Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Systémové řešení balkónů a lodžií - pro dokonalý vzhled a dlouhodobou funkčnost

Opravy balkónových a lodžiových konstrukcí jsou jednou ze základních součástí revitalizace bytových domů. Poškození bývá často rozsáhlé a mívá vliv i na statické vlastnosti a funkčnost objektu. Opravy pak bývají často podceňovány, přičemž balkóny a lodžie jsou z hlediska povětrnosti a s přihlédnutím k užívání nejvíce zatěžované konstrukce budov.
Systémové řešení balkónů a lodžií - pro dokonalý vzhled a dlouhodobou funkčnost

V podstatě se jedná o tzv. pochůzné střechy, kdy jsou navíc vrstvy zpravidla pevně spojené a navzájem se velmi ovlivňují. Skladba konstrukce proto musí být navržena a provedena tak, aby byla schopna dlouhodobě odolat extrémnímu zatížení, které na ni působí: velké výkyvy teplot (-25 °C až +80 °C), vlhkost (tlaky vodních par), mráz (rozpínání ledu), různé tepelné roztažnosti jednotlivých vrstev, čisticí prostředky atd. Vzhledem k tomu vyžadují konstrukce balkónů a lodžií použití speciálních materiálů poskládaných do odzkoušených a certifikovaných systémů. Správná skladba a speciální materiály však ještě nemusí být zárukou úspěchu.

Dalším neméně důležitým faktorem je technologická kázeň prováděcích firem. Zhotovitelé často nedodržují ani základní pravidla nutná pro správnou funkci konstrukce, jako jsou např. dostatečný sklon spádové vrstvy, dodržení minimálních tlouštěk použitých materiálů, dodržení technologických přestávek, použití vhodných materiálů atd. Velmi častou chybou jsou také nevhodná řešení uchycení balkónového nebo lodžiového zábradlí. Optimální uchycení je do stěn, do čel, nebo do podhledů konstrukcí. Uchycení zábradlí přes nášlapnou vrstvu je téměř vždy problematické. Pokud je to možné, je třeba se mu vyhnout. Obecně je průchod prvků nášlapnou vrstvou komplikovaný a náročný na speciální materiály, technologie a zejména preciznost provedení. Často u takovýchto řešení neproběhne vše ideálně na 100 % a pak nedokonalou izolací dochází k pronikání vody do konstrukce, která pak tlakem vznikajících par a tlakem vznikajících ledových krystalů způsobuje poškození. V prvních fázích dochází k destrukci nášlapných souvrství, později pak může dojít až k celkové destrukci balkónu či terasy.

Co je potřeba řešit:

  • Statiku konstrukce
  • Tepelně-technické požadavky
  • Skladbu konstrukce a dilatační pole
  • Hydroizolaci konstrukce a odvod srážkové vody
  • Povrchovou úpravu
  • Vhodné upevnění zábradlí

Rychlé, jednoduché a spolehlivé řešení

Balkónový systém PCI Pecitherm® MultiPlus je prvním certifikovaným systémem pro zateplení balkónů a lodžií. Optimálně eliminuje liniové tepelné mosty v místech napojení balkónů na svislé konstrukce. Díky speciální difuzní vrstvě umožňuje rychlou aplikaci povrchových souvrství, a tím maximálně zkracuje dobu realizace a zároveň díky vysokým difuzním schopnostem zaručuje mimořádně dlouhou životnost.

Systém PCI Pecitherm® MultiPlus nabízí efektivní, jednoduché a spolehlivé řešení vhodné pro realizace, kde je požadavek na jednoduše a rychle proveditelné zateplení balkónů a lodžií.

Všechny komponenty a jednotlivé vrstvy jsou mezi sebou kompatibilní a tvoří tak jednotný celek, který rovnoměrně eliminuje namáhání povětrnostními vlivy. Tím, že je celý systém od jednoho výrobce, jsou jakákoli rizika spojená s kombinací různých výrobců minimalizována.

Na systém pro zateplený balkón od značky PCI vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (TZÚS) certifikační osvědčení, které garantuje funkčnost celého systému po velmi dlouhou dobu. Tisíce metrů realizovaných ploch systémem PCI Pecitherm® MultiPlus hovoří o velké oblibě tohoto systému mezi investory, stavebníky a architekty.

V případě zájmu o tento certifikovaný systém zajišťujeme odborné proškolení stavebních firem včetně odborné pomoci přímo na stavbách. Rovněž jsme připraveni pomoci profesionální radou i případným investorům, bytovým družstvům a architektům.

Podrobné informace najdete v brožuře Systémové řešení balkónů a lodžií.

PCI

logo
Master Builders Solutions CZ s.r.o.
K Májovu 1244
573 01 Chrudim IV

telefon: +420 469 607 111
e-mail: pci-cz@pci-group.eu

web: www.pci-cz.cz/cz/

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak lepit velkoformátovou keramiku? Spolehněte se na produkty PCI

Jak lepit velkoformátovou keramiku? Spolehněte se na produkty PCI

Značka PCI aktivně sleduje vývoj v obkladačské branži a pružně na něj reaguje. S rostoucími požadavky na lepení velkoformátové keramiky vyvíjí i speciální lepidla určená právě pro lepení takto náročných prvků jak v interiéru, tak i v exteriéru.