REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zateplujete šedým polystyrenem? Dodržujte pravidla jeho používání

Šedé izolační desky pěnového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem se na našich stavbách vyskytují již od roku 2005. Za tu dobu se šedým polystyrenem zateplily miliony metrů čtverečních. Aplikační firmy k tomuto novému materiálu často přistoupily po svém – polystyren jako polystyren. To ale moudré nebylo. Neopakujte stejné chyby i na své stavbě.
Zateplujete šedým polystyrenem? Dodržujte pravidla jeho používání

Výrobci zateplovacích systémů bohužel také dlouhou dobu nevěnovali některým odlišnostem šedého polystyrenu dostatečnou pozornost a tak máme za sebou jak kvalitní reference, tak mírně řečeno rozpačité aplikace.

Technologické odlišnosti šedých desek - není polystyren, jako polystyren

Zavedení šedých výkonnějších polystyrenů si prošlo stejně jako zavedení jiných výrazně pokrokových materiálů svými dětskými nemocemi. Šedé desky se od běžného bílého polystyrenu liší v řadě vlastností. Prvotní problémy vznikaly zejména v letním období za jasných slunečných dní.

Lepší izolační účinek

Součinitel tepelné vodivosti (lambda) je u šedého polystyrenu 0,032–0,033 W(m.K) pro fasádní desky, 0,031 W(m.K) pro podlahové polystyreny. Pro porovnání bílý fasádní EPS má 0,04 W(m.K) Technologie výroby šedých desek je přitom téměř totožná s výrobou tradičního bílého polystyrenu. Vstupní materiál je doplněn o grafit. Pokud však nemá výrobní firma dvě oddělené linky, tak při přechodu z jednoho materiálu na druhý nějaký čas vyrábí šedobílé „Dalmatiny“.

Stínění proti přímému slunci při aplikaci – základní podmínka úspěchu

Při aplikaci za slunečných dní docházelo u některých staveb k problémům. Mezi deskami vznikaly mezírky, ačkoliv materiál byl prokazatelně stabilizovaný. Součinitel teplotní roztažnosti je pro šedý i bílý materiál shodný, tj. příčina se musela pravděpodobně nacházet v souvislosti slunce/šedý povrch.

Testy ukázaly, že absolutní prodloužení bílé desky ve stínu/na slunci se pohybovalo okolo hodnoty 0,16 mm, u šedé desky pak 1,15 mm. Rozdíl chování v oblasti teplotní dilatace vlivem přímého slunce obou materiálů na přímém slunci je zřejmý – šedé desky na přímém slunci vykazují více než 700% navýšení prodloužení oproti deskám bílým, tj. pokud nebude lepidlo na fasádě dostatečně zatvrdlé, každá deska vlivem teplotní roztažnosti odtlačí zbývající desky v řadě výrazně více, než desky bílé.

Důsledek je jasný – na stěně vznikají mezi deskami mezírky a v lepidle smykové trhliny. Navíc délkové prodloužení je rozdílné na vnějším a vnitřním povrchu izolační desky, tj. deska se snaží také prohýbat a v tomto důsledku také od stěny odskakovat (to může být dokonce nebezpečnější chování než vznik mezírek).

Jednoduchým a dostatečně účinným řešením výše uvedeného je stínění sítěmi. Přímému oslunění je tak zabráněno a zvýšená teplotní dilatace se neprojeví. Po zatvrdnutí lepidla popř. provedení výztužné vrstvy se rozdílnost chování šedých a bílých izolačních desek EPS již neprojevuje.

Druhou oblastí, kde se šedý polystyren chová mírně jinak než bílý, je vysoká teplota. K poruchám docházelo nejčastěji při nevhodném skladování, nebo přímo na stěnách v okolí oken, kde se slunce od těchto skleněných ploch odráželo a navyšovalo tak teplotní namáhání izolační desky (opět bez stínění sítěmi).

Oblast skladování byla ošetřena podmínkou, že desky se musejí skladovat takovým způsobem, aby bylo zabráněno dlouhodobému teplotnímu zatížení nad 70 °C. Je například nevhodné izolační materiál skladovat pod průhlednou folií, kde vlivem skleníkového efektu velmi vysoké teploty vznikají.

Závěry

Šedý polystyren je díky svým výrazně lepším izolačním vlastnostem materiálem, který zejména s rozvojem energeticky úsporných staveb tj. izolací tlouštěk 200–300 mm prudce navyšuje svůj tržní podíl. Nástup na vyspělých trzích jako Německo a Rakousko je velmi výrazný tj. již tvoří desítky procent, u nás je mírně pozvolnější.

Je nezbytné dodržovat technologické postupy pro aplikaci šedých EPS. Jedná se zejména o stínění fasád sítěmi a vhodné skladování. Při dodržení jednoduchých technologických zásad je životnost zateplení modifikovaným šedým EPS se zvýšeným izolačním účinkem plně srovnatelná s tradičními bílými polystyreny, který ve stavbách zcela spolehlivě plní svoji funkci již přes 50 let.

Nejen pro investory je výhodné spolupracovat s renomovanými firmami, které dokáží kvalitní výrobek nejen vyrobit, ale také poskytnout kvalitní technický servis, tj. srozumitelně vysvětlit, jak který materiál či konstrukce funguje.

Jak na tom která společnost v oblasti technické podpory je často poznáme již z pohledu na příslušné internetové stránky a záběrů z realizací.

Celý výzkum vlivu slunečního záření na šedý polystyren můžete prozkoumat na TZB-info.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zakládací lišta pro zateplení - hliník nebo plast?

Zakládací lišta pro zateplení - hliník nebo plast?

Také se vám stává, že se vám na stavební konstrukci něco podvědomě nelíbí, přestože daný materiál nebo detail skoro všichni používají? Ve stavařině v oblasti tepelných izolací pomůže termografie, která umožní vidět, co vlastně všichni v podvědomí jenom tušíme. V tomto příspěvku se podíváme na jeden oblíbený stavební…

Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení

Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…

Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren

Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…

Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn

Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím, zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se…