Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zakládací lišta pro zateplení - hliník nebo plast?

Také se vám stává, že se vám na stavební konstrukci něco podvědomě nelíbí, přestože daný materiál nebo detail skoro všichni používají? Ve stavařině v oblasti tepelných izolací pomůže termografie, která umožní vidět, co vlastně všichni v podvědomí jenom tušíme. V tomto příspěvku se podíváme na jeden oblíbený stavební oxymóron a zeptáme se, proč se pro zateplení stěn desítky let používají těsně vedle sebe „nejlepší tepelný izolant a nejlepší tepelný vodič“.

Dokonalá tepelněizolační obálka s drážkou uprostřed

Všichni dnes chtějí energeticky úsporné bydlení. Má to svoji logiku, protože lze skutečně při shodné investici, nebo s rozdílem 10 %, navrhnout dům s provozními náklady v rozdílu desítek tisíc ročně. Nízkoenergetické a pasivní domy se stávají postupně standardem a není důvod, aby to bylo jinak. Úsporný dům musí být dobře zateplen. Ideální je souvislá tepelněizolační obálka od základu, přes stěny, okna až po střechu. Každý zbytečný tepelný most je nekompromisně penalizován účty za topení, chlazení atd. Tloušťka tepelněizolační obálky stěn se dnes pohybuje od 120 mm pro standardní domy, přes 200–250 mm u nízkoenergetických domů až po 300 mm kvalitní tepelné izolace u pasivních domů. A najednou, zcela nečekaně, se v dokonalé tepelněizolační obálce z nejlepších dosud vymyšlených izolantů objeví ve formě zakládací lišty hliník, jeden z nejlepších tepelných vodičů. Že to asi není „optimální“ všichni nějak tuší, ale proč tato překvapivost přetrvala desítky let, se dá jen těžko vysvětlit.

Porovnání součinitelů tepelné vodivosti sousedních materiálů zateplovacího systému

Prakticky každý dospělý člověk si uvědomuje, že tepelný izolant bude tepelně izolovat a tepelný vodič zase vodit. Tepelný most v konstrukci je také místo, které více tepla vodí. Pokud se ale zeptáme, kolikrát více vodí hliníková lišta (hliník) umístěná mezi desky pěnového polystyrenu, to už se i lecjaký expert musí hodně zamyslet. Abychom příklad zjednodušili, dáme našemu figurantovi (třeba i expertovi) na výběr čtyři možnosti a to 7krát, 70krát, 700krát, nebo 7000krát? Myslím, že se i kdejaký specialista trochu se správnou odpovědí zapotí.

Pro odpověď sáhneme do fyzikálních tabulek a porovnáme součinitele tepelné vodivosti obou materiálů:

  • Standardní izolant stěn pro energeticky úsporné domy Isover EPS GreyWall … λ = 0,032 W/m.K
  • Standardní hliníková zakládací lišta (hliník) … λ = 221 W/m.K

Při porovnání uvedených materiálů zjistíme, že hliníková zakládací lišta vede teplo 6906krát lépe, než sousední šedý polystyren. Pokud tedy správně zateplíme část soklu a mezi sokl a zateplení horní stěny „standardně“ aplikujeme hliníkovou zakládací lištu, v tepelněizolační obálce nevytvoříme tepelný můstek, ale výrazný tepelný most s řadou problémů. Správná odpověď je tedy 7000krát.

Sokl pasivního domu s hliníkovou zakládací lištou soklu, tj. výrazná kondenzace vody pod lištou, trhliny na líci výztužné vrstvy lišty, výrazný tepelný most. Investor se rozhodl pro opravu, která byla technicky i finančně náročná.

Typické problémy hliníkových zakládacích lišt u zateplovacích systémů ETICS:

  • hliník je skoro nejlepší tepelný vodič, lišta je v zateplovacím systému velmi výrazným tepelným mostem
  • hliník má vysokou tepelnou roztažnost, tj. někdy dochází k trhlinám mezi zateplovacím systémem a hliníkovou zakládací lištou
  • hliník nemá vysokou požární „odolnost“, tj. je slabým místem také z hlediska požární bezpečnosti
  • hliník se nedá omítat, tj. viditelné části nejsou estetické
  • hliník je energeticky a cenově náročný materiál

Dle nových evropských pravidel zakládací lišty z plastu

Aktuální příklady detailů zateplovacích systémů ETICS včetně detailů založení, použití zakládacích lišt apod. jsou uvedeny v evropských technických podkladech EAE tj. evropské asociace výrobců ETICS (European Association for ETICS). Tato důležitá pravidla jsou zdarma ke stažení.

Asi není třeba zdůrazňovat, že zde nenalezneme ani jeden případ použití hliníkové lišty mezi tepelnými izolacemi soklu a stěny. Zakládací lišta je vždy provedena z plastu!!!

Ing. Pavel Rydlo

Pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover.
Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se jako pracovník významných firem aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví. Je průkopníkem v oblasti kombinovaných tepelných izolací pro fasády a ploché střechy. Ve své práci připravil a úspěšně realizoval řadu unikátních zejména požárních zkoušek. Podílí se na tvorbě norem a je vedoucím pracovní skupiny pro požární bezpečnost při Sdružení EPS ČR. Své více než dvacetileté zkušenosti v oboru předává dále formou přednášek, odborných článků a publikací.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zateplujete šedým polystyrenem? Dodržujte pravidla jeho používání

Zateplujete šedým polystyrenem? Dodržujte pravidla jeho používání

Šedé izolační desky pěnového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem se na našich stavbách vyskytují již od roku 2005. Za tu dobu se šedým polystyrenem zateplily miliony metrů čtverečních. Aplikační firmy k tomuto novému materiálu často přistoupily po svém – polystyren jako polystyren. To ale moudré nebylo.…

REKLAMA