z přidaných hodnot pro objednatele, pokud se rozhodnou postavit si svůj nový dům od firmy, která je členem ADMD.

I když realizuje Smírčí orgán své aktivity relativně krátkou dobu, je možno jeho činnost a přínos pro ADMD a trh dřevostaveb u nás hodnotit pozitivně. 

© anjajuli - fotolia.com

V roce 2015 řešil ombudsman celkem třináct případů, z čehož jedenáct jich bylo vyřízeno ke spokojenosti obou stran sporu. Jeden případ je ještě v jednání a jeden případ byl odmítnut, protože se nejednalo o dřevostavbu, ale o dům z cihel.  Pět případů se týkalo firem, které jsou sdruženy do ADMD a všechny byly vyřešeny ke spokojenosti zákazníků. Ve čtyřech případech byla použita metoda nejvyššího stupně, tj. smírčího jednání, které moderoval ombudsman a zúčastnili se jej zástupci objednatele i zhotovitele. V některých případech byly věci vyřešeny telefonicky nebo e-mailovou komunikací, což ale neubralo na výsledném pozitivním vyřešení sporu.

V letošním roce se Smírčí orgán zabývá již pěti případy, přičemž se nejedná o zásadní spory mezi objednateli a zhotoviteli domů, ale jde spíše o konzultace z oblasti stavebního řízení, financování a o odborné poradenství.

"Věřím, že institut Smírčího orgánu ADMD se bude dále kvantitativně i kvalitativně rozvíjet, protože se jedná o nástroj, který přispívá ke spokojenosti a větší jistotě zákazníků, kteří se pro montovanou dřevostavbu rozhodují" říká Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda  Asociace dodavatelů montovaných domů

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

DEN DŘEVOSTAVEB 2018 – přehled otevřených domů zveřejněn

DEN DŘEVOSTAVEB 2018 – přehled otevřených domů zveřejněn

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) pořádá pro všechny příznivce dřevostaveb akci „Den otevřených dřevostaveb 2018“, která se bude konat v sobotu dne 6. 10. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin, kdy budou otevřeny a zpřístupněny vybrané vzorové a referenční stavby členských firem ADMD na území celé České republiky.

Asociace dodavatelů montovaných domů zve na Den otevřených dřevostaveb

Den otevřených dřevostaveb je 6. 10. 2018 – naplánujte si návštěvu vybraných domů

V sobotu 6. října 2018 budou na území celé České republiky otevřeny a zpřístupněny vybrané vzorové, referenční a rozestavěné domy většiny členských firem ADMD. Návštěvníci získají přehled o moderních dřevostavbách, jejich konstrukci, vlastnostech a zároveň budou seznámeni se samotnou technologií výstavby.

Na co se mě ptají zájemci o dřevostavby?

Na co se mě ptají zájemci o dřevostavby?

V souvislosti s růstem zájmu stavebníků o nový dřevěný montovaný dům roste na trhu v ČR také počet společností nebo jednotlivců, které se výstavbou dřevostaveb zabývají, resp. se touto činností chtějí živit. Nemají odpovídající know-how, neznají technické normy, slovo parozábrana nebo parobrzda nikdy neslyšeli a…