REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kalkulačka pro žadatele o dotaci v programu Nová zelená úsporám

Dalším vstřícným krokem Státního fondu životního prostředí je elektronická kalkulačka, pomocí které se dá předběžně vypočítat, zda je reálné splnit podmínky dotačního programu a získat dotaci.
Kalkulačka pro žadatele o dotaci v programu Nová zelená úsporám

Kalkulačka byla zveřejněna na oficiálním webu dotačního programu (kalkulacka.novazelenausporam.cz). Výpočetní nástroj je konstruován velmi názorně, takže jeho použití zvládne i poučený laik. Stejně tak jej ale může použít energetický specialista pro první hrubý výpočet.

Letošní výzva programu Nová zelená úsporám běží od 1. dubna. Alokovaná částka je však vyčerpána jen ze 14 procent. Hlavní překážkou většího zájmu o dotační program je zpřísnění pravidel pro získání dotace oproti „prvnímu kolu“ dotačního programu NZÚ a výrazně vyšší administrativní náročnost vyřízení žádosti.

Souběh těchto faktorů způsobil výrazný propad zájmu o dotační program. Dalo se to ostatně předpokládat a upozorňovali jsme na to na TZB-info např. v článku Střet techniků se světem úředníků. Nový ministr životního prostředí Richard Brabec provedl začátkem července vydáním dodatku č. 2 alespoň dílčí změny, které nemění pravidla, ale odstraňují některé zbytečné administrativní kroky. Určitou negativní image dotačního programu to ale výrazně nezlepšilo. Nasvědčuje tomu i zveřejněná tisková zpráva MŽP, podle které je v polovině srpna vyčerpáno pouhých 14 % finančních prostředků z 1,9 mld. Kč vyčleněných pro letošní rok. U oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, která by měla být hlavní nosnou částí programu, nadále trvá souběh problémů - přísně nastavená kritéria získání dotace a poměrně vysoká administrativní náročnost vyřízení žádosti.

Elektronická kalkulačka je určena právě pro tuto oblast podpory A. Je dalším vstřícným krokem ministerstva životního prostředí směrem k žadatelům. Její použití je jednoduché, intuitivní a dává potencionálnímu žadateli rychlou prvotní informaci o tom, co by měl udělat, aby dosáhl na dotaci. Tento další krok ministerstva a Státního fondu životního prostředí lze hodnotit pozitivně a všem majitelům rodinných domů doporučit, aby kalkulačku vyzkoušeli a začali o možnostech státní dotace na snížení energetické náročnosti svého domu uvažovat. Když ne letos, tak v některé další výzvě dotačního programu, které by měly pokračovat až do roku 2020.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotační titul podporující úspory energie. Letošní výzva je zaměřená na rodinné domy. Zahrnuje dotace na zateplení rodinných domů, instalace ekologických zdrojů tepla a na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Žádosti je možné podávat do konce října 2014.