REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

CEMEX umístí betonové ostrůvky pro hnízdiště rybáka obecného

Společnost CEMEX obnovila globální smlouvu o partnerství se sdružením na ochranu ptáků a přírody BirdLife International na další tři roky.

Společnou vizí je dosáhnout ekologicky udržitelného rozvoje a zachovat biologickou rozmanitost v lomech a jejich okolí. V České republice je BirdLife International reprezentován Českou společností ornitologickou (ČSO), se kterou CEMEX letos posílil spolupráci na dvou konkrétních projektech.

  • Prvním projektem je přírodovědný průzkum v místě a okolí štěrkovny CEMEXu v Nákle v Olomouckém kraji. Výsledky průzkumu České společnosti ornitologické přispějí k zpracování plánu na podporu přírodní rozmanitosti štěrkovny Náklo.
  • Druhým projektem je vytvoření hnízdišť pro rybáky obecné na těžebních jezerech. CEMEX umístí první čtyři betonové ostrůvky letos v květnu na štěrkopískovně Dobříň u Roudnice nad Labem.

V následujících měsících budou odborníci na životní prostředí sledovat vliv dobývacího prostoru a rekultivovaného území na flóru a faunu štěrkovny.

„Biologové nyní zmapují výskyt organizmů v lokalitě naší štěrkovny v Nákle. Budou sledovat ptáky, vodní bezobratlé živočichy, obojživelníky, plazy, vážky, motýly a rostliny. Do konce tohoto roku bychom pak nejen na základě tohoto přírodovědného průzkumu společně zpracovali plán na podporu přírodní rozmanitosti štěrkovny Náklo a představili ho veřejnosti,“ popisuje Tomáš Hubálek, koordinátor CEMEXu pro životní prostředí.

Místa těžby ­jako útočiště pro ohrožené druhy

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácná přírodní území a podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi poslání ČSO.

Význam společného projektu popisuje ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek: „Opakovaně se přesvědčujeme, že v případě dobrého plánování mohou těžební prostory fungovat jako útočiště pro ohrožené a vzácné živočichy i rostliny. Mnohdy ani sami těžaři si neuvědomují, že tuto funkci mohou plnit nejen vytěžená území po přírodní (netechnické) rekultivaci, ale často i aktivní lomy a pískovny během těžby. Potřeba je jen správně vyhodnotit potenciál takového území – v dnešní chemií přesycené zemědělské krajině se paradoxně právě lomy a pískovny stávají oázami života.“

Hnízdiště pro rybáky - na technologickém vývoji plovoucích ostrůvků z betonu a polystyrenu se podíleli odborníci

Příkladem, jak se dá pomoci vzácným druhům ptáků, je vybudování umělých ostrůvků plovoucích na hladině vodních nádrží. Rybákům obecným chybí v Česku přirozená hnízdiště, proto se těžařské společnosti spojily s ochránci přírody a připravují pro rybáky umělá hnízdiště na těžebních jezerech.

Na technologickém vývoji plovoucích ostrůvků z betonu a polystyrenu se podíleli odborníci z několika institucí. Tyto plovoucí ostrůvky již nyní úspěšně plní svou funkci na provozovnách společnosti Českomoravský štěrk. CEMEX umístí první čtyři betonové ostrůvky letos v květnu na štěrkopískovně Dobříň u Roudnice nad Labem. V létě CEMEX instaluje další ostrůvky také na štěrkovnách Smiřice a Čeperka ve východních Čechách. Experti věří, že se na nových ostrůvcích rybáci brzy uhnízdí a příští rok i vyvedou mláďata. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Den Země na štěrkovně Spytihněv

S rekultivací těžebních ploch a obnovou těžební krajiny se může veřejnost seznámit v sobotu 16. května na akci pořádané CEMEXem ve Zlínském kraji. U příležitosti oslav Dne Země se na rekultivované části štěrkovny Spytihněv již třetím rokem setkají občané a ochránci přírody se zástupci firmy CEMEX. Ekologicky vzdělávací charakter akce je doplněn bohatým kulturním programem.

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

logoLaurinova 2800/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky

telefon: +420 257 257 400
e-mail: info@cemex.cz

web: www.cemex.cz, www.specialni-produkty.cz, www.podlaha.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA