REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Těžba štěropísku a zároveň postupná rekultivace

Přestože je pískovna Otradovice u Brandýsa nad Labem stále ve fázi intenzivní těžby štěrkopísku, některé její součásti již chytají punc atraktivní přírody. Těžební společnost České štěrkopísky letos předala Lesům České republiky třetí z plánovaných jezírek a jižní stráň o výměře cca tři hektary.
Zdroj: České štěrkopísky

„Plán rekultivace klade při výsadbě důraz na druhovou rozmanitost. Sázíme především borovice, duby a břízy. Než se udělá probírka, stromy jsou dost nahusto, a to láká především divočáky. Areál sice máme oplocený, ale plot pro ně dost často není dostatečnou překážkou. Musíme to hlídat, protože díry následně ochotně využívají srny a chodí na rekultivace okusovat mladou výsadbu,“ prozrazuje vedoucí pískovny Jan Macho.

„Pískovna Otradovice prochází postupnou rekultivací už téměř patnáct let, takže v této době už pozorujeme zárodky budoucího ekosystému. Podle plánu rekultivace část území zpětně zalesňujeme a část ponecháváme samovolnému rozvoji,“ přibližuje mluvčí Českých štěrkopísků Petr Dušek a dodává: „Zatímco v minulosti zůstávala po těžbě štěrkopísku obří jezera, v tomto případě počítáme se šesti menšími jezírky, což odpovídá modernímu přístupu. Výsledkem bude rozmanité a pro faunu a floru přátelské přírodní prostředí.“

Pískovna Otradovice slouží jako důležitý zdroj písku a nedostatkového hrubého kameniva pro betonárny a stavby pro severovýchodní část středních Čech. Její výhodou je přímé napojení na dálnici D10. Přestože těžba probíhá suchou cestou, přirozeně vytváří řadu vodních ploch.

Středočeský kraj sice stále zaujímá pozici vedoucího regionu v těžbě štěrkopísků - objemově pokrývá téměř 30 % republikové produkce této suroviny. Podle analýzy České geologické služby však do sedmi let ukončí provoz dvě třetiny ložisek. Firmy napříč stavebním trhem proto volají po otevírání nových lokalit.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Pohled boční z nadhledu Foto: BoysPlayNice

Libeňské Docky dýchají atmosférou „libeňského Amsterodamu“

Návrh studia QARTA Architektura navazuje na koncepci regenerace celého území bývalých přístavních doků. Pět bytových domů vystavěných na bývalém přístavním brownfieldu evokuje atmosféru „libeňského Amsterdamu“. Domy stojí na výlučném místě, úzkém poloostrově lemovaném protějšími zelenými břehy.

foto Libeňské Docky /STUDIO QARTA ARCHITEKTURA/ BoysPlayNice

Zájem investorů o výstavbu na brownfieldech loni v ČR vzrostl o 51 procent

Mezi investory, kteří hledají v Česku lokality pro své podnikání, se loni o 51 procent zvýšil zájem o stavby na brownfieldech, tedy nevyužívaných nemovitostech. Důvodem je mimo jiné nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků. ČTK o tom dnes informovala státní agentura CzechInvest. V Národní databázi…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, sebastian duda

Trestní odpovědnost stavební firmy nezanikne, pokud je převedena na jiného vlastníka nebo sloučena s jinou firmou

Trestní odpovědnost právnických osob je poměrně nový nástroj našeho právního řádu. Jakých trestných činů se může dopustit právnická osoba? A pokud je za trestný čin stíhána právnická osoba, může za něj být stíhána ještě osoba fyzická? A co když je právnická osoba, například stavební firma, rozdělena, prodána,…

REKLAMA
REKLAMA