Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zavřete okna a větrejte!

Trávíme 90 % svého času v uzavřených místnostech, 65 % zavření doma. Věnujeme spoustu pozornosti zařizování a tomu, jak domov udělat co nejpříjemnějším místem k životu. Málokdy si přitom uvědomujeme, že více než věci kolem nás k naší pohodě přispívá to, jak se nám doma dýchá.
Obr. Staré domy bez izolace „dýchaly“. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Domy, které neumí dýchat

S tím, jak se standardem novostaveb i rekonstrukcí stává důkladná izolace při zateplování, přicházejí domy o svou přirozenou schopnost dýchat. V utěsněných domech podstatně více než dříve bojujeme s plísněmi a vlhkostí, zhoršuje se kvalita vzduchu. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu přitom způsobuje únavu, sníženou pozornost i výkon, bolesti hlavy. Při dlouhodobém působení může vést i k závažným onemocněním srdce, poruchám paměti nebo depresím, přispívá k rozvoji Alzheimerovy choroby a demence, u dětí a mladistvých negativně ovlivňuje vývoj mozku.

Zdravý vzduch je zkrátka důležitější, než si uvědomujeme.

Předsudky s pachutí starých časů

Jak zdravý vzduch zajistit? Spokojíme se světráním okny, anebo investujeme do komfortního řešení? Řízené větrání se stává standardem u novostaveb i rekonstrukcí, ale stále kolem něj panuje spousta předsudků. Nejčastěji pochybujeme o kvalitě vzduchu a návratnosti investice. Podívejme se, jak to s nimi je doopravdy.

Obr. Správně dimenzovaný systém řízeného větrání s rekuperací tepla dokáže uspořit až polovinu nákladů na vytápění. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Kvalitní systémy řízeného větrání dosahují až 94 % účinnosti rekuperace, a uspoří tak až polovinu nákladů na vytápění,“ potvrzuje ekonomický přínos řízeného větrání Bc. Pavel Vořech, produktový manažer pro komfortní větrání Zehnder, a dodává: „Pro každý dům je možné najít optimální řešení z hlediska nákladů i úspornosti provozu. I majitelé malých bytů potřebují zdravě dýchat a neutrácet zbytečně za vytápění.

Obr. Stropní větrací jednotky efektivně vyvětrají celý byt bez nároku na podlahovou plochu. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Pro malé byty lze použít kompaktní stropní větrací jednotky nebo decentrální jednotky pro větrání pouze 1–2 místností. Pro rodinné domy je optimální centrální větrací jednotka, například Zehnder ComfoAir Q, ideálně v kombinaci s klimatickým modulem ComfoClime, která dokáže udržet komfortní teplotu v domě i v parném létě bez potřeby klimatizace. Klimatický modul navíc v zimě dohřívá a v létě dochlazuje čerstvý přiváděný vzduch, takže zvyšuje efektivitu rekuperace a snižuje vaše účty za vytápění.

Obr. Větrací jednotka s klimatickým modulem v technické místnosti domu. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Čerstvý vzduch pomáhá šetřit

Řízené větrání s rekuperací je vždy úspornější než manuální větrání, které do interiéru v zimním období vpouští studený vzduch, který je třeba ohřát, a v létě naopak příliš teplý vzduch, který dochlazujeme klimatizací. Energeticky mnohem efektivnější je stabilní temperování vzduchu,“ říká k předsudkům o nákladnosti provozu komfortního větrání Bc. Pavel Vořech: „Provoz větrací jednotky v běžném rodinném domě se v nákladech na energie pohybuje v řádu nižších stovek měsíčně. Naproti tomu šetříte až polovinu nákladů na vytápění, což jsou nesrovnatelné, řádově vyšší částky.

Na plíseň zapomeňte

Mylná je i častá představa, že komfortní větrání pracuje s vydýchaným vzduchem v uzavřeném systému, takže podporuje růst plísní a šíření bakterií. Je to právě naopak: Neustálý přívod čerstvého vzduchu, jeho cirkulace a kvalitní filtrace bakteriím a plísním neprospívá. Plísně v rámci systému řízeného větrání mohou vznikat pouze třemi způsoby: snahou ušetřit pořizovací náklady na rozvodech, takže rozvody nejsou těsné, dále vypínáním rekuperace při odjezdu z odchodu nebo odjezdu na dovolenou z důvodu domnělých úspor energie (vypínání naopak zvyšuje energetickou náročnost systému!), a do třetice – zanedbání údržby. V praxi jde o výměnu filtrů, kterou zvládne opravdu každý. Používání originálních filtrů zajistí dlouhodobou životnost a spolehlivý provoz systému, není třeba se obávat složité nebo nákladné údržby.

Obr. Komfortní větrání nevyžaduje profesionální údržbu. Výměnu filtrů zvládne každý. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Kvalitní vzduch je základ

Zastánci větrání okny mají jasno: „Přirozené větrání je nejlepší a nestojí nic.“ Zní to logicky a přesto to tak není. Větrání okny není ani kvalitnější, ani levnější než komfortní větrání s rekuperací. Finta je právě v tom, že větráte, aniž byste museli otevřít okna.

Pokud je systém správně zvolen a dimenzován, udržuje v interiéru vzduch s nízkým obsahem CO2 podstatně lépe než manuální větrání okny, a to celoročně, bez výkyvů, rovnoměrně v rámci celého prostoru, a navíc s úsporou. S jednou výjimkou: při nenadálé události jako například úniku plynu či připálení jídla. V takových případech je třeba jednat rychle, a otevření okna je jako první pomoc to nejlepší, co lze udělat. Pro následné dokonalé vyvětrání pak lépe poslouží řízené větrání.

Příznivci větrání okny namítnou, že je to jen trvzení, které nelze ověřit. Opak je pravdou.

Švýcarská studie ukončila „věčný“ spor, jak lépe a levněji větrat

Srovnávací studie švýcarské firmy Zehnder, evropského lídra v rekuperacích, po celý rok sledovala kvalitu větrání v objektu bytového domu ve švýcarském Bürenu se 4 byty odpovídajími standardu výstavby u nás.

Dva byty mají nainstalované vyvážené větrání a 2 větrají okny. V levém horním bytě žije jedna osoba, v ostatních po dvou lidech. Horní byty jsou větrány okny, spodní větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q350 s entalpickým výměníkem, který vyměňuje teplo a vlhkost mezi přívodním a odvětrávaným vzduchem. Veškerá okna a dveře v bytech lze otevřít.

Obr. Byty s komfortním větráním byly osazeny větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q350. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Srovnávací studie se zaměřila na typ větrání, kvalitu vzduchu a spotřebu energie pro vytápění a chlazení bytů. Měření byla prováděna na větracích jednotkách, čidlech kvality vzduchu i okenních čidlech schopných monitorovat míru otevření okna.

Obr. Půdorys 4 sledovaných bytů s uvedením obsazenosti bytu, typem větrání a vyznačenými otvory pro možnost vyvětrání (modré kruhy). Zdroj: © Zehnder Group, AG

Kromě toho byl použit faktor vyvětrání odrážející počet otevřených oken a dobu jejich otevření: 0 % faktor při všech zavřených dveřích a oknech až po 100 % při všech otevřených dveřích a oknech. Jako ukazatel kvality vzduchu v místnosti byly hodnoty CO2 měřeny v ppm. V souladu s doporučením zdravotnických organizací byly hodnoty CO2 nad 1 000 ppm považovány za nezdravé, hodnoty nižší než 800 ppm za dobré a v rozmezí 800–1 000 ppm za uspokojivé.

A jak to dopadlo?

Větrání okny neobstálo v zimě ani v létě

Výsledky ilustruje obrázek znázorňující hodnoty CO2 ve všech sledovaných místnostech jako kobercové grafy. Ty ukazují, v jakou denní dobu a v jaké sezóně je kvalita vzduchu dobrá (zelené plochy), uspokojivá (oranžové) nebo špatná (červené).

Byty s automatickými větracími systémy mají lepší kvalitu vzduchu v místnosti než byty větrané pouze okny. Vyvážené větrání zajišťuje většinou dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti, pouze při větších návštěvách, hlavně o svátcích, dochází ke krátkodobým výkyvům.

