REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak zkrotit sníh na střeše

Pokud chcete mít jistotu, že vám odtávající sníh nestrhne okapy, nepoškodí tašky anebo dokonce neohrozí na zdraví kolemjdoucích, je důležité poctivě naplánovat protisněhová opatření.

Protisněhová ochrana musí být zohledněna již v projektu řešení střechy v závislosti na jejím spádu sněhové oblasti, ve které se stavba nachází. Návrh konkrétního řešení střešního pláště musí vycházet z normy ČSN 73 1901 a z technických podkladů výrobců střešních krytin. Tyto udávají počet a umístění protisněhových střešních tašek nebo protisněhových zábran či sněholamů, přičemž protisněhové tašky nebo zábrany se doporučují se sněholamy vzájemně kombinovat.

V současné době je nejrozšířenější obranou proti náhlému skluzu sněhu ze střechy zařazení speciálních protisněhových tašek do střešní krytiny. Protisněhová střešní taška tvoří s betonovým „zachytávacím“ prstencem jeden homogenní, celobetonový prvek. Oproti také používaným plechovým zábranám je její největší výhodou především harmonické začlenění prvku do střešního pláště.

Zabránit skluzu sněhu ze střechy je možné také pomocí protisněhových sněholamů. Jedná se zpravidla o mříž z pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou, která se montuje přímo do speciálních střešních tašek. Množství protisněhových zábran závisí, stejně jako u protisněhových tašek, na střešním sklonu a sněhové oblasti. Doporučuje se kombinovat sněholamy s protisněhovými taškami nebo zábranami.

Úžlabí jsou, stejně jako atiky, vikýře, nadstavby a prostupy těles střechou, pro sesouvající se sníh překážkou. Tající a zpravidla i zmrzlý sníh, který sjíždí ze střechy, v úžlabí narazí na tašky v protější ploše a může tak zapříčinit jejich vážné poškození. Obdobně mohou být pro pohybující se sníh překážkou i střešní okna a prostupové tašky. V této souvislosti je třeba přihlédnout i k místním podmínkám a zkušenostem a zajistit, aby sníh na střeše odtával postupně. V první řadě je důležité, aby byla základní protisněhová ochrana provedena správně (především, aby byl ve střešní ploše umístěn vhodný počet protisněhových tašek nebo zábran, viz technická příručka KM BETA). V dalším kroku lze tato opatření doplnit nad střešními okny a s ohledem na členitost i v ploše střechy, sněholamy.

Více informací o střešním systému KM BETA a jeho správné pokládce lze najít na www.kmbeta.cz.

KM Beta, a.s.

logo
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín

telefon: +420 518 321 134, +420 778 478 736
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

web: www.kmbeta.cz/CZ

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA