REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dotace Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotační titul podporující úspory energie. Letošní výzva je zaměřená na rodinné domy. Zahrnuje dotace na zateplení rodinných domů, instalace ekologických zdrojů tepla a na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Žádosti je možné podávat do konce října 2014.
Zelená úsporám

Nová zelená úsporám aktuálně

V první polovině července se program administrativně zjednodušil a zvýšil se příspěvek na projektovou dokumentaci. Například na zpracování odborného posudku se zvýšila podpora z původních 10 tisíc korun na 20 tisíc pro zateplení rodinných domů. Zavedla se také podpora projektu pro instalace solárních kolektorů. Změny se přitom týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. dubna.

Na co získáte dotaci Nová zelená úsporám

Dotaci Nová zelená úsporám lze získat na zateplení rodinného domu, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a instalaci ekologických zdrojů tepla v rodinném domě. Zateplení domu zahrnuje zateplení stěn, střechy, výměnu oken a dveří a zlepšení tepelných parametrů dalších tzv. obalových konstrukcí budov. Domy s velmi nízkou energetickou náročností jsou domy s tzv. měrnou potřebou tepla na vytápění podporované ve dvou úrovních – do 20 kWh/m2 a rok a do 15 kWh/m2 a rok. Mezi podporované ekologické zdroje tepla patří kotle a krbová kamna na biomasu (dřevo, dřevěné pelety apod.), tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a solární termické systémy (nikoli fotovoltaika).

Oblasti podpory:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C Efektivní využití zdrojů energie

Ve všech oblastech se také podporuje zpracování odborného posudku, což zahrnuje projekt a energetický posudek. Dále je v oblasti A podporováno zajištění technického dozoru a v oblasti B zajištění měření vzduchotěsnosti obálky domu.

Kolik lze dotací Nová zelená úsporám získat

V oblasti A programu Nová zelená úsporám, podporující zateplení domu, lze dle míry dosažené úspory získat 30 až 55 % z tzv. měrných způsobilých výdajů. V oblasti B, týkající se výstavby velmi úsporných domů, lze získat jednorázovou dotaci 400 nebo 550 tisíc korun na dům, dle dosažené měrné potřeby tepla na vytápění. V oblasti C, kde se podporují ekologické zdroje tepla, lze získat až 100 tisíc na kotel na biomasu, 50 tisíc na krbová kamna, 100 tisíc na tepelné čerpadlo, 18 tisíc na kondenzační kotel a 50 tisíc na solární systém, 100 tisíc na systém větrání s rekuperací.

Výše dotace Nová zelená úsporám je však omezena maximálním procentním podílem ze způsobilých výdajů a je také snížena, pokud se současně nezatepluje dům (čili neprovádí se opatření v oblasti A). Naopak výše dotace je zvýšena o 10 % u nemovitostí nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Podrobné podmínky přidělení dotace a přehledné tabulky s výší dotace naleznete v tomto článku.

© artush - Fotolia.com© artush - Fotolia.com

Do kdy je možné žádat

Výzva pro rodinné domy je otevřena do 30. října 2014. Z celkové alokace 1,9 miliard korun je vyčerpáno zatím pouze 260 milionů korun. V absolutních finančních částkách se nejvíce žádá o podporu na ekologické zdroje tepla (oblast C). Z hlediska počtu žádostí se v podobné míře žádá o podporu na zateplení (oblast A) a na ekologické zdroje tepla (oblast C). Nejméně je žádostí o podporu na výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B). Dle informací Státního fondu životního prostředí, který administruje program Nová zelená úsporám, se do konce letošní výzvy nepočítá s žádnými změnami podmínek ani výše dotace.

Veškeré další podrobnosti o programu Nová zelená úsporám naleznete ve speciální rubrice na portálu TZB-info.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA