Hledat
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Co znamenají pojmy IoT nebo konektivita?

Stále častěji se dnes setkáváme s různými zkratkami nebo převzatými slovy z anglického jazyka. Týká se to snad již všech oblastí našeho života. Zaměřme se nyní na některé vybrané výrazy související s vytápěním nebo provozem domácnosti.
Zdroj: Vaillant

Základním pojmem v této problematice je konektivita. Ta zahrnuje obecné označení vzájemného propojení různých druhů spotřebičů a jejich možné vzájemné komunikace. Řada lidí se již určitě dále setkala se zkratkou IoT, což znamená „Internet of Things“, doslovně přeloženo z anglického jazyka jako „Internet věcí“. Označuje to trend ve všech oborech lidské činnosti, a to začleňování výrobků do internetové sítě a jejich možné ovládání na dálku. Díky tomu se můžeme pomocí mobilních aplikací setkat se vzdáleným přístupem např. ke kávovarům, myčkám, pračkám, ale i ke kotlům, tepelným čerpadlům, zásobníkům teplé vody nebo regulační technice.

Jestliže se zaměříme na vybavení bytů a rodinných domů, pak dnes často slýcháme o tzv. „smart home“ neboli chytré domácnosti. Chytrá domácnost možňuje svým obyvatelům automatizované a komfortní bydlení, i tepelnou pohodu se zajištěním hospodárného provozu celé domácnosti.
Společnost Vaillant Group nabízí v této oblasti konektivity celou řadu možných řešení, jak pro ty jednoduché, tak i pro složitější topné systémy, např. s tepelným čerpadlem a několika topnými okruhy

Instalace internetové jednotky VR 921 sensoNET na stěně Zdroj: Vaillant

Pro ty jednoduché je určena ekvitermní regulace eRELAX. Zaměříme-li se ale na ty komplexnější systémy, pak pro ty je vhodné využití nové internetové jednotky Vaillant VR 921 sensoNET. Skvělé jsou pak zejména její nové možnosti propojení s dalšími aplikacemi. Jestliže se tedy jedná o složitější otopnou soustavu, je nutné použít sofistikovanější ekvitermní regulátor, např. sensoCOMFORT VRC 720. Ten umožňuje ovládat následující systémy (s dodatečným příslušenstvím):

 • kaskádu až 7 kotlů nebo tepelných čerpadel
 • 9 topných okruhů
 • přípravu teplé vody
 • cirkulační čerpadlo

V základním vybavení je však tato regulace určena pro jeden kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, dvě topné větve a zásobníkový ohřívač teplé vody. Je samozřejmostí, že takovéto systémy lze ovládat přes vzdálený přístup. K tomu slouží již zmiňovaná internetová jednotka VR 921.
Tento modul se instaluje přímo pod kotel (obr. 1), v případě typu ecoTEC ioniDetect nebo na stěnu (obr. 2). Pro připojení na internet lze využít LAN kabel nebo vestavěný WI-FI modul. Následně po vlastní montáži si uživatel nainstaluje mobilní aplikaci sensoApp, pomocí které se provede aktivace vzdálené správy. V aplikaci lze nastavovat širokou řadu různých parametrů pro vytápění.

Legenda: 1. Topný systém Vaillant 2. Ekvitermní regulátor Vaillant VRC 720 sensoCOMFORT 3. Router 4. Mobilní telefon s aplikací sensoApp 5. Vaillant cloud 6. Rozhraní EEBUS 7. Internetová jednotka VR921 sensoNET 8. Ostatní spotřebiče podporující protokol EEBUS Zdroj: Vaillant

Součástí aplikace je rovněž diagnostická část, kde uživatel získá dokonalý přehled o topném systému, jako je např.:

 • aktuální tlak vody v topení
 • aktuální teplota otopné vody
 • aktuální teplota TV v zásobníků
 • orientační spotřeba elektrické energie
 • orientační spotřeba plynu (v případě kotle ecoTEC ioniDetect)

Samozřejmostí je možnost nastavení teplot, časových programů a režimů pro jednotlivé topné větve – např. denní, noční, eco režim.

V úvodu bylo uvedeno několik zkratek a pojmů vysvětlujících obecně konektivitu. K těmto základním výrazům patří i další zkratka, a to EEBUS. A co se pod touto zkratkou skrývá? EEBUS je jedním z mezinárodních komunikačních standardů pro inteligentní spojení rozličných platforem v propojené domácnosti. S pomocí protokolu EEBUS si mohou spotřebiče různých výrobců vyměňovat informace bez závislosti na jednotlivých technologiích. Přes EEBUS mohou výrobky Vaillant inteligentně komunikovat s ostatními propojenými výrobky jiných výrobců, mohou tak např. v rámci energetického managementu efektivně využívat energie v domě. Takto propojená domácnost musí obsahovat různé komponenty, jejich propojení je funkční na obr. 3. Internetová brána Vaillant VR 921 sensoNET obsahuje tento protokol, a to umožňuje propojení jednotlivých technologií různých výrobců. Tím se docílí propojení topného systému do systému chytré domácnosti a uživatel získá možnost ovládání všech komponentů v jedné aplikaci, jako je např.:

 • regulace vytápění a přípravy TV
 • ovládání osvětlení
 • ovládání žaluzií
 • pohon brány a garážových vrat
 • zabezpečovací systém
 • a mnoho dalšího

Propojení několika rozdílných technologií a systémů nabízí nesporné výhody od instalace všech komponentů v domě či bytu až po vlastní užívání. Protokol EEBUS je neustále rozšiřován, řada výrobců je do tohoto projektu začleněna a společnost Vaillant Group je taktéž aktivním členem. To vše přináší v konečném důsledku užitek jak dodavatelům všech technologií, tak i koncovému zákazníkovi.

Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

logo
Plzeňská 188
252 19 Chrášťany

telefon: 281 028 011
e-mail: vaillant@vaillant.cz

web: www.vaillant.cz/pro-zakazniky/

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Články

Foto: Brise Vienna, Wiener Linien, Wien Energie, PID-VOTAVA, Zahraniční kancelář města Vídně Eurocomm PR Praha

Stavební povolení on-line, všude na kole, vzdělání na prvním místě. Vídeň se mění na ekologické a inteligentní město

Hlavní město Rakouska si vytklo za cíl být světovým experimentálním a inovačním centrem, jenž se postaví do čela při přechodu ke klimatické neutralitě v rámci Evropské zelené dohody. Současně s tím chce přispět ke zlepšení kvality života podporou udržitelného a integrovaného městského rozvoje prostřednictvím…

Foto: Rupert McKelvie, Stephanie Osmond

Co je to glamping? Podívejte se, jak se kempuje v luxusu

Zužitkovat příliš velký pozemek na venkově tím, že na něm postavíte chatu pro turisty, nezní příliš originálně. Způsob, jakým to pojali mladí manželé, ale originální je. Nechali tu totiž vytvořit glampingovou chatu. A jejím pronájmem vydělávají na provoz vlastní biofarmy. A co je to ten glamping?

REKLAMA