Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace cihelného zdiva

Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI BRICK.

Použití

Omítka je určena k vytvoření imitace režného cihelného zdiva při provádění nových, tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcí,modernizací a renovací.

Složení

Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo, vysoce hodnotné pigmenty, organické pojivo, silikonová disperze.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení včetně napojování a vytváření struktury. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím i možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.

Všeobecné požadavky na podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

Aplikace

Omítka se nanáší na vyzrálý podklad upravený podkladním nátěremweber.pas podklad UNI BRICK.V prvním kroku se na dokonale suchý podkladní nátěr nalepí šablona ve tvaru režného cihelného zdiva. Přes nalepenou šablonu se nanese vrstva omítky weber.pas silikon brick v požadovaném barevném odstínu. Tloušťka vrstvy omítky je přibližně dána tloušťkou šablony. Po nanesení se povrch omítky uhladí nerezovým hladítkem. Po uhlazení omítky se šablona opatrně odstraní.

Rovnost podkladu
Doporučuje se, aby podklad nevykazoval nerovnosti.

Podkladní nátěr
K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weber.pas podkladu UNI BRICK v barevném odstínu dle vzorkovnice weber.design.

Ředění
Omítka je připravena k přímému použití. V případě potřeby je možné omítku naředit přidáním malého množství čisté vody.

Nářadí
K nanášení nerezové hladítko, nerezová zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Nejdůležitější vlastnosti

  • jemnozrnná omítka pro vytváření imitace režného cihelného zdiva na fasádě
  • vysoká vodoodpudivost
  • snadná aplikace

Aplikace

Nalepení šablony

Papírová samolepící šablona se nalepí na podklad opatřený podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI BRICK. Šablonu je třeba nalepit přesně na požadované místo. Po nalepení nelze již polohu šablony upravit.

Nanesení omítky weber.pas silikon brick

Omítka weber.pas silikon brick nanese přes nalepenou šablonu na podklad nerezovým hladítkem. Při nanášení nesmí dojít k poškození nalepené šablony.

Uhlazení vrstvy nanesené omítky

Nanesená vrstva omítky weber.pas silikon brick se upraví nerezovým hladítkem do roviny tak, aby její přibližná tloušťka odpovídala tloušťce nalepené papírové šablony.

Vytvoření plastického vzoru

Na uhlazenou plochu omítky se zednickou lžící nepravidelně nanesou silnější plošky omítky weber.pas silikon brick, které na uhlazené omítce vytvoří imitaci plastického povrchu lícových cihel.

Uhlazení nanesených plošek omítky

Nanesené plošky omítky se následně lehce uhladí nerezovým hladítkem a srovnají na přibližně stejnou tloušťku.

Odstranění šablony

Odstraněním nalepené šablony se ve vrstvě mokré omítky vytvoří imitace lícového zdiva.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

logo
Radiová 3
102 00 Praha 10

telefon: 272 701 137
e-mail: info@weber-terranova.cz

web: www.cz.weber

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Pracovní návody a postupy

Srubová stavba

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, jak se staví srub, pokud byste si jej chtěli postavit sami svépomocí. Nutno říci, že stavba takového rodinného domu…

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Oprava staré kamenné zdi svépomocí

Stará kamenná zeď vždy k zahradě a sídlu patřila. Byť ji předci postavili velice dobře, zub času, voda a mrazy společně s vegetací jsou neúnavnými dříči. A když se přidá i neodborný zásah člověka, vše se jen urychlí. Noví vlastníci tak museli přistoupit k opravám. Stavebníci postupovali s citem pro věc, pečlivě. Po…

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.