Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

CEMEX umístí betonové ostrůvky pro hnízdiště rybáka obecného

Společnost CEMEX obnovila globální smlouvu o partnerství se sdružením na ochranu ptáků a přírody BirdLife International na další tři roky.

Společnou vizí je dosáhnout ekologicky udržitelného rozvoje a zachovat biologickou rozmanitost v lomech a jejich okolí. V České republice je BirdLife International reprezentován Českou společností ornitologickou (ČSO), se kterou CEMEX letos posílil spolupráci na dvou konkrétních projektech.

  • Prvním projektem je přírodovědný průzkum v místě a okolí štěrkovny CEMEXu v Nákle v Olomouckém kraji. Výsledky průzkumu České společnosti ornitologické přispějí k zpracování plánu na podporu přírodní rozmanitosti štěrkovny Náklo.
  • Druhým projektem je vytvoření hnízdišť pro rybáky obecné na těžebních jezerech. CEMEX umístí první čtyři betonové ostrůvky letos v květnu na štěrkopískovně Dobříň u Roudnice nad Labem.

V následujících měsících budou odborníci na životní prostředí sledovat vliv dobývacího prostoru a rekultivovaného území na flóru a faunu štěrkovny.

„Biologové nyní zmapují výskyt organizmů v lokalitě naší štěrkovny v Nákle. Budou sledovat ptáky, vodní bezobratlé živočichy, obojživelníky, plazy, vážky, motýly a rostliny. Do konce tohoto roku bychom pak nejen na základě tohoto přírodovědného průzkumu společně zpracovali plán na podporu přírodní rozmanitosti štěrkovny Náklo a představili ho veřejnosti,“ popisuje Tomáš Hubálek, koordinátor CEMEXu pro životní prostředí.

Místa těžby ­jako útočiště pro ohrožené druhy

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácná přírodní území a podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi poslání ČSO.

Význam společného projektu popisuje ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek: „Opakovaně se přesvědčujeme, že v případě dobrého plánování mohou těžební prostory fungovat jako útočiště pro ohrožené a vzácné živočichy i rostliny. Mnohdy ani sami těžaři si neuvědomují, že tuto funkci mohou plnit nejen vytěžená území po přírodní (netechnické) rekultivaci, ale často i aktivní lomy a pískovny během těžby. Potřeba je jen správně vyhodnotit potenciál takového území – v dnešní chemií přesycené zemědělské krajině se paradoxně právě lomy a pískovny stávají oázami života.“

Hnízdiště pro rybáky - na technologickém vývoji plovoucích ostrůvků z betonu a polystyrenu se podíleli odborníci

Příkladem, jak se dá pomoci vzácným druhům ptáků, je vybudování umělých ostrůvků plovoucích na hladině vodních nádrží. Rybákům obecným chybí v Česku přirozená hnízdiště, proto se těžařské společnosti spojily s ochránci přírody a připravují pro rybáky umělá hnízdiště na těžebních jezerech.

Na technologickém vývoji plovoucích ostrůvků z betonu a polystyrenu se podíleli odborníci z několika institucí. Tyto plovoucí ostrůvky již nyní úspěšně plní svou funkci na provozovnách společnosti Českomoravský štěrk. CEMEX umístí první čtyři betonové ostrůvky letos v květnu na štěrkopískovně Dobříň u Roudnice nad Labem. V létě CEMEX instaluje další ostrůvky také na štěrkovnách Smiřice a Čeperka ve východních Čechách. Experti věří, že se na nových ostrůvcích rybáci brzy uhnízdí a příští rok i vyvedou mláďata. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Den Země na štěrkovně Spytihněv

S rekultivací těžebních ploch a obnovou těžební krajiny se může veřejnost seznámit v sobotu 16. května na akci pořádané CEMEXem ve Zlínském kraji. U příležitosti oslav Dne Země se na rekultivované části štěrkovny Spytihněv již třetím rokem setkají občané a ochránci přírody se zástupci firmy CEMEX. Ekologicky vzdělávací charakter akce je doplněn bohatým kulturním programem.

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

logo
Laurinova 2800/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky

telefon: +420 257 257 400
e-mail: info@cemex.cz

web: www.cemex.cz, www.podlaha.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště

Společnost CEMEX včera umístila první čtyři betonové ostrůvky na štěrkopískovně Dobříň u Roudnice nad Labem. Starostové a zastupitelé okolních obcí přihlíželi spolu s dětmi z místní školky, jak autojeřáb zvedá a pokládá šestiboké hranoly z vláknobetonu vysypané štěrkem na hladinu těžebního jezera.

REKLAMA