Obr. Kobercové grafy ukazují kvalitu vzduchu v místnosti v období 12 měsíců ve všech pokojích bytu jako na semaforu. Každý z grafů zachycuje vodorovně období od počátku července prvního roku měření do konce června následujícího roku, a svisle dolů pak čas od 0:00 do 23:00 hod. Zelená barva označuje dobrou kvalitu vzduchu v místnosti, oranžová znamená uspokojivou a červená špatnou kvalitu vzduchu v místnosti. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Studie sledovala i počet hodin, kdy hladina CO2 překročila „bezpečnou“ hranici 1 000 ppm. Při větrání okny to byly tisíce hodin ročně, zatímco u řízeného větrání většinou pouhé desítky hodin. V ručně větraných bytech byla kvalita vzduchu nezdravá asi 30–50krát častěji než při komfortním větrání.

Obr. Půdorys podlaží jednotlivých bytů se sledovaným počtem hodin s naměřenými hodnotami CO2 nad 1000 ppm. Faktor vyvětrání je sledován celoročně. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Větrání okny nedokáže konkurovat komfortnímu větrání

Porovnání kvality vzduchu v místnosti ukázalo, že spodní byty s vyváženým větráním mají mnohem lepší kvalitu vzduchu v místnosti než horní byty s ručním větráním okny. Obyvatelé s komfortním větracím systémem tedy žijí v mnohem zdravějším prostředí. Větrací systém zajišťuje stálou výměnu čerstvého vzduchu v místnostech, zatímco ruční větrání zajišťuje čerstvý vzduch pouze tehdy, když je otevřeno více oken. V rozporu s předsudky vůči řízenému větrání neposkytuje běžné větrání okny (na rozdíl od řízeného větrání) dostatečnou kvalitu vzduchu a zdravé vnitřní klima, protože naměřené hodnoty CO2 ve 30–60 % překračují bezpečnou hranici 1 000 ppm.

Obr. Řízené větrání dokáže zajistit kvalitní vzduch nezávisle na ročním období a venkovních podmínkách. Zdroj: © Zehnder Group, AG

Studie sledovala i náklady vynaložené na větrání a potvrdila, že přidání vyváženého větrání s rekuperací tepla a chladu nevedlo k vyšší spotřebě energie, ale naopak k úsporám, a přitom výrazně zlepšilo kvalitu vzduchu v interiéru. Celou studii a vše, co se do tohoto článku nevešlo, si můžete prostudovat na webu firmy Zehnder, která studii v reálných podmínkách typického bytového domu prováděla: www.zehnder.cz/cs/tipy-a-inspirace/detail/bytovy-dum-bueren.

© Zehnder Group, AG

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

logo
Pod Kovosvitem 1431
391 02 Sezimovo Ústí

telefon: 383 136 222, 731 414 443
e-mail: info@zehnder.cz

web: www.zehnder.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Vynikající větrací výkon s minimálními nároky na prostor: švýcarský výrobce Zehnder přichází s novinkou

Komfortní řízené větrání s rekuperací tepla už nemusí být výsadou pouze velkých domů a novostaveb. Renomovaná švýcarská značka Zehnder přináší na trh nový systém – plochou větrací jednotku ComfoAir Flex, která při zachování vysoké kvality a výkonu dokáže garantovat stejný komfort, jako standardní…

Větrací jednotka ComfoAir Q 450 se postará nejen o rekuperaci tepla, ale díky entalpickému výměníku také vlhkosti. Zdroj: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Nejlepším lékem na předsudky o řízeném větrání jsou osvědčené systémy a řešení. Část první: Povětrnostní vlivy

Krátké intenzivní větrání okny je lepší, než nevětrat vůbec. Manuální větrání okny se ovšem nedokáže vyrovnat kvalitnímu řízenému větrání s rekuperací, které začíná být pro své přínosy, ať už z hlediska zdraví, komfortu nebo energetických úspor, vnímáno jako nezbytnost. I tak ale panuje o řízeném…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA