REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak koupit bydlení – jaký je pomocník z portálu ESTAV.cz?

Kupujete bydlení? Moderní technologie nabízí mnohé benefity, které přispívají k vyššímu komfortu bydlení a zároveň šetří energii a vodu, přispívají ke zdravějšímu bydlení, jsou šetrnější k životního prostředí apod. Umí si o ně ale investoři říci? Ví o nich?
Jak koupit bydlení – jaký je pomocník z portálu ESTAV.cz?

Naše zkušenost je taková, že mnozí investoři se při koupi nemovitosti stále rozhodují na základě lokality, obrázků a ceny. A na technické detaily, které ovlivní cenu a komfort bydlení se zapomenout zeptat, nebo se zeptat neumí. Výsledkem je pak zbytečně špatná volba nebo rozčarování.

Portál ESTAV.cz připravil pro investory projekt Jak koupit bydlení. Příručka obsahuje praktické rady a komentáře a také část zápisník, kde jsou seznamy otázek na technické kvality nemovitosti. Investor tak dostává do ruky silný nástroj ke skutečnému porovnání kvality domu nebo bytu. Zjištěné odpovědi pak mohou sloužit k porovnání nabídek, ale mnohdy i k ujasnění představ samotného investora, jelikož otázky ukáží na důsledky určitých skutečností.

ESTAV.cz se ptá...

Jelikož informace o technických detailech stavby mohou být pro laika obtížné, v projektu Jak koupit bydlení je kromě komentářů část formou otázek, ke kterým je možné připsat získané informace, případně si nakreslit jednoduchý obrázek. A pak se samozřejmě k problému vrátit třeba s odborníkem projektantem nebo inspektorem nemovitostí. Soustředili jsme se i na takové věci jako kolik bude stát vytápění a voda a jaké jsou s tím spojené závazky, protože ty mohou ovlivnit významně provozní náklady. Právě dotazník na technické detaily je v našem projektu unikátní. Jak vidíte význam takové příručky?

prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB na stavební fakultě ČVUT, odpovídá ...

Děkuji za Váš zájem o názor na připravovanou příručku pro koupi nemovitosti. Rozvoj technologií, široká nabídka materiálů a variabilita technických řešení jak vlastní stavby, tak technických zařízení vytváří široký prostor pro individuální řešení budov. Technická zařízení se dnes neobejdou bez řídicích systémů, jejichž správné nastavení a odladění je předpokladem pro očekávanou funkci složitých celků, jakými moderní budovy jsou. Tyto možnosti však v souvislosti se slabou a nejednoznačnou technickou legislativou, tlakem na snižování energetické náročnosti a především tlakem na minimální cenu vedou v mnoha případech k situacím, kdy nově pořízená nemovitost překvapí svého majitele absencí některého zařízení, jeho neodladěním případně vysokými provozními náklady, projevujícími se až po několika letech.. Pečlivě zpracovaná příručka formou laikovi srozumitelnou by zajisté přispěla k předcházení nespokojenosti s novou nemovitosti a umožnila jednoduchou kontrolu funkčnosti či přítomnosti jednotlivých zařízení. Pomůckou při zpracování příručky by mohly být zkušenosti v oblasti tzv. commisioningu, v zahraničí používané metodiky pro uvádění budov do provozu.

Václav SOUKUP, ředitel divize FM3 ATALIAN, odpovídá ...

Myšlenka vytvořit a publikovat jakousi příručku, která pomůže méně technicky zkušeným klientům při nákupu nemovitosti, se mi zdá, jako vynikající a rozhodně přínosný nápad.

Koupě bytu, nebo nemovitosti je v drtivé většině případů životní událostí a závazkem na mnoho desítek let. Následky unáhleného nebo špatného rozhodnutí o tak zásadní investici, jakou bezesporu nákup nemovitosti je, jsou potom skličující a ve většině případů velice nákladné. Umím si představit ten krásný pocit člověka, který si v dobré víře zakoupí byt za cca 3 miliony korun. Byt je na první pohled zrekonstruovaný, krásně vymalovaný a všude je položena krásná a nová dlažba. Jaké rozčarování a zklamání však čeká tohoto klienta, když po několika týdnech bydlení zjistí, že kompletní elektrické rozvody jsou vedeny ještě v původním hliníku, do jističové skříně nejde osadit proudový chránič a pod novou podlahou není umístěna žádná zvuková izolace. V takovémto případě to znamená vybourat podlahu a položit novou, nechat odstranit původní historické rozvody a rozvést novou elektroinstalaci anebo druhá možnost a to byt obratem prodat dalšímu „méně“ zkušenému kupci… Přesně z tohoto důvodu se mi zdá jakákoliv pomoc pro potencionální kupce bez odborného vzdělání nebo zkušeností na místě a jako výborný nápad.

ESTAV.cz se ptá...

Jak je podle vás důležité, aby kupující věnoval pozornost detailům budoucího bydlení, a jsou na poučeného zájemce připraveny developerské společnosti a nabídka?

Ing. Jiří Vacek, Ph.D. MIM, ředitel CEEC Research s.r.o., odpovídá ...

Podrobná prohlídka bytu před jeho koupí je klíčová pro budoucí spokojené bydlení. Většina kupujících ale nemá dostatečné znalosti pro pečlivou technickou kontrolu dané nemovitosti. Existuje však řada firem, které tyto služby technické inspekce nemovitosti nabízí a za relativní nízké náklady kupujícím pomohou odhalit případné problémy. Z našich pravidelných interview z řediteli developerských společností vyplývá, že klíčová kritéria pro kupujícího při rozhodování o koupi jsou zejména lokalita nemovitosti a cena bytu. Naopak materiál, ze kterého je dům postaven nebo energetický standard v rozhodovacím procesu většinového klienta nemá v současnosti bohužel příliš velkou váhu. Tomu se samozřejmě přizpůsobují i developerské společnosti svojí nabídkou. Z pohledu širšího časového horizontu jde ale vidět i v této oblasti kvalitativní posun a růst úrovně kvality nových projektů. Na trhu se rovněž již objevují i projekty nízkoenergetického bydlení, z nadstandardních materiálů, atd. Ty jsou ale v menšině a za podstatně vyšší ceny, než co je většina kupujících ochotna zaplatit.

ESTAV.cz se ptá...

Již delší dobu se objevují zprávy, že pořízení bytu nebo domu je právě nyní nejlevnější a developeři pravidelně avizují, že dále již očekávají růst. Jaké jiné vlivy a trendy kromě obecného trendu poklesu a růstu cen jste zaregistrovali?

Jana Hrabětová, šéfredaktorka portálu Kde Chci Bydlet.cz, ředitelka soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit, odpovídá ...

Nabídka nového bydlení v developerských projektech doznala - ve srovnání s obdobím před rokem 2008 - velkých změn. A to nejenom působením krize, která se na primárním rezidenčním trhu významně podepsala, ale i tím, že kupující jsou dnes mnohem poučenější a náročnější. Developerských bytových projektů je v Praze opravdu hodně a jsou velmi různorodé. A není výjimkou, že v určité lokalitě je k dispozici v jednom časovém období více rezidenčních projektů. A tak si lidé mohou vybrat projekt, který jim po všech stránkách vyhovuje. Nemusí dělat kompromisy, jako tomu bylo v minulosti. Novinkou posledních let je určitě i to, že na samotnou přejímku bytu přicházejí dobře připraveni, často v doprovodu inspektora nemovitostí, který včas odhalí případné chyby a nedostatky. Ze současné nabídky nového bydlení mám také pocit, že developeři na trh uvádějí promyšlenější projekty, projekty, které něčím zaujmou. Myslí i na to, že lidé nechodí domů pouze přespat, a tak se v rámci projektů, u nichž je to samozřejmě realizovatelné, budují zelené vnitrobloky, dětská hřiště či drobná občanská infrastruktura. V mnoha rezidenčních projektech jsou navíc i zařízené vzorové byty, často realizované ve spolupráci s renomovanými ateliéry.

ESTAV.cz se ptá...

Radim Veselý, IKA BUILDOG, s.r.o., Sales Director, odpovídá ...

Z pohledu inspektora nemovitostí takovouto pomůcku vnímáme pozitivně. Inspekce nemovitosti je vysoce odborná činnost vyžadující dlouholetou praxi inspektorů, kteří kromě odborných znalostí potřebují také moderní technické vybavení. Pokud bude investor již s předstihem obeznámen s technickými pojmy z oboru stavebnictví, lépe porozumí protokolu z inspekce a bude jej umět ve všech souvislostech využít pro svůj konkrétní případ.

ESTAV.cz se ptá...

Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu veletrhu For Arch, odpovídá ...

Bohužel výrazná většina koncových zákazníků pořád dává větší význam ceně, oproti kvalitnější či komfortnější dražší alternativě.
Určitý posun však již nastal, protože vzhledem k velkému zájmu vystavovatelů o doprovodnou soutěž „GRAND PRIX výrobek FOR ARCH 2015“, kde společnosti představují novinky, nové technologie a nová řešení stávajících produktů, se dá předpokládat, že důvodem je právě zvýšený zájem investorů po inovacích.

ESTAV.cz se ptá...

Ve studii developerských společností CEEC RESEARCH řekl Tomáš Rosák generální ředitel Saint-Gobain Construction Products CZ: „…roste také poptávka po inovativních řešeních bydlení, která přinášejí nejen energetickou úsporu, ale také čistý vzduch, akustickou a světelnou pohodu nebo moderní interiéry…“ Jaký je Váš názor na projekt Jak koupit bydlení, který pomůže investorům zformulovat i otázky na technické detaily domu nebo bytu?

Ing. Jakub Benda, Marketing and Communication, Saint-Gobain Czech republic and Slovakia, odpovídá ...

Váš projekt je velmi chvályhodný a i my se setkáváme s dotazy od investorů, které směřují právě k zjištění informací typu „na co nezapomenout“
Aktuálně máme k dispozici výsledky výzkumu, který jsme společně se společnostmi Raiffeisen a Stem Mark realizovali v červenci 2015 na téma „co vadí na bydlení“. Výsledek je takový, že 9 z 10 českých domácností uvádí, že se v jejich bytě vyskytuji nějaké rušivé faktory. Nejčastěji se jedná o hluk, jak z venkovního okolí (postihuje 57% domácností), tak od sousedů (postihuje 72% domácností) Tedy naprosto klíčová je při nákupu bytů v bytových domech akustika. Investor by neměl zapomínat na to, že v bytovém domě nežije sám a že hluk v domě i jeho okolí značně ovlivňuje kvalitu života a přitom existují jednoduchá a levná stavební řešení, sádrokartony, podhledy, stěnové panely, izolační skla apod., která tyto problémy eliminují. Dalším faktorem, který respondenti zmiňovali jsou plísně. Zde se však problémy objeví až po nastěhování, ale lze jim předejít důslednou kontrolou konstrukcí, utěsnění oken a kvalitou zateplení fasády popřípadě instalací sanačních omítek.

ESTAV.cz se ptá...

ESTAV.cz: Jak je podle vás důležité, aby kupující věnoval pozornost detailům budoucího bydlení a jak moc jsou podle Vás obecně investoři ochotni se o detaily zajímat?

Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema, odpovídá ...

Nové bydlení je dlouhodobá investice a s tím by měl také zájemce k výběru bytu přistupovat. V rámci našeho konceptu Chytré bydlení proto také pracujeme hned s několika benefity, jako jsou například energetická náročnost budovy skupiny B, možnost nuceného větrání, použití přírodních materiálů, příprava pro inteligentní ovládání bytu či napojení nového bydlení na okolní dopravní a občanskou infrastrukturu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak vyprovodit plísně provždy z domu

Jak vyprovodit plísně provždy z domu

Nepříjemný zápach, načernalá a navlhlá zeď - tak to vypadá, když k vám domů zavítá plíseň. Neměli bychom ji vůbec podceňovat, jelikož boj s plísní bývá obvykle vleklý a mnohdy se může zdát i nekonečný. Tento nešvar nejenže hyzdí náš domov a často i zapáchá, ale především je zdraví nebezpečný. Na nic nečekejte a co…