REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak správně napojit okno na stěnu a zateplovací systém - dilatační a okapové lišty

Chybné napojení oken a dveří na nosnou stěnu a kvalitní zateplovací systém ETICS patří k nejvíce viditelným chybám na fasádách. Časté závady můžeme vidět jak pouhým pohledem, některé pak jen pomocí infrakamery.
Jak správně napojit okno na stěnu a zateplovací systém - dilatační a okapové lišty

Společný cíl investora, projektanta i realizační firmy je jednoduchý - napojení musí po celou dobu živostnosti zajišťovat vzduchotěsný dešti odolný dilatovaný spoj, bez výrazných prasklin a jiných defektů. Splnění tohoto cíle je při použití standardních postupů zcela reálné.

Detail napojení výplní stavebních otvorů, tj. zejména oken a dveří, musí obecně splňovat platné normové požadavky, kromě mechanické stability zejména tepelně-technické. Navržený kompletní detail je ve fázi projektu optimálně posouzen tepelně-vlhkostním výpočtem podle aktuálních výpočtových programů.

Napojení můžeme rozdělit na dvě základní části:

  • Návrh a provedení napojovací spáry k nosnému zdivu. (na ESTAV.cz již dříve)
  • Návrh a provedení napojení k zateplovacímu systému. (dnešní článek)

Návrh a provedení napojení okna k zateplovacímu systému

Požadavky na připojovací lišty u zateplovacích systémů ETICS

Hlavním důvodem vzniku různých typů připojovacích lišt byl požadavek nejen na dokonalý vzhled, ale i na zjednodušení práce a vyřešení problémů v jednotlivých detailech stavebních konstrukcí.

V současnosti se pro napojení zateplovacího systému na otvorové výplně prakticky výhradně používají PVC připojovací lišty. Jsou odolné proti chemickým látkám v omítkách, vlhkosti a nekorodují následkem solí nebo kyselých dešťů. Jsou také stabilní vůči UV záření. Mohou být lisované, vybavené připojovací pěnovou lepicí páskou, krycí manžetou apod. Spojení těla profilu s tkaninou se provádí klasickým lepením nebo dnes již specialisty v oboru standardně používaným ultrazvukovým navařením. U PVC profilů může být navíc nalisován měkký jazýček k ochraně lepicí pásky nebo měkká silikonová dutinka k zajištění další pružnosti (dilatace).

Detaily připojovacích lišt a pásek u stavby pasivního domu se zateplením Isover TWINNER tloušťky 300 mm.

Rozhodující kritéria pro volbu typu připojovací lišty

Se zvyšujícími se nároky na tepelnou izolaci objektů se logicky navyšují také tloušťky zateplovací systémů. Nejúspornější pasivní domy mají standardní zateplení stěny tloušťky 300 mm, nejčastěji z šedého polystyrenu s vynikajícím součinitelem tepelné vodivosti.

Prvním zásadním kritériem pro správný typ připojovací lišty je tedy tloušťka zateplovacího systému ETICS.

Druhým kritériem ovlivňujícím způsob napojení rámů oken a dveří na zateplovací systém je umístění otvorové výplně vzhledem k nosné stěně. Toto umístění má přímý vliv na vznikající napětí ve spoji a související dilataci.

Rozeznáváme tři základní typy umístění oken:

  • Okno umístěné uvnitř nosné stěny
  • Okno umístěné s lícem nosné stěny
  • Okno umístěné mimo nosnou stěnu

Příklady připojovacích okenních lišt 1D, 2D a 3D společnosti HPI.

Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech

Běžné připojovací okenní 1D lišty jsou určeny pouze pro základní nenáročné aplikace. V náročnějších případech již tato 1D lišta nedokáže eliminovat síly, které jsou na ní vytvářeny, a proto jsou dále k dispozici tzv. 2D a nově také 3D připojovací okenní lišty. Tyto jsou určeny právě pro náročnější aplikace tj. větší tloušťky izolantů, předsazená okna, otvorové výplně velkých rozměrů atd. K dispozici jsou také 3D připojovací lišty s tkaninou a teleskopickým můstkem s koextrudovaným těsnicím jazýčkem, popřípadě ochranným jazýčkem z TPE. Stažením odlamovaní lamely se mechanismus uvolní a teleskopická lišta s tkaninou může dodatečně k připojovací pěnové pásce z PE zachytit další tři milimetry pohybu, a to ve více směrech. Ochranný jazýček chrání těsnicí pásku a nabízí opticky příjemný dojem.

Všechny uvedené lišty jsou odolné proti větru a silným dešťům, a to speciálně v detailech jednotlivých napojení a přechodů. S těmito „můstkovými“ lištami s tkaninou se mohou bezpečně zachytit nejen dynamické (krátkodobé), ale i trvalé pohyby.

Požadavky na použití konkrétního typu připojovacích lišt jsou uvedeny v evropských technických podkladech EAE tj. evropské asociace výrobců ETICS (European Association for ETICS). Tato důležitá pravidla jsou zdarma ke stažení.

Napojení parapetů

Také napojení parapetů vyžaduje vhledem k vysokému namáhání vodou použití odpovídajících materiálů a detailů. Napojení zateplovacího systému zde musí také přenášet velké dilatační pohyby, dokonce výrazně větší než u napojení ostění. Oproti dříve používaným řešením jsou dnes k dispozici systémové lišty, které zajistí jak jednoduché řemeslné provedení, tak nezbytnou vodotěsnost s možností odkápnutí stékající vody.

Schéma a detail lišty pro napojení zateplení pod parapetem.

Lišta pro ukončení systému ETICS u parapetu, osazená lišta a zapravení čistého detailu do stavby

Další příklady správného provedení a detail bočního ukončení parapetu zajišťující dilataci plechu a okap stékající vody.

Na připojovací spáry otvorových výplní jsou kladeny důležité požadavky. Kromě estetiky musí napojení zvládnout výrazné dilatace, vzduchotěsnost, vodotěsnost, být tepelněizolační a umožňovat i případné vysychání vlhkosti. Vadné připojení rámů nám může způsobit řadu problémů od vysokých tepelných ztrát, degradace detailu až po lokální možnost vzniku plísní. Současná nabídka materiálů pro napojení rámů na přilehlé konstrukce je více než dostatečná, záleží jen na projektantovi a realizační firmě jak kvalitní připojovací detail si vybere a na stavbě zrealizuje. Vždy je třeba si uvědomit, že s provedeným řešením bude stavba fungovat nebo nefungovat po dobu desítek let.

Ing. Pavel Rydlo

Pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover.
Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se jako pracovník významných firem aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví. Je průkopníkem v oblasti kombinovaných tepelných izolací pro fasády a ploché střechy. Ve své práci připravil a úspěšně realizoval řadu unikátních zejména požárních zkoušek. Podílí se na tvorbě norem a je vedoucím pracovní skupiny pro požární bezpečnost při Sdružení EPS ČR. Své více než dvacetileté zkušenosti v oboru předává dále formou přednášek, odborných článků a publikací.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Jak správně napojit okno na stěnu a zateplovací systém - připojovací spára
  2. Jak správně napojit okno na stěnu a zateplovací systém - dilatační a okapové lišty

Mohlo by vás zajímat

Zakládací lišta pro zateplení - hliník nebo plast?

Zakládací lišta pro zateplení - hliník nebo plast?

Také se vám stává, že se vám na stavební konstrukci něco podvědomě nelíbí, přestože daný materiál nebo detail skoro všichni používají? Ve stavařině v oblasti tepelných izolací pomůže termografie, která umožní vidět, co vlastně všichni v podvědomí jenom tušíme. V tomto příspěvku se podíváme na jeden oblíbený stavební